Άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία- 30% των μικρών επιχειρήσεων κινδυνεύουν με λουκέτα

Εξοντωτικές αυξήσεις  στο ρεύμα και  στο φυσικό αέριο -Το ξέφρενο ράλλυ των τιμών, επηρεάζει σε επικίνδυνο βαθμό πλέον, την μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση

 
Με σειρά ανακοινώσεων οι φορείς της αγοράς όπως ενδεικτικά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο προειδοποιούν και επισημαίνουν την δυσχερή θέση των επιχειρήσεων από την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμολογίων ενέργειας. Αναλυτικά:

 
ΣΒΕ: Άμεσες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στη βιομηχανία- κίνδυνος απώλειας αγορών και αυξήσεις τιμών

 Έρευνα του ΣΒΕ για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία

 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) δημοσιοποιεί σήμερα τις προτάσεις του για την έμπρακτη ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την αύξηση των τιμολογίων ενέργειας, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης για τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων αυξήσεων στην καθημερινή λειτουργία και στην ανταγωνιστικότητά τους.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας γνώμης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων εξ΄αιτίας της αύξησης των τιμών στα τιμολόγια ενέργειας, καταγράφει σημαντικές αυξήσεις από 20% έως και 40% στο κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, καθώς και στο κόστος μεταφοράς.

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών που επίσης καταγράφεται στην έρευνα, είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού, με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Βεβαίως, την τελευταία τριετία έχουν ληφθεί πολλές ευνοϊκές αποφάσεις που έχουν ενισχύσει έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είχαν σημαντικά αποτελέσματα που υποβοήθησαν τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα ενίσχυσης που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.»

 
Οι προτάσεις του ΣΒΕ

Α         Θεσμικές παρεμβάσεις ενεργειακής πολιτικής και αναβάθμιση υποδομών:

 1. Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές
 2. Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.
 3. Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 4. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 5. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων.
 6. Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.
 7. Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Β         Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:

 1. Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.
 2. Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.
 3. Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.
 4. Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

 
Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας:

Τα βασικά αποτελέσματα από την έρευνα, είναι:

 1. Το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%.
 2. Οι πρόσφατες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20% έως 40% :
 • Το κόστος παραγωγής για περισσότερες από μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%)
 • Τι τιμές των πρώτων υλών για μία στις τρεις επιχειρήσεις (31%)
 • Τι τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων για μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (25%)
 • Τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων για μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%)
 1. Περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις (33%) δεν έχουν μετακυλίσει τις αυξήσεις στους πελάτες τους, ενώ σε μετακύλιση των αυξήσεων έχουν προβεί περισσότερες από τις πέντε στις δέκα επιχειρήσεις. (57%)
 2. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις τιμές ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο είναι δυσοίωνες:
 • Πέντε στις δέκα (50%) δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα,
 • μία στις τρεις (31%) προβλέπουν ότι θα αυξηθούν περαιτέρω, ενώ,
 • μόνο μία στις δέκα (11%) προβλέπει μείωση τιμολογίων ενέργειας.
 1. Τέλος, στην ερώτηση τι θα συμβεί στην περίπτωση περαιτέρω αύξησης των τιμών ενέργειας στο επόμενο εξάμηνο, οι επιχειρήσεις του δείγματος προβλέπουν μείωση από 10% έως 20%:
 • Στις πωλήσεις: μία στις πέντε επιχειρήσεις, (19%)
 • Στις εξαγωγές μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, (25%) και,
 • Στα κέρδη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. (25%)

 
ΒΕΑ: «Εξοντωτικές αυξήσεις 165% στο ρεύμα και 300% στο φυσικό αέριο»

Η σκληρή «αλήθεια» των τιμολογίων- Παραδείγματα

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι τουλάχιστον 165%, ενώ σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, υπερβαίνει το 300%, αναφέρει σε δήλωση του ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Β.Ε.Α. Κώστας Δαμίγος. Όπως συνεχίζει:

«Το ξέφρενο ράλλυ των τιμών, ήδη επηρεάζει σε επικίνδυνο βαθμό πλέον, την μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Η παραγωγή, μειώνεται αναγκαστικά και όσα προϊόντα παραχθούν, με δεδομένη τη ζημία στην επιχείρηση, θα έχουν κόστος που μοιραία θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή, με τις παρεπόμενες συνέπειες για την οικονομία. Ο καταναλωτής με τη σειρά του, έχει ήδη περιορίσει τις αγορές του.

Τα τεχνικά επαγγέλματα, κυρίως της οικοδομικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν το αύριο με αβεβαιότητα και ανασφάλεια, αφού δεν μπορούν να προγραμματίσουν και να τιμολογήσουν έργα, αλλά ούτε να θέσουν χρονοδιάγραμμα παράδοσης έργων, εφόσον τα υλικά καθυστερούν ή έχουν μεγάλες ελλείψεις.

Ήδη, η μια στις τέσσερις επιχειρήσεις, έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Εκτιμάται, ότι το 25-30% των μικρών επιχειρήσεων, δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστους και κινδυνεύουν με λουκέτα.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, οριζόντια για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια, δεν ικανοποιούν ούτε στο μισό, τις ανάγκες των παραγωγικών μονάδων, των βιοτεχνιών. Τα ποσά στους λογαριασμούς, είναι αμείλικτα και μιλούν από μόνα τους:

 1. Μια Βιοτεχνία, «υφαντήριο – βαφείο»πέρυσι την ίδια περίοδο, με κατανάλωση 29.718 KWH, πλήρωσε σε φυσικό αέριο 1.655 ευρώ, ενώ φέτος με κατανάλωση 27.021 KWH, καλείται να πληρώσει 3.430 ευρώΥπερδιπλάσια αύξηση.
 2. Ένα Αρτοποιείο, πέρυσι, επίσης την ίδια περίοδο, με κατανάλωση 4.700KWHπλήρωσε 880 ευρώ και φέτος με κατανάλωση 4.000KWH καλείται να πληρώσει ηλεκτρικό ρεύμα, 1.612 ευρώΔιπλάσιο κόστος με μικρότερη κατανάλωση.Τα άμεσα, πυροσβεστικά μέτρα, που χρειάζονται εδώ και τώρα οι βιοτέχνες, και που ζητάμε σαν Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, σταθερά από τον Σεπτέμβριο, είναι καταρχήν στοχευμένη επιδότηση για τις παραγωγικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, με κριτήριο το πόσο ενεργοβόρες είναι και επιπλέον μείωση των ειδικών φόρων στα τιμολόγια ενέργειας, επιδότηση της αύξησης με μορφή άτοκου δανείου ή επιστρεπτέας προκαταβολής και επιδότηση επί της ρήτρας αναπροσαρμογής, που είναι η κύρια αιτία του προβλήματος».

Σχετικά Άρθρα