Ίδρυση έδρας «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιωσιμότητας Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» στο Alba

Η έδρα συστήνεται με δωρεά του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της οικογένειας Παπαλεξοπούλου & Κανελλοπούλου. Επιπροσθέτως, συστήνεται «Πρόγραμμα Υποτροφιών Θ. Παπαλεξόπουλου» με δωρεά του Ιδρύματος Π. & A. Κανελλοπούλου. 

 
Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, ιδρυτικό μέλος του Alba, υπήρξε ένας πρωτοπόρος ηγέτης στο ζήτημα της βιωσιμότητας και είχε οραματιστεί από νωρίς τη δημιουργία ενός Business School διεθνών προτύπων στη χώρα, για την ανάπτυξη στελεχών διοίκησης που θα εφάρμοζαν τις αρχές της. Η συγκεκριμένη δωρεά συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη και διάδοση της γνώσης για τη βιωσιμότητα, με την ίδρυση της χορηγούμενης Έδρας, όσο και στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάδειξη του Alba σε κόμβο ανάπτυξης και διάχυσης γνώσης σχετικά με τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη διοίκηση, καθώς και στην περαιτέρω προώθηση του οράματος και της παρακαταθήκης του Θ. Παπαλεξόπουλου.

Πιο αναλυτικά, η δωρεά του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της οικογένειας Παπαλεξοπούλου & Κανελλοπούλου αφορά στην ίδρυση της «Έδρας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιωσιμότητα Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος» (The Theodore Papalexopoulos Chair in Sustainability Fund), ενώ η δωρεά του Ιδρύματος Π. & Α. Κανελλοπούλου αφορά στη δημιουργία του «Προγράμματος Υποτροφιών Θ. Παπαλεξόπουλου» (partial merit-based scholarships).

Η Έδρα θα χρηματοδοτεί τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Κατόχου της, ο οποίος πρέπει να είναι ακαδημαϊκός και καθηγητής του Alba Graduate Business School, διεθνώς αναγνωρισμένος και με ακαδημαϊκή δραστηριότητα στη βιωσιμότητα. Ο/Η Κάτοχος της έδρας θα διεξάγει έρευνα και θα διδάσκει, μεταδίδοντας γνώσεις που βασίζονται στην έρευνα στον τομέα της αειφορίας. Ο πρώτος Κάτοχος της έδρας θα είναι ο Δρ. Παύλος A. Βλάχος, Associate Professor of Marketing, Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Οι υποτροφίες αφορούν Έλληνες σπουδαστές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή προγράμματα ΜΒΑ του Alba και θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διαχείριση της βιωσιμότητας. Θα προσφέρονται σε υποψηφίους με ακαδημαϊκή και επαγγελματική αριστεία, καθώς και με υψηλές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυνατότητες.

Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος (1926 – 2020) ήταν μια ηγετική προσωπικότητα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και πρωτοπόρος στην ένταξη και τη δημιουργία αξιών σε διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής και της καριέρας του αγκάλιασε και διέδωσε μια ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας προσωπικά σε πλήθος πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς –των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης- προωθώντας τις έννοιες του υπεύθυνου πολίτη και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οραματίστηκε το Alba ως το πρώτο Business School στην Ελλάδα με αποστολή να εκπαιδεύει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να βοηθά στη διαμόρφωση παραγόντων θετικού μετασχηματισμού και αλλαγής στην ελληνική εταιρική κοινότητα.

Ως ιδρυτής του Alba και πρότυπο για την Ηγεσία, ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος αφήνει μια καθοδηγητική παρακαταθήκη στο Alba, το οποίο δεσμεύεται να διαιωνίζει αυτήν την κληρονομιά μέσω της εκπαίδευσης και της μάθησης και με τη συμβολή του στη δημιουργία βιώσιμων οργανισμών και κοινοτήτων που ευημερούν.

 
info

Σχετικά με το Alba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM είναι EFMD Accredited. 

 
Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 146 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-ΙΒ Pierce, το Deree –που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα– και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

Σχετικά Άρθρα