Ίδρυση Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στην Καλαμάτα, με πρωτοβουλία του ιδρύματος Καπετάν Βασίλη

Προωθείται με ταχείς ρυθμούς η ίδρυση Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με σύμπραξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη (Κωνσταντακόπουλου), που είχε την πρωτοβουλία της ίδρυσης του Κέντρου και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με τη συμβολή του ΤΕΙ Πελοποννήσου και του δήμου Καλαμάτας, στοχεύοντας να αναβαθμίσει το γεωργικό τομέα στη Μεσσηνία.

Ο υπεύθυνος δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη Διονύσης Παπαδάτος, σε συνάντηση που είχε με το δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα, ενημέρωσε ότι το Κέντρο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας θα έχει δύο σκέλη: Πρώτον, θα πραγματοποιεί σεμινάρια ανοιχτά σε όλους με συμβολική οικονομική συμμετοχή, τα οποία θα περιλαμβάνουν θεωρία κατά 30% και πρακτική άσκηση κατά 70%. Δεύτερον, θα συστήσει συμβουλευτική επιτροπή, ώστε αν προκύψει κάποια καλή ιδέα να βοηθηθεί η σύσταση επιχείρησης, με την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, το σχεδιασμό της απόκτησης μηχανημάτων και την οργάνωση της παραγωγής.

Η περίοδος 2016 – 2017 θα είναι χρονιά πιλοτικής δράσης του Κέντρου, για τη λειτουργία του οποίου το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη έχει έρθει σε επαφή με το ΤΕΙ Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα και εκεί θα γίνουν τα περισσότερα σεμινάρια. Ο δήμος Καλαμάτας θα διαθέσει δωρεάν γραφεία για την διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, ώστε να υπάρχει άμεση επαφή με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δραστηριοποιείται εκεί, ιδίως κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Επιπλέον, ο δήμος θα συμμετάσχει και με το στελεχιακό δυναμικό του στην διαδικασία, καθώς πρόκειται για θέμα με προφανή δημόσια ωφέλεια. Η πρωτοβουλία αποκτά, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμμετέχει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, που έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική αγροτική επιχειρηματικότητα.

Σχετικά Άρθρα