Απάτες στις χρηματαγορές: τουλάχιστον 4 χρόνια φυλάκισης για τους παραβάτες

Οι εθνικοί δικαστές, όταν καταδικάζουν τους παραβάτες στη μέγιστη ποινή, θα πρέπει να προβλέπουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για σοβαρά αδικήματα, όπως η χειραγώγηση τoυ διατραπεζικού επιτοκίου του Λονδίνου (LIBOR), σύμφωνα με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το ΕΚ την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου.

 

Οι νέοι κανόνες, που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ και την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, θα πρέπει να εγκριθούν επίσημα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

«Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προόδου που θα βοηθήσει τα δικαστήρια όλης της ΕΕ να θέσουν τέλος στις πρακτικές κατάχρησης της αγοράς. Πρόκειται για τον πρώτο νόμο που θεσπίζει αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση της αγοράς, ορίζοντας ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για σοβαρά αδικήματα, όπως η κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και η χειραγώγηση της αγοράς.

 

Το σκάνδαλο χειραγώγησης του διατραπεζικού επιτοκίου του Λονδίνου (LIBOR) ενδέχεται να μην είναι το τελευταίο – οι καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς κάνουν επίσης την εμφάνισή τους στις αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ξένου συναλλάγματος», είπε η Arlene McCarthy (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο), εισηγήτρια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων.

 

«Οι εγκληματίες που πλουτίζουν μέσω της χειραγώγησης των αγορών και της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μόνο διοικητικές κυρώσεις. Είμαι περήφανη που η πρότασή μου για φυλάκιση τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τα αδικήματα αυτά ενσωματώθηκε στο τελικό κείμενο.

 

Η διασφάλιση της απονομής δικαιοσύνης θα βοηθήσει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να διώκουν αποτελεσματικότερα τα εγκλήματα αυτού του είδους, προσφέροντας κατάρτιση και πόρους στο προσωπικό τους και καθιστώντας δυνατή την επέκταση της δικαιοδοσίας τους όπου είναι αναγκαίο για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος», είπε η Emine Bozkurt (Σοσιαλιστές, Ολλανδία), εισηγήτρια εκ μέρους της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών.

 

Ποινικές κυρώσεις

Με τους νέους κανόνες, που εγκρίθηκαν με 618 ψήφους υπέρ, 20 κατά και 43 αποχές, γίνονται αυστηρότερες οι ποινικές κυρώσεις και προβλέπονται ακόμη και ποινές φυλάκισης για σοβαρές καταχρήσεις της αγοράς, όπως η ανάρμοστη κατοχή και δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, η χειραγώγηση της αγοράς καθώς επίσης η παρακίνηση, ηθική αυτουργία ή συνέργεια σε αυτά.

 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των κυρώσεων σε όλη την ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους δικαστές τους, όταν αυτοί καταδικάζουν τους παραβάτες στη μέγιστη ποινή, να προβλέπουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τα πιο σοβαρά αδικήματα της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών ή της χειραγώγησης της αγοράς και τουλάχιστον δύο ετών για ανάρμοστη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

 

Αδικήματα

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ορισμοί των αδικημάτων και οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για αυτά θα πρέπει να εναρμονιστούν.

 

Ως αξιόποινες πράξεις χειραγώγησης της αγοράς που θα μπορούσαν να τιμωρούνται με 4 χρόνια φυλάκισης αντιμετωπίζονται η πραγματοποίηση συναλλαγής ή η διαβίβαση εντολής  που παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων ή η διαβίβαση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών για τη σκόπιμη χειραγώγηση του υπολογισμού του κριτηρίου αξιολόγησης, όπως στην περίπτωση των διατραπεζικών επιτοκίων Libor και Euribor.

 

Στα αδικήματα δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών που τιμωρούνται με τέσσερα χρόνια φυλάκισης συγκαταλέγεται η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών είτε για την απόκτηση ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων είτε για την ακύρωση ή τροποποίηση μιας εντολής.

 

Τα κράτη μέλη παραμένουν ελεύθερα να καθορίσουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για την κατάχρηση της αγοράς από αυτές που προβλέπονται από τους νέους κανόνες.

 

Επόμενα βήματα

Από τη στιγμή που το νομοσχέδιο εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των Υπουργών, τα κράτη μέλη θα έχουν 24 μήνες στη διάθεσή τους για να το θέσουν σε εφαρμογή.

 

Διαδικασία: Συναπόφαση (συνήθης νομοθετική διαδικασία), συμφωνία σε 1η ανάγνωση

Κείμενο που εγκρίθηκε (κάντε κλικ στις 04.02.2014):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

 

Η συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 04.02.2014):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date

 

Βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου (04.02.2013 στις 16.00 τοπική ώρα Γαλλίας):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20140204-1530-SPECIAL-UNKN

 

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Arlene McCarthy (Σοσιαλιστές, ΗΒ):

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/2173/mep_home.html

 

Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Emine Bozkurt (Σοσιαλιστές, Ολλανδία):

http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28171/mep_home.html

 

Φάκελος διαδικασίας:

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0297(COD)&l=en

Σχετικά Άρθρα