ΑΠΘ-Βραβεύσεις για τις Καλύτερες Πρακτικές Ασκήσεις

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. διοργανώνει εκδήλωση, με τίτλο: «4η Απολογιστική Εκδήλωση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Α.Π.Θ., για το έτος 2014». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.00, στο Κ.Ε.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ.

Στην εκδήλωση θα βραβευτούν φοιτητές/ τριες και επόπτες Φορέων Υποδοχής με τις καλύτερες πρακτικές, για το έτος 2014.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος, Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ., Αντώνιος Κορωναίος θα παρουσιάσει τον Απολογισμό του Προγράμματος, για το έτος 2014, Τέλος, θα υπάρξουν τοποθετήσεις φοιτητών, εποπτών Φορέων Υποδοχής και Επιστημονικά Υπευθύνων Τμημάτων, οι οποίοι θα αποτυπώσουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Η επιλογή των φοιτητών και των εποπτών πραγματοποιήθηκε από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των Τμημάτων σε συνεργασία με τους Επόπτες Μέλη ΔΕΠ, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με βάση τις αξιολογήσεις του Προγράμματος.

Τα 23 Τμήματα του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Βιολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Θεολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κτηνιατρικής, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών και Ψυχολογίας.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» στοχεύει, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην ουσιαστική επαφή των φοιτητών με τους εν δυνάμει χώρους απασχόλησης, στην ενημέρωση τους για τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων, στη διοχέτευση στην αγορά εργασίας πτυχιούχων με επαγγελματική πείρα καθώς και στη δημιουργία ενός σταθερού δεσμού μεταξύ του Πανεπιστημίου και του φοιτητικού δυναμικού με την αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες ασκούνται για διάστημα από 1 έως 4 μήνες ανάλογα με το Τμήμα, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς. Το Πρόγραμμα αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την αμοιβή των φοιτητών και την ασφάλισή τους.

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και έχει διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2015.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή μόνο για δημοσιογράφους.

Η εκδήλωση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό και απαιτείται πρόσκληση για την είσοδο σε αυτή.

Σχετικά Άρθρα