Δήλωση των Υπουργών Εξωτερικών της G7 Ιταλία 2024 σχετικά με την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, την προώθηση των εταιρικών σχέσεων

Το κείμενο της ακόλουθης δήλωσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τους υπουργούς εξωτερικών της G7 του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Καθώς η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις, εμείς, οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας για την προάσπιση του κράτους δικαίου, των ανθρωπιστικών αρχών και του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων των ατόμων.

Επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ανάληψης συλλογικής δράσης για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας και την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η απώλεια βιοποικιλότητας, η παγκόσμια υγεία, η εκπαίδευση, η ανισότητα των φύλων, η φτώχεια, η επισιτιστική ανασφάλεια και ο υποσιτισμός, ο βίαιος εξτρεμισμός και η τρομοκρατία, η ακεραιότητα των πληροφοριών και η ψηφιακή μετάβαση που σέβεται, προστατεύει και προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ελεύθερες κοινωνίες και δημοκρατικές αρχές, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα.

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ατζέντα 2030) και στην αναζωογόνηση των προσπαθειών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), καθώς οι πολυδιάστατες κρίσεις, και ιδιαίτερα η πανδημία και οι συνεχιζόμενες μείζονες συγκρούσεις, έχουν καθυστερήσει την πρόοδο προς την επίτευξή τους.

Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας και με σχετικά πολυμερή φόρουμ, όπως η G20. Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν αλληλεγγύη και συνεκτική διεθνή απάντηση, αναζητώντας κοινές λύσεις για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, χωρίς να αφήνουν κανέναν πίσω.

 

 

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε την εταιρική σχέση με τις αφρικανικές χώρες και τους περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ). Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή της ΑΕ στην G20 ως μόνιμο μέλος και επαναλαμβάνουμε τη στήριξή μας στο σύμφωνο της G20 με την Αφρική. Η εταιρική σχέση G7-Αφρικής καθοδηγείται από τους στόχους του θεματολογίου της ΑΕ για το 2063, του θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και της συμφωνίας του Παρισιού.

Οι συνέπειες της ρωσικής επιθετικότητας και η χρησιμοποίηση ως όπλου των προμηθειών τροφίμων και των ενεργειακών πόρων έχουν επηρεάσει κυρίως πολλές ευάλωτες χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική. Από αυτή την άποψη, ο πόλεμος της Ρωσίας αποδεικνύεται όχι μόνο ένας πόλεμος κατά της Ουκρανίας, αλλά εναντίον των φτωχότερων και πιο ευάλωτων του κόσμου.

Επαναλαμβάνουμε την ισχυρή εταιρική μας σχέση για δίκαιες, πράσινες μεταβάσεις σε καθαρές μηδενικές εκπομπές ως πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νέα ώθηση στην επιδίωξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Μαζί με ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και τα ενδιαφερόμενα μέρη πέραν  των κυβερνήσεων,  πρέπει να εργαστούμε επειγόντως σε εταιρική σχέση για να επιταχύνουμε την πρόοδο προς την Ατζέντα του 2030 και τους ΣΒΑ, σύμφωνα με την ομόφωνη δέσμευση που επαναβεβαιώθηκε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι ευπάθειες του χρέους αποτελούν σημαντική πρόκληση. Υποστηρίζουμε πλήρως την προσπάθεια της G20 να βελτιώσει την εφαρμογή του «κοινού πλαισίου» με προβλέψιμο, έγκαιρο, ομαλό και συντονισμένο τρόπο, παρέχοντας σαφήνεια στους συμμετέχοντες. Αναγνωρίζουμε τη σημασία αποτελεσματικών και μακροπρόθεσμων λύσεων, προωθώντας τον συντονισμό μεταξύ επίσημων διμερών και ιδιωτών πιστωτών. Καλούμε τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και τα ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης να συνεχίσουν να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω αυξημένης χρηματοδότησης, συμβουλών πολιτικής και τεχνικής βοήθειας προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των φτωχότερων και πιο ευάλωτων χωρών σε ολόκληρη την ήπειρο. Ειδικότερα, καίριας σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη είναι η διασφάλιση της πρόσβασης σε βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης και υγειονομικής ασφάλειας, καθώς και σε καθαρή, οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε τις αφρικανικές κυβερνήσεις καθώς αντιμετωπίζουν τις συνθήκες που οδηγούν στην τρομοκρατία, τον βίαιο εξτρεμισμό και την αστάθεια, σεβόμενοι παράλληλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η ανάπτυξη και η δημοκρατία αλληλοενισχύονται και υπογραμμίζουμε τη σημασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών για την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πολιτών.

Ανησυχούμε για τις δραστηριότητες της υποστηριζόμενης από το Κρεμλίνο ομάδας Wagner και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Ρωσία, οι οποίες παράγουν αποσταθεροποιητικό αντίκτυπο, κυρίως στη Βόρεια Αφρική, την Κεντρική Αφρική και το Σαχέλ. Ζητούμε να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 1. Λιβύη

Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τη Λιβύη να θέσει τέλος στις παρατεταμένες εσωτερικές συγκρούσεις της, οι οποίες τροφοδοτούνται επίσης από ξένες δυνάμεις, μαχητές και μισθοφόρους, προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα πιο ειρηνικό και ευημερούν μέλλον και να στηρίξουμε τη σταθερότητα, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική της ενότητα. Το πολιτικό αδιέξοδο αφήνει τη Λιβύη εξαιρετικά ευάλωτη σε τρίτους κρατικούς παράγοντες που επιδιώκουν τον έλεγχο της ασφάλειας, της πολιτικής και της οικονομίας της Λιβύης, σπέρνοντας αστάθεια σε ολόκληρη τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους πολιτικούς παράγοντες της Λιβύης να συμμετάσχουν σε ουσιαστικό διάλογο προκειμένου να αρθεί το σημερινό αδιέξοδο και να κινηθούν προς έναν αξιόπιστο χάρτη πορείας για ελεύθερες, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς εθνικές προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές χωρίς καθυστέρηση. Η διεθνής κοινότητα πρέπει επίσης να είναι ενωμένη στην επιδίωξη αυτών των στόχων.

Σημειώνουμε με λύπη την πρόσφατη ανακοίνωση του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Abdoulaye Bathily, σχετικά με την απόφασή του να παραιτηθεί. Τον ευχαριστούμε για την αφοσιωμένη υπηρεσία του και ανανεώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στα Ηνωμένα Έθνη και τον καίριο ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει στη Λιβύη. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να ορίσει τον διάδοχό του χωρίς καθυστέρηση.

 1. Σαχέλ

Εκφράζουμε τη σοβαρή ανησυχία μας για την επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας στο Σαχέλ, η οποία επιδεινώνεται από την οπισθοδρόμηση των αρχών του συνταγματικού κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης και την οπισθοδρόμηση στα πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας.

Ένα τέτοιο ολοένα και πιο επισφαλές και απρόβλεπτο πολιτικό σενάριο απαιτεί ανανεωμένες προσπάθειες από όλους τους σχετικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους φορείς για την αναδιαμόρφωση των διεθνών και περιφερειακών απαντήσεων στην πρόκληση της αυξανόμενης πολιτικής έντασης, αντιπαράθεσης και αστάθειας στο Σαχέλ.

Ανησυχούμε επίσης βαθύτατα για την εξάπλωση τρομοκρατικών απειλών και δραστηριοτήτων, που οδηγούν σε συγκρούσεις και προκαλούν εκτεταμένη δυστυχία και εκτοπισμό του άμαχου πληθυσμού. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από πολλά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ρώσων πληρεξουσίων στην περιοχή.

Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Αφρικανική Ένωση, τους περιφερειακούς οργανισμούς και τον ΟΗΕ για την προώθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας, της χρηστής διακυβέρνησης και της ανάπτυξης στο Σαχέλ, αποτρέποντας τη διάχυση της ανασφάλειας προς τον Κόλπο της Γουινέας και τη Βόρεια Αφρική, καθώς και των παράτυπων μεταναστευτικών ροών προς τη Βόρεια Αφρική, την Ευρώπη και το δυτικό ημισφαίριο.

Συγχαίρουμε τη Μαυριτανία για την ανάληψη της εκ περιτροπής Προεδρίας της Αφρικανικής Ένωσης και επαινούμε την προσήλωσή της στο κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ένταξη των προσφύγων και τις συνταγματικές αξίες. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τα κράτη του Σαχέλ να επιταχύνουν τον ρυθμό της μετάβασης προς την επιστροφή της συνταγματικής τάξης.

 1. Κέρας της Αφρικής

Επιβεβαιώνουμε την ισχυρή δέσμευσή μας για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στο Κέρας της Αφρικής. Συνεχίζουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους πλήττονται περισσότερο από την επισιτιστική ανασφάλεια, την εκτεταμένη φτώχεια, την ένοπλη βία, τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων και τον εκτοπισμό.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Αιθιοπίας και της περιοχής της Σομαλιλάνδης της Σομαλίας που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2024. Ενθαρρύνουμε τόσο την αιθιοπική όσο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας να διατηρήσουν ανοικτούς όλους τους διαύλους διαλόγου για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, στο πλαίσιο της Αφρικανικής Ένωσης και μέσω διμερών επαφών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

 1. Σομαλία

Επαινούμε τη σημαντική πρόοδο στον θεσμικό και μακροοικονομικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας στη Σομαλία. Ενθαρρύνουμε τις αρχές της Σομαλίας να συνεχίσουν να σημειώνουν ουσιαστική πρόοδο στον αγώνα κατά της Al Shabaab και στην εδραίωση του θεσμικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης μιας διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Η διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ασφαλείας στις σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να παρακολουθείται στενά, ιδίως ενόψει του τερματισμού της εντολής της μεταβατικής αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης (ATMIS) στη Σομαλία στα τέλη του 2024. Χαιρετίζουμε τον σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Σομαλία και την Αφρικανική Ένωση για μια πολυεθνική αποστολή που θα ακολουθήσει την ATMIS για να βοηθήσει στη διατήρηση της σταθερότητας, ενώ η Σομαλία συνεχίζει να αναπτύσσει τις δυνατότητές της στον τομέα της ασφάλειας.

 1. Αιθιοπία

Ενώ χαιρετίζουμε τις εξελίξεις στην εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών μεταξύ της κυβέρνησης της Αιθιοπίας και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι, εκφράζουμε ανησυχία για τις συνεχιζόμενες και βίαιες εντάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς και για αναφορές παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη σοβαρή οικονομική κρίση και τη διεύρυνση της επισιτιστικής ανασφάλειας

Ενθαρρύνουμε περαιτέρω και διαρκείς εξελίξεις στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των αμάχων, τον πολιτικό διάλογο για την επίλυση των εντάσεων, τη συμφιλίωση και τον εθνικό διάλογο, τη μεταβατική δικαιοσύνη και τη λογοδοσία για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ζητούμε μια παρόμοια δέσμευση από όσους εμπλέκονται σε συγκρούσεις σε άλλες περιοχές της Αιθιοπίας για την επιδίωξη της ειρήνης μέσω του διαλόγου.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ταχείας παροχής μερίσματος ειρήνης για τους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις μέσω της υποστήριξης ανάκαμψης και ανασυγκρότησης, του αφοπλισμού, της αποστράτευσης και της επανένταξης των πρώην μαχητών και της εφαρμογής βιώσιμων λύσεων για τους εσωτερικά εκτοπισμένους (IDP).

 1. Σουδάν

Καταδικάζουμε έντονα τις συνεχιζόμενες μάχες μεταξύ των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων και των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης στο Σουδάν, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση εξακολουθεί να επιδεινώνεται περισσότερο από ένα έτος μετά την έναρξη του πολέμου. Σημειώνουμε ιδιαίτερα τον αντίκτυπο της κρίσης στις γυναίκες και τα κορίτσια και καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες φρικαλεότητες που διαπράττονται και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βιασμού και άλλων μορφών βίας με βάση το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις. Μας ανησυχεί ο αυξανόμενος αριθμός των εκτοπισθέντων.

Η παρεμπόδιση της πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας από τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης έχει ως αποτέλεσμα την λιμοκτονία του σουδανικού λαού. Καλούμε τόσο τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και τις δυνάμεις ταχείας υποστήριξης να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν μια διαρκή κατάπαυση του πυρός χωρίς προϋποθέσεις και να δημιουργήσουν ασφαλείς και σταθερούς ανθρωπιστικούς διαύλους διασυνοριακής και διασυνοριακής πρόσβασης, μεταξύ άλλων από πολλαπλά σημεία εισόδου στις πιο κατεστραμμένες περιοχές του Σουδάν. Καλούμε όλους τους παράγοντες να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και να συμμετάσχουν σε έναν εθνικό διάλογο που θα περιλαμβάνει τις γυναίκες και τη σύνθετη σουδανική κοινωνία των πολιτών και θα στοχεύει στην αποκατάσταση των πολιτικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Ο ενεργός αφρικανικός ρόλος και η συνεχής υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας παραμένουν ουσιαστικής σημασίας για να βοηθηθεί το Σουδάν να αποκαταστήσει τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης.

Επικροτούμε τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Παρισιού για το Σουδάν και τις γειτονικές χώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας δεσμεύτηκαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του άμαχου πληθυσμού στο Σουδάν και όσων αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες το 2024.

 1. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Καταδικάζουμε έντονα την επανάληψη των επιθέσεων από το Κίνημα της 23ης Μαρτίου (M23) στα ανατολικά της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ). Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης και τις αυξανόμενες σοβαρές παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίσταται ο πληθυσμός. Καταδικάζουμε επίσης όλες τις ένοπλες ομάδες που δρουν στη χώρα. Απαιτούμε την άμεση παύση των εχθροπραξιών και οποιασδήποτε περαιτέρω προόδου από το M23 και την αποχώρησή του από όλες τις κατεχόμενες περιοχές, όπως συμφωνήθηκε μέσω της διαδικασίας της Λουάντα που εγκρίθηκε από την Αφρικανική Ένωση. Απαιτούμε από όλες τις ένοπλες ομάδες να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να αποσυρθούν από τις περιοχές που ελέγχουν και να αφοπλιστούν.

Εκφράσαμε βαθιά ανησυχία για τις εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη ΛΔΚ σχετικά με την ξένη στρατιωτική υποστήριξη για το M23 και τις άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις στο έδαφος της ΛΔΚ. Καταδικάζουμε κάθε τέτοια υποστήριξη που παρέχεται στο M23 και σε οποιαδήποτε άλλη ένοπλη ομάδα που δραστηριοποιείται στη ΛΔΚ και απαιτούμε την παύση της και την άμεση απόσυρση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης ξένης στρατιωτικής παρουσίας από τη ΛΔΚ. Καταδικάζουμε επίσης την υποστήριξη, κυρίως από στρατιωτικές δυνάμεις, σε ορισμένες ένοπλες ομάδες, όπως οι Δημοκρατικές Απελευθερωτικές Δυνάμεις της Ρουάντα (FDLR), και απαιτούμε την παύση αυτής της υποστήριξης.

Τονίζουμε ότι οποιεσδήποτε παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και καλούμε όλα τα κράτη να σταματήσουν κάθε υποστήριξη σε αυτές τις ένοπλες ομάδες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στις διαδικασίες της Λουάντα και του Ναϊρόμπι για την επίτευξη διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση κατόπιν διαπραγματεύσεων. Ενθαρρύνουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αφοπλισμού, αποστράτευσης, κοινοτικής ανάκαμψης και σταθεροποίησης και την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και των νέων σε όλη τους την ποικιλομορφία. Είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τα έθνη της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των κύκλων βίας στην ανατολική ΛΔΚ κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες και τα συμφέροντα ολόκληρης της περιοχής, μεταξύ άλλων προωθώντας τη λογοδοσία για όλους τους παράγοντες που ευθύνονται για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

III. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Αναγνωρίζουμε ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός και η παράτυπη μετανάστευση πρέπει να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο, σε πνεύμα κοινής ευθύνης και δέσμευσης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θα στηρίξουμε τους εταίρους μας στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της αστάθειας στην Αφρική και σε άλλες περιοχές και χώρες καταγωγής, προωθώντας παράλληλα έναν κύκλο ανάπτυξης που βασίζεται στο τεράστιο δυναμικό της ηπείρου, ιδίως ενόψει της δίκαιης και καθαρής μετάβασης και της ανάπτυξης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις στην παράτυπη μετανάστευση. Συλλογικά, θα αντιμετωπίσουμε τις κινητήριες δυνάμεις της μετανάστευσης, μεταξύ άλλων μέσω: καλύτερης μόχλευσης και συντονισμού της αναπτυξιακής και κλιματικής χρηματοδότησής μας· στήριξη ευάλωτων κρατών και κρατών που πλήττονται από συγκρούσεις· και ενίσχυση της διεθνούς ικανότητας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, των συγκρούσεων, της μαθησιακής φτώχειας και άλλων παραγόντων μετανάστευσης. Είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε συνέργειες μεταξύ πρωτοβουλιών από όλους τους εταίρους και τα θεσμικά όργανα. Θα συνεχίσουμε επίσης να στηρίζουμε τις αφρικανικές χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων πληθυσμών.

Αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας πολλαπλασιαστής κινδύνου που έχει ήδη ισχυρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη κινητικότητα. Βλέπουμε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων μείωσης του κινδύνου καταστροφών, προσαρμογής και ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση των παραγόντων ακούσιου εκτοπισμού στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής.

Οι διακινητές ανθρώπων και οι λαθρέμποροι ανθρώπων πρέπει να σταματήσουν να συνεχίζουν τις ειδεχθείς δραστηριότητές τους και πρέπει να διαταράξουμε τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. Αναγνωρίζουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζονται ιδιαίτερα από την εμπορία ανθρώπων, ιδιαίτερα την εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση. Ο ΟΗΕ και οι υπηρεσίες του μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο εν προκειμένω. Οι χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού πρέπει να συνεργαστούν για να σταματήσουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων και να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπινου προσώπου – σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Θα εργαστούμε για τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και οραματιζόμαστε τη νόμιμη, ασφαλή και ομαλή μετανάστευση βάσει των σχετικών εθνικών κυρίαρχων κανονισμών. Δεσμευόμαστε να βρούμε τρόπους για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η παράτυπη μετανάστευση, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεών μας. Θα ενισχύσουμε τη συνεργασία κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε ότι η «Διαδικασία της Ρώμης» ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023 με μια Διεθνή Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη» με διττό στόχο την καταπολέμηση των διακινητών και των διακινητών ανθρώπων και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Αναγνωρίζουμε επίσης το «Σχέδιο Mattei για την Αφρική» που ξεκίνησε η Ιταλία. Υπενθυμίζουμε επίσης τη Διακήρυξη του Λος Άντζελες για τη μετανάστευση και την προστασία και το πολυμερές νομικό πλαίσιο για τη μετανάστευση και την προστασία των προσφύγων. Οι οδοί νόμιμης μετανάστευσης μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την αξιοπρεπή εργασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στις χώρες καταγωγής και προορισμού.

Πρέπει να ενισχύσουμε τη συνέπεια και τη συνοχή των επενδύσεών μας σε τομείς κοινής προτεραιότητας για την Αφρική, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, της διατροφής, της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, της ενεργειακής μετάβασης, της βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικής και ποιοτικής ανάπτυξης υποδομών, της γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, της ισότητας των φύλων και της χρηστής διακυβέρνησης. Με βάση μια αμοιβαία επωφελή ανταλλαγή, προσεγγίζοντας τα ζητήματα επί ίσοις όροις και διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της Αφρικής, όπως προσδιορίζονται από την Αφρικανική Ένωση, τις αφρικανικές κυβερνήσεις και τους λαούς τους, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, να συμβάλουμε στη σταθεροποίηση των περιοχών κρίσης, να καταπολεμήσουμε τον φονταμενταλισμό και να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.

 1. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ

Η περιοχή του Ινδοειρηνικού αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια ανάπτυξη, με περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για έναν ελεύθερο και ανοικτό Ινδοειρηνικό, βασισμένο στο κράτος δικαίου, χωρίς αποκλεισμούς, ευημερούν, ασφαλές, βασισμένο στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογραμμίζουμε ότι η ειρήνη και η σταθερότητα της περιοχής συμβάλλουν επίσης στην ευημερία και την ανάπτυξη ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας. Οι εξελίξεις στην περιοχή αυτή μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την ευρωατλαντική ασφάλεια.

Επαναβεβαιώνουμε τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες των μελών της G7 και χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες των εταίρων μας, όπως ο ASEAN, ο IORA, η Αυστραλία, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ινδία και άλλες χώρες της Νότιας Ασίας καθώς και των νησιών του Ειρηνικού, για την ενίσχυση της δέσμευσής τους στην περιοχή. Υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τον συντονισμό μας μεταξύ της G7. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε τη σημασία της συνεργασίας με όλους τους περιφερειακούς εταίρους.

Επαναβεβαιώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην κεντρική θέση και την ενότητα του ASEAN, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας σύμφωνα με τις προοπτικές του ASEAN για τον Ινδοειρηνικό.

Υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού, υποστηρίζοντας τις ανάγκες και τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή της στρατηγικής 2050 του Φόρουμ των Νήσων του Ειρηνικού για τη Γαλάζια Ήπειρο του Ειρηνικού. Ανυπομονούμε για το 4ου Διεθνής διάσκεψη για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη με θέμα «Χαρτογραφώντας την πορεία προς την ανθεκτική ευημερία» (St. John’s, Antigua and Barbuda 27ου-30ου Μάιος 2024). Θα διευρύνουμε την υποστήριξή μας προς την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τα σχέδια της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδοειρηνικού.

 

 1. Κίνα

Αναγνωρίζουμε τη σημασία των εποικοδομητικών και σταθερών σχέσεων με την Κίνα. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ανάγκη να συνεργαστούμε ειλικρινά και να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας απευθείας στην Κίνα. Η Κίνα αποτελεί βασικό συνομιλητή για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Κίνα σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Επαναβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για μια ισορροπημένη και αμοιβαία συνεργασία με την Κίνα με στόχο την προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, με σκοπό να καταστούν δυνατές βιώσιμες και δίκαιες οικονομικές σχέσεις και να ενισχυθεί το διεθνές εμπορικό σύστημα. Οι πολιτικές μας προσεγγίσεις δεν έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν την Κίνα, ούτε επιδιώκουμε να εμποδίσουμε την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της Κίνας. Ωστόσο, ανησυχούμε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της Κίνας εκτός αγοράς οδηγούν σε επιβλαβή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που υπονομεύει τους εργαζόμενους, τις βιομηχανίες και την οικονομική μας ανθεκτικότητα. Μια αναπτυσσόμενη Κίνα που παίζει με τους διεθνείς κανόνες θα ήταν παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Δεν αποσυνδεόμαστε ούτε στρεφόμαστε προς τα μέσα.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και ενός διαφανούς, προβλέψιμου και δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο σεβασμός του βασιζόμενου σε κανόνες πολυμερούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται στις αρχές της αγοράς πρέπει να αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα των σχέσεών μας, προκειμένου να προστατεύουμε τους εργαζομένους και τις εταιρείες μας από αθέμιτες και μη αγοραίες πολιτικές και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας ή της παράνομης δημοσιοποίησης δεδομένων, οι οποίες στρεβλώνουν την παγκόσμια οικονομία και υπονομεύουν τον θεμιτό ανταγωνισμό. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρηματικές μας κοινότητες από αθέμιτες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οδηγούν σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, δημιουργούν τρωτά σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού και αυξάνουν την έκθεση στον οικονομικό εξαναγκασμό, καθώς αναγνωρίζουμε ότι η οικονομική ανθεκτικότητα απαιτεί μείωση των κινδύνων και διαφοροποίηση όπου είναι απαραίτητο.

Επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη να υποστηριχθούν οι αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στο σύνολό τους. Από αυτή την άποψη, καλούμε την Κίνα να πιέσει τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική της επιθετικότητα. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τις μεταφορές στη Ρωσία από επιχειρήσεις στην Κίνα υλικών και εξαρτημάτων διπλής χρήσης για όπλα και εξοπλισμό για στρατιωτική παραγωγή.

Ανησυχούμε σοβαρά για την κατάσταση στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα και επαναλαμβάνουμε την έντονη αντίθεσή μας σε οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo με τη βία ή τον εξαναγκασμό. Συνεχίζουμε να αντιτιθέμεθα στην επικίνδυνη χρήση της ακτοφυλακής και της ναυτικής πολιτοφυλακής από την Κίνα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και στην επανειλημμένη παρεμπόδιση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας των χωρών στην ανοικτή θάλασσα και εκφράζουμε σοβαρή ανησυχία για την αυξανόμενη χρήση επικίνδυνων ελιγμών και κανονιών νερού κατά των σκαφών των Φιλιππίνων εν προκειμένω. Δεν υπάρχει νομική βάση για τις επεκτατικές θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και αντιτιθέμεθα στις δραστηριότητες στρατιωτικοποίησης, καταναγκασμού και εκφοβισμού της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Τονίζουμε εκ νέου τον οικουμενικό και ενιαίο χαρακτήρα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και επιβεβαιώνουμε τον σημαντικό ρόλο της UNCLOS στον καθορισμό του νομικού πλαισίου που διέπει όλες τις δραστηριότητες στους ωκεανούς και τις θάλασσες. Επαναλαμβάνουμε ότι η απόφαση που εκδόθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο τον Ιούλιο 12, 2016, είναι ένα σημαντικό ορόσημο, το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό για τα μέρη σε αυτές τις διαδικασίες και μια χρήσιμη βάση για την ειρηνική επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν ως απαραίτητες για την ασφάλεια και την ευημερία ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας και ζητούμε την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων που διασχίζουν τα Στενά. Υποστηρίζουμε την ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας και των τεχνικών συναντήσεων του ΠΟΥ, ως μέλος όπου η κρατική υπόσταση δεν αποτελεί προϋπόθεση και ως παρατηρητής ή προσκεκλημένος όπου είναι. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη βασική θέση των μελών της G7 για την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της δηλωμένης πολιτικής μιας Κίνας.

Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του Xinjiang και του Θιβέτ. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για την επιδείνωση του πλουραλισμού και των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ μετά τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας του 2020. Τονίζουμε εκ νέου αυτές τις ανησυχίες μετά την πρόσφατη ψήφιση του διατάγματος για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Βασικού Νόμου, το οποίο θα διαβρώσει περαιτέρω την αυτονομία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες στο Χονγκ Κονγκ. Ο νέος νόμος θα καταστήσει δυσκολότερη τη διαβίωση, την εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα στο Χονγκ Κονγκ και θα υπονομεύσει την ικανότητα του λαού του Χονγκ Κονγκ να διατηρεί ελεύθερες και ανοικτές ανταλλαγές με τον ευρύτερο κόσμο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της κοινής σινοβρετανικής διακήρυξης και του Βασικού Νόμου, που κατοχυρώνουν δικαιώματα και ελευθερίες και υψηλό βαθμό αυτονομίας για το Χονγκ Κονγκ. Επιπλέον, καλούμε την Κίνα και τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να ενεργήσουν σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις τους και τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις τους.

Καλούμε την Κίνα να μην διεξάγει ή να ανέχεται δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υπονόμευση της ασφάλειας και της προστασίας των κοινοτήτων μας και της ακεραιότητας των δημοκρατικών μας θεσμών και να ενεργεί σε αυστηρή συμφωνία με τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις και της Σύμβασης της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις. Ενθαρρύνουμε την Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της να ενεργεί υπεύθυνα στον κυβερνοχώρο.

 1. Βόρεια Κορέα

Επαναλαμβάνουμε την έντονη καταδίκη μας για την κλιμακούμενη ανάπτυξη από τη Βόρεια Κορέα των παράνομων προγραμμάτων όπλων μαζικής καταστροφής (WMD) και βαλλιστικών πυραύλων. Επαναλαμβάνουμε περαιτέρω την έκκλησή μας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου και απαιτούμε από τη Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει όλα τα πυρηνικά της όπλα, τα υπάρχοντα πυρηνικά προγράμματα και οποιαδήποτε άλλα προγράμματα όπλων μαζικής καταστροφής και βαλλιστικών πυραύλων με πλήρη, επαληθεύσιμο και μη αναστρέψιμο τρόπο σύμφωνα με όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καλούμε τη Βόρεια Κορέα να επιστρέψει και να συμμορφωθεί πλήρως με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και τις διασφαλίσεις του ΔΟΑΕ και να υπογράψει και να επικυρώσει τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT). Επαναλαμβάνουμε ότι η Βόρεια Κορέα δεν μπορεί να έχει το καθεστώς κράτους που διαθέτει πυρηνικά όπλα σύμφωνα με τη ΣΜΔ. Καλούμε τη Βόρεια Κορέα να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω πυρηνικές δοκιμές. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά όλες τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και απαιτούμε από τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Καλούμε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει τις δραστηριότητες που παράγουν έσοδα για τα παράνομα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών της Βόρειας Κορέας και της προμήθειας βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας από τη Ρωσία κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και της χρήσης αυτών των πυραύλων από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας. Ανησυχούμε επίσης βαθύτατα για το ενδεχόμενο οποιασδήποτε μεταφοράς τεχνολογίας που σχετίζεται με πυρηνικούς ή βαλλιστικούς πυραύλους στη Βόρεια Κορέα, κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Το βέτο της Ρωσίας στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανανέωση της εντολής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 1718 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών διευκολύνει τη Βόρεια Κορέα να αποφύγει τις κυρώσεις του ΟΗΕ που είχε προηγουμένως ψηφίσει η Ρωσία. Καλούμε τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα να σταματήσουν αμέσως όλες αυτές τις δραστηριότητες και να συμμορφωθούν με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε την αποφυγή κυρώσεων και να ενισχύσουμε την επιβολή. Θα εντείνουμε τις προσπάθειες για τη διατήρηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Καταδικάζουμε έντονα τις συστηματικές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βόρειας Κορέας και την επιλογή της να δώσει προτεραιότητα στα παράνομα προγράμματα ανάπτυξης όπλων έναντι της ευημερίας του λαού της Βόρειας Κορέας. Καλούμε τη Βόρεια Κορέα να επιλύσει αμέσως το ζήτημα των απαγωγών και να συνεργαστεί ουσιαστικά με το σύστημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Σημειώνουμε το σταδιακό εκ νέου άνοιγμα των συνόρων της Βόρειας Κορέας και καλούμε τη Βόρεια Κορέα να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να συνεργαστεί εκ νέου με τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ άλλων μέσω της επιστροφής όλου του διπλωματικού και ανθρωπιστικού προσωπικού στη Βόρεια Κορέα.

Είμαστε απογοητευμένοι από τη συνεχιζόμενη απόρριψη του διαλόγου από τη Βόρεια Κορέα και καλούμε τη Βόρεια Κορέα να αποδεχθεί επανειλημμένες προσφορές διαλόγου, προκειμένου να ενισχυθεί η περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

 1. Μιανμάρ

Επαναλαμβάνουμε την έντονη καταδίκη μας για το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Μιανμάρ και επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τον λαό της Μιανμάρ στην προσπάθειά του για ειρήνη, ελευθερία και δημοκρατία. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του στρατού που καταστρέφουν μη στρατιωτικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, σχολείων, τόπων λατρείας και νοσοκομείων), οι επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση –η οποία πλήττει ιδιαίτερα όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών και μελών μειονοτικών θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων– είναι απαράδεκτες. Καταδικάζουμε επίσης την πρόσφατη εφαρμογή του νόμου περί στρατολόγησης του 2010 από το στρατιωτικό καθεστώς. Η αναγκαστική στρατολόγηση νέων μπορεί μόνο να οδηγήσει σε περαιτέρω βία και να προκαλέσει μαζική έξοδο προς γειτονικές χώρες.

Καλούμε τον στρατό της Μιανμάρ να σταματήσει αμέσως κάθε βία, να απελευθερώσει όλους τους κρατούμενους που κρατούνται αυθαίρετα – ξεκινώντας από τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες – και να καθιερώσει διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό την αποκατάσταση της πορείας προς μια ουσιαστική και διαρκή δημοκρατική διαδικασία. Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκλησή μας προς τον στρατό της Μιανμάρ να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να απόσχει από κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας και να επιτρέψει την άμεση, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλους τους εκτοπισμένους και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες του ASEAN για την προώθηση μιας αξιόπιστης και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας για την επίτευξη της ταχείας εφαρμογής της συναίνεσης των πέντε σημείων. Τονίζουμε τη σημασία της ολοκληρωμένης εφαρμογής της απόφασης 2669 (2022) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε την περαιτέρω εμπλοκή του ΟΗΕ στην κρίση, μεταξύ άλλων μέσω της ηγεσίας του νεοδιορισθέντος Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ και μέσω του ορισμού μόνιμου συντονιστή στη χώρα. Η λογοδοσία για σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Μιανμάρ παραμένει ουσιαστικής σημασίας.

Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς όλα τα κράτη να αποτρέψουν ή να σταματήσουν τη ροή όπλων και άλλου υλικού διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεριωθούμενων, στη Μιανμάρ. Τονίζουμε την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την εθελοντική, ασφαλή, αξιοπρεπή και βιώσιμη επιστροφή όλων των προσφύγων και εκτοπισμένων Ροχίνγκια, καθώς και δικαιοσύνη και λογοδοσία για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν εναντίον των Ροχίνγκια και άλλων εθνοτικών κοινοτήτων.

 

 1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
 2. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και υποδομές

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε βιώσιμες, ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές υποδομές ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας το επενδυτικό χάσμα υποδομών σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η εταιρική σχέση της G7 για τις παγκόσμιες υποδομές και επενδύσεις και πρωτοβουλίες όπως η παγκόσμια πύλη της ΕΕ προσφέρουν ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιήσουμε για να προωθήσουμε το όραμά μας για βιώσιμες και οικονομικά βιώσιμες υποδομές, με την υποστήριξη διαφανούς επιλογής έργων, προμηθειών και χρηματοδότησης.

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε υψηλά πρότυπα για ποιοτικές υποδομές ως μέσο για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης.

Σκοπεύουμε να συνεργαστούμε για να επιταχύνουμε την πρόοδο προς τη δέσμευση κινητοποίησης έως και 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2027, ενισχύοντας τη στρατηγική διάσταση της εταιρικής σχέσης για τις παγκόσμιες υποδομές και επενδύσεις. Προτείνουμε να ενεργούμε σε στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους, τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και τα ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των κινδύνων, των πρωτοβουλιών συγχρηματοδότησης και των ενισχυμένων μηχανισμών συντονισμού, μεταξύ άλλων σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, για την περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης μιας σειράς έργων με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για την ενίσχυση της προετοιμασίας των έργων.

Η ανάπτυξη υποδομών θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών (π.χ. σχετικά με τα κανονιστικά πλαίσια, την αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην ενέργεια, την κατάρτιση και τα συστήματα έρευνας και υγείας) για τη στήριξη των εταίρων προκειμένου να προσφέρουν ευκαιρίες στους πλέον περιθωριοποιημένους και ευάλωτους και με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

Θα προωθήσουμε μια μετασχηματιστική στροφή προς ποιοτικές επενδύσεις, σε βασικούς τομείς που προωθούν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της επισιτιστικής ασφάλειας, του κλίματος και της καθαρής ενέργειας, της βιοποικιλότητας και της μείωσης της ρύπανσης, της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ΤΠΕ και μεταφορών, της ανθεκτικότητας της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, της υγείας και της εκπαίδευσης, και της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων. Θα δώσουμε προτεραιότητα στις προσπάθειες εμβάθυνσης των εταιρικών σχέσεων με την Αφρική και με βάση τις επενδυτικές ανάγκες της ηπείρου, σύμφωνα με τον στόχο της επιτάχυνσης της προόδου προς την επίτευξη των ΣΒΑ, μέσω συγκεκριμένων παραδοτέων, όπως οι συνεχιζόμενες εργασίες κατά μήκος του διαδρόμου Lobito. Δεδομένης της παγκόσμιας εντολής της, οι χώρες της G7 θα συνεχίσουν επίσης να αναπτύσσουν επενδύσεις, προωθώντας παράλληλα την παγκόσμια στρατηγική της εταιρικής σχέσης για παγκόσμιες υποδομές και επενδύσεις σε άλλες στρατηγικές περιοχές, όπως οι εργασίες για τον οικονομικό διάδρομο της Λουζόν.

Αναγνωρίζοντας την ανεπαρκή πρόοδο προς την Ατζέντα του 2030 και την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των χρηματοδοτικών κενών στο πλαίσιο ενός αυξανόμενου αριθμού χωρών χαμηλού εισοδήματος και χωρών μεσαίου εισοδήματος που αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο δυσχέρειας χρέους και περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου για επενδύσεις στη δική τους ανάπτυξη και μέλλον, θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την κλιμάκωση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης για τις χώρες που έχουν ανάγκη. Από αυτή την άποψη, χαιρετίζουμε τη δρομολόγηση συστημάτων πιστοποίησης υποδομών, όπως το δίκτυο Blue Dot και οι πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την επιτάχυνση των υποδομών βιώσιμης μετάβασης, οι οποίες αποσκοπούν στην κινητοποίηση αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων στις αναδυόμενες αγορές. Θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την εργαλειοθήκη αναπτυξιακής χρηματοδότησης, να κινητοποιήσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διμερείς εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη μείωση της φτώχειας και την προστασία του πλανήτη.

 1. Επισιτιστική ασφάλεια και διατροφική ασφάλεια

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την αυξανόμενη επισιτιστική ανασφάλεια και τον υποσιτισμό που απορρέουν από τις συνδυασμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την απώλεια και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, τον αυξανόμενο αριθμό συγκρούσεων, τις πληθωριστικές πιέσεις και τον μειωμένο δημοσιονομικό χώρο σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε, μαζί με τους εταίρους, την επιδείνωση της κρίσης πείνας που πλήττει τμήματα της Αφρικής. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροδιατροφικών συστημάτων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού. Αυτό καθιστά τη διεθνώς συντονισμένη δράση πιο επείγουσα από ποτέ. Η διασφάλιση της επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα και τις πληγείσες χώρες, ιδίως σε γνωστά hotspots πείνας στην Αφρική και πέραν αυτής, οι οποίες είναι ευάλωτες σε κρίσεις που σχετίζονται με το κλίμα και τις συγκρούσεις.

Επιβεβαιώνουμε την πρόθεσή μας να αυξήσουμε τις επενδύσεις για την οικοδόμηση πιο ανθεκτικών και βιώσιμων συστημάτων τροφίμων, ώστε να συμβάλουμε στον μετριασμό μελλοντικών επισιτιστικών κρίσεων και στη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων. Για τον σκοπό αυτό, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε στον βιώσιμο και ανθεκτικό μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων, στο πνεύμα του Χάρτη Πορείας για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια-Έκκληση για Δράση και της Έκκλησης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για Δράση για Επιτάχυνση του Μετασχηματισμού των Συστημάτων Τροφίμων, που εκδόθηκε στη Σύνοδο Κορυφής +2 των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023 στη Ρώμη. Υπενθυμίζουμε τη δήλωση δράσης της Χιροσίμα για ανθεκτική παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, που εκδόθηκε από τους ηγέτες της G7 και τις προσκεκλημένες χώρες. Επιβεβαιώνουμε επίσης την υποστήριξή μας στη δήλωση της G20 Matera για την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τα συστήματα τροφίμων και στην παγκόσμια συμμαχία της G7 για την επισιτιστική ασφάλεια. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της υποστήριξης της αποδοτικότητας της χρήσης λιπασμάτων και των αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής παραγωγής λιπασμάτων. Η G7 δεσμεύεται για την επιτυχία της επόμενης συνόδου κορυφής «Διατροφή για την ανάπτυξη» το 2025.

Επιβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε με τους οργανισμούς FAO, IFAD και WFP που εδρεύουν στη Ρώμη. Αναγνωρίζουμε τον ρόλο της Επιτροπής για την Παγκόσμια Επισιτιστική Ασφάλεια ως μια περιεκτική και πολυμερή πλατφόρμα συνεργασίας για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή.

Σε συνέχεια της Διακήρυξης των ηγετών των ΗΑΕ για τη βιώσιμη γεωργία, τα ανθεκτικά συστήματα τροφίμων και τη δράση για το κλίμα, που εγκρίθηκε στην COP28 από 159 χώρες, συμπεριλαμβανομένης όλης της G7, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της σχέσης επισιτιστικής ασφάλειας-κλιματικής αλλαγής με συνεκτικό και ρεαλιστικό τρόπο, μεταξύ άλλων μέσω πρωτοβουλιών όπως το όραμα για προσαρμοσμένες καλλιέργειες και εδάφη (VACS).

Τονίζουμε την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διεθνών πρωτοβουλιών και έργων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παροχή και ο αντίκτυπος των ήδη υπαρχόντων πόρων. Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις για τα συστήματα τροφίμων, ιδίως όσον αφορά υπεύθυνες ιδιωτικές επενδύσεις.

 1. Οικονομική ανθεκτικότητα και οικονομική ασφάλεια

Η οικονομική ανθεκτικότητα και η οικονομική ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της G7 και των ευρύτερων παγκόσμιων οικονομιών. Θα προωθήσουμε τη συνεργασία σύμφωνα με τη δήλωση των ηγετών της G7 για την οικονομική ασφάλεια που εκδόθηκε στη Χιροσίμα πέρυσι. Για το σκοπό αυτό, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να καταστήσουμε τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και αξιόπιστες, ειδικά για κρίσιμα προϊόντα και τεχνολογίες.

Θα συνεχίσουμε να συντονίζουμε τις εργασίες για τη μείωση των κινδύνων, τη διαφοροποίηση και τη μείωση των κρίσιμων εξαρτήσεων και των συστημικών τρωτών σημείων, εμπλέκοντας ενεργά τον ιδιωτικό τομέα.

Τονίζουμε τη σημασία της τήρησης των διεθνών κανόνων και υποχρεώσεων για τη διαφύλαξη της παγκόσμιας οικονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την οικοδόμηση παγκόσμιας οικονομικής ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση επιβλαβών πρακτικών που υπονομεύουν το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες με τον ΠΟΕ στον πυρήνα του. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλαίσιο της G7 και με αξιόπιστους εταίρους για ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, δομημένες με διαφανή, διαφοροποιημένο, ασφαλή, βιώσιμο και αξιόπιστο τρόπο.

Επαναλαμβάνουμε την ανησυχία μας για τις αυξανόμενες απειλές κατά της οικονομικής ασφάλειας για όλες τις παγκόσμιες οικονομίες, ιδίως τον οικονομικό εξαναγκασμό, και τις ολοκληρωμένες στρατηγικές που χρησιμοποιούν πολιτικές και πρακτικές εκτός αγοράς, καθώς και άλλες πρακτικές κατά την επιδίωξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά που οδηγούν σε επιβλαβή πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και συγκέντρωση της αλυσίδας εφοδιασμού, δημιουργώντας έτσι τρωτά σημεία και εξαρτήσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της G7, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύουμε άλλους ενδιαφερόμενους διεθνείς εταίρους να συμμετάσχουν στις προσπάθειές μας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, κυρίως μέσω της πλατφόρμας συντονισμού για τον οικονομικό εξαναγκασμό, προκειμένου να βελτιώσουμε την αξιολόγηση, την ετοιμότητα, την αποτροπή και την αντίδρασή μας στον οικονομικό εξαναγκασμό, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μας συστήματα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αναγνωρίζουμε τον βασικό ρόλο των ημιαγωγών ως κρίσιμο μέρος της ανθεκτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της οικονομικής ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε τη σύσταση από τους υπουργούς Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Ψηφιακής Τεχνολογίας της G7 μιας ομάδας σημείων επαφής για τους ημιαγωγούς (PoC), αφιερωμένης στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών της G7.

 1. Κλίμα, ενεργειακή ασφάλεια και περιβάλλον

Αντιμετωπίζουμε τις άνευ προηγουμένου τριπλές παγκόσμιες κρίσεις της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης που αλληλοενισχύονται και συνδέονται άρρηκτα, καθώς και μια συνεχιζόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση, απειλές για την υγεία και περιβαλλοντικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενωθεί και να δράσει αποφασιστικά, ανεξάρτητα από γεωγραφικούς ή πολιτικούς διαχωρισμούς, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα συλλογικά για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και επίτευξη παγκόσμιων καθαρών μηδενικών εκπομπών (CHG) έως το 2050.

Για το σκοπό αυτό, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας και επαναλαμβάνουμε την έκκληση προς όλες τις χώρες να συμβάλουν στις παγκόσμιες προσπάθειες για την επιτάχυνση της μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα, με δίκαιο,  βιώσιμο και ισότιμο τρόπο, επιταχύνοντας τη δράση σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία, ώστε να επιτευχθεί καθαρό μηδέν έως το 2050 σύμφωνα με την επιστήμη και να επιταχυνθούν οι τεχνολογίες χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Αναγνωρίζουμε την πρωταρχική ανάγκη να επιταχυνθεί η μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα πολιτικές για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των προμηθειών για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων ασφάλειας στα ενεργειακά συστήματα, κατά τρόπο συνεπή με τους στόχους μας για το κλίμα και τη βιωσιμότητα.

Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση ως το «πρώτο καύσιμο» και να επιταχύνουμε την καθαρή, ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη ενέργειας, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, πρέπει να αναληφθούν δράσεις για την αύξηση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και το καθαρό μαγείρεμα, καθώς και για την επιτάχυνση της βιώσιμης, δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες και για τη συνέχιση των προσπαθειών για την ταχεία εφαρμογή των συμπράξεων δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.

Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια στην Αφρική. Με αυτόν τον στόχο, υπό την ιταλική Προεδρία προσβλέπουμε στη συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η G7 μπορεί να προωθήσει συγκεκριμένα και να συμβάλει στη βιομηχανική πρόοδο της Αφρικής και στη βιώσιμη, ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξή της.

Η σύνδεση μεταξύ κλίματος, περιβάλλοντος και ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου προς την επίτευξη των στόχων μας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, εφαρμόζοντας παράλληλα οικονομικά βιώσιμες, δίκαιες και ταχείες μεταβάσεις. Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις και η ευθυγράμμιση των παγκόσμιων χρηματοδοτικών ροών για τη στήριξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και του παγκόσμιου πλαισίου βιοποικιλότητας Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ευημερίας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Υπογραμμίζουμε τον ρόλο της G7 στην προώθηση της εφαρμογής της παγκόσμιας προσπάθειας CMA5 για τριπλασιασμό της δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως και διπλασιασμό του παγκόσμιου μέσου ετήσιου ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, παγκοσμίως έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες, και χαιρετίζουμε τη συναίνεση που επιτεύχθηκε στην CMA5 καλώντας όλα τα μέρη να συμβάλουν στην επίτευξή της.

Πρέπει να διαδραματίσουμε καίριο ρόλο στον καθορισμό ασφαλών, βιώσιμων και οικονομικά προσιτών ενεργειακών συστημάτων, διασφαλίζοντας δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς μεταβάσεις σε καθαρές μορφές ενέργειας. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να επιτύχουμε συγκεκριμένα βήματα προόδου σε στρατηγικούς τομείς. Μεταξύ αυτών, αναγνωρίζουμε τον βασικό ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης βιολογικής προέλευσης, της πυρηνικής ενέργειας για όσους επιλέγουν να τη χρησιμοποιήσουν, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, της ενεργειακής απόδοσης, της μείωσης των εκπομπών μεθανίου σύμφωνα με την Παγκόσμια Δέσμευση για το Μεθάνιο, της βιομηχανικής απανθρακοποίησης, των πιο καινοτόμων τεχνολογιών όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο και το υδρογόνο μηδενικών εκπομπών και οι τεχνολογίες διαχείρισης άνθρακα. Θα επιδιώξουμε ασφαλείς, ανθεκτικές, οικονομικά προσιτές και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα ορυκτά και πρώτες ύλες, μεταξύ άλλων μέσω της εταιρικής σχέσης για την ασφάλεια των ορυκτών (MSP) και του φόρουμ MSP, και θα επιδιώξουμε την εφαρμογή του σχεδίου πέντε σημείων για την ασφάλεια των ορυκτών κρίσιμης σημασίας που εγκρίθηκε από τους υπουργούς Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της G7. Υπογραμμίζουμε επίσης τις ευκαιρίες που προσφέρει η κυκλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, καθώς και των καινοτόμων τεχνολογιών. Η επένδυση στην καινοτομία θα πρέπει επίσης να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το βασικό θέμα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τομείς με βαριές εκπομπές και να προωθήσουμε την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας.

Η μόχλευση χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, αποτελούν σημαντικά βήματα για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης στις αναπτυσσόμενες χώρες, την αύξηση των πόρων για την προσαρμογή και την ανθεκτικότητα και τη διευκόλυνση δράσεων για την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών ώστε να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως τα ΑΜΝΚ και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία μηδενικών εκπομπών, βιώσιμη, ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή και θετική στη φύση, χωρίς ρύπανση και κυκλική οικονομία θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει όλα τα μέλη της κοινωνίας, ώστε να διασφαλίζονται δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς μεταβάσεις, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο. Οι γυναίκες, η νεολαία και οι αυτόχθονες πληθυσμοί τείνουν να φέρουν το κύριο βάρος των καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενδυνάμωσης αυτών των κοινωνικών τομέων και συμπερίληψής τους στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τονίζουμε τη σημασία των λύσεων που βασίζονται στη φύση σε αυτό το πλαίσιο. Η πλαστική ρύπανση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί επείγουσα προσοχή. Προσβλέπουμε σε μια φιλόδοξη και αποτελεσματική παγκόσμια συμφωνία για τον τερματισμό της πλαστικής ρύπανσης.

Η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί εξίσου σοβαρή απειλή. Το κλίμα, η βιοποικιλότητα και η ανθρώπινη υγεία είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευσή μας να εφαρμόσουμε πλήρως και γρήγορα το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας Kunming-Montreal και να επιτύχουμε καθέναν από τους σκοπούς και τους στόχους του, το οποίο είναι το σχέδιο ορόσημο για την ανάσχεση και την αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας έως το 2030. Υπογραμμίζουμε επίσης τον ρόλο της G7 στην προώθηση της εφαρμογής της παγκόσμιας προσπάθειας CMA5 για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών έως το 2030.

Θα εργαστούμε για την κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη φύση από όλες τις σχετικές πηγές και για την ευθυγράμμιση των χρηματοδοτικών και δημοσιονομικών ροών, κατά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, με το GBF. Καλούμε επίσης τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης (MDB) να αυξήσουν και να αναφέρουν τη χρηματοδότηση της φύσης από την CBD COP16. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η απόφαση για τον παγκόσμιο απολογισμό αναγνωρίζει τη σημασία της φύσης για την επίτευξη του στόχου θερμοκρασίας της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων μέσω της ανάσχεσης και της αντιστροφής της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών έως το 2030.

Δεδομένου του κινδύνου μιας παγκόσμιας κρίσης νερού και της συνεχιζόμενης έλλειψης καθολικής πρόσβασης στο νερό και την αποχέτευση, ζητούμε ισχυρότερη συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο σύμφωνα με το ψήφισμα UNEA-6 για το νερό. Χαιρετίζουμε τη στρατηγική των Ηνωμένων Εθνών για το νερό και την αποχέτευση σε επίπεδο συστήματος και δεσμευόμαστε για την εφαρμογή της ατζέντας δράσης για το νερό ως βασικό αποτέλεσμα της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το νερό το 2023. Ζητούμε επίσης τον άμεσο διορισμό ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για το νερό.

 1. Παγκόσμια υγεία

Η παγκόσμια υγεία αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την παγκόσμια υγεία, γνωρίζοντας ότι οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας αποτελούν παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί παγκόσμια αντίδραση.

Υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Αρχιτεκτονικής Υγείας που προωθεί μια πιο συντονισμένη προσέγγιση, ενισχύοντας την ετοιμότητα και την αντίδραση στην πρόληψη πανδημιών (PPR), συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης χρηματοδότησης για την ενίσχυση των ικανοτήτων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ιδίως μέσω του Ταμείου για την πανδημία. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την επίτευξη επιτυχούς, δίκαιης έκβασης των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια νέα σύμβαση, συμφωνία ή άλλο διεθνές μέσο του ΠΟΥ για την πανδημία PPR και στοχευμένες τροποποιήσεις του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού 2005 (IHR 2005) έως τον Μάιο του 2024. Η έγκαιρη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη μόχλευση της πολιτικής προσοχής, την ενίσχυση των μελλοντικών αντιδράσεων στην πανδημία και τη βελτίωση της ισότητας.

Δεσμευόμαστε να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της καθολικής κάλυψης υγείας, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις χώρες να αποκαταστήσουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και να μειώσουν τα ποσοστά θνησιμότητας ώστε να είναι καλύτερα από τα προ πανδημίας επίπεδα έως το 2025. Επιβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε σε ανθεκτικά συστήματα υγείας, στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας – μεταξύ άλλων μέσω της Ακαδημίας του ΠΟΥ – ως απαραίτητα για την ανάκτηση του χαμένου εδάφους λόγω του COVID-19 και την προώθηση της καθολικής κάλυψης υγείας ως βασικών στοιχείων ετοιμότητας για πανδημίες.

Αναγνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας και η ρύπανση έχουν δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια υγεία και στις απειλές τόσο των μη μεταδοτικών όσο και των μολυσματικών ασθενειών. Ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις με συνεκτικό και στρατηγικό τρόπο, μέσω της προσέγγισης «Μία υγεία» που αναγνωρίζει ότι η υγεία των ανθρώπων συνδέεται με την υγεία των ζώων, των φυτών και του κοινού μας περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώνουμε εκ νέου ότι η μικροβιακή αντοχή αποτελεί βασική προτεραιότητα και θα συνεργαστούμε στενά για μια επιτυχημένη επικείμενη συνεδρίαση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη μικροβιακή αντοχή τον Σεπτέμβριο του 2024.

 1. Ισότητα των φύλων

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να δώσουμε νέα ώθηση στην ισότητα των φύλων. Υπενθυμίζουμε τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και τα έγγραφα αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησής της και επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να υλοποιήσουμε τους σχετικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030.

Επιβεβαιώνουμε τη συνεχιζόμενη παγκόσμια ηγετική θέση της G7 στην ισότητα των φύλων και την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλη τους την ποικιλομορφία, καθώς και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την παγκόσμια οπισθοδρόμηση όλων των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, και τον δυσανάλογο αντίκτυπο των συγκρούσεων και της κρίσης σε αυτές.

Η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν θεμελιώδη προϋπόθεση για την εξάλειψη της φτώχειας, την τόνωση της ευημερίας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, καθώς και για την οικοδόμηση ειρηνικών, δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. Αναγνωρίζουμε ότι η μη αμειβόμενη φροντίδα και η οικιακή εργασία αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών, μειώνοντας την ικανότητά τους να εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή σε ηγετικές θέσεις. Επιβεβαιώνουμε τη σημαντική αξία της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Τράπεζας «Επενδύστε στη φροντίδα των παιδιών» και στοχεύουμε έως το 2035 να υποστηρίξουμε 200 εκατομμύρια περισσότερες γυναίκες να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό, επενδύοντας στις προσπάθειες για τη γεφύρωση του παγκόσμιου χάσματος παιδικής μέριμνας.

Πρέπει να επιδιώξουμε την ισότητα των φύλων ως οριζόντια προτεραιότητα για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και των μελών μειονοτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς τους να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, διασφαλίζοντας την ελευθερία από όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας με βάση το φύλο. Πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική ασφάλεια και ενδυνάμωσή τους αυξάνοντας και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη συμμετοχή τους και οικοδομώντας την ανθεκτικότητά τους έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μεταξύ άλλων προωθώντας την πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας σε πράσινες και γαλάζιες βιομηχανίες κρίσιμες για το μέλλον μας και το μέλλον του πλανήτη μας. Θα προωθήσουμε τη συνολική σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, μεταξύ άλλων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από συγκρούσεις και κρίσεις που μπορούν να επιδεινώσουν τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων και να εκθέσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε αυξημένο κίνδυνο βίας, εκμετάλλευσης και διακρίσεων. Η συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση συγκρούσεων, καθώς και με τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία και τη διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ειρήνης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των συγκρούσεων. Σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τα επακόλουθα ψηφίσματα για την ειρήνη και την ασφάλεια των γυναικών (WPS), υπογραμμίζουμε τη σημασία της πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής και ηγεσίας των γυναικών σε όλους τους τομείς των χώρων λήψης αποφάσεων πολιτικής και της απτής εφαρμογής, καθώς και μέσω γυναικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών εταίρων και σε όλους τους τομείς της πολιτικής, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία των γυναικών και των κοριτσιών από τη σεξουαλική και έμφυλη βία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από συγκρούσεις, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία των δραστών και παρέχοντας υποστήριξη και υπηρεσίες στις επιζήσασες.

 1. Μείωση καταστροφών και κινδύνων

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε και να επιταχύνουμε την εφαρμογή του πλαισίου Σεντάι για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και της πρωτοβουλίας «Έγκαιρη προειδοποίηση για όλους» μέσω της κλιμάκωσης της διεθνούς συνεργασίας.

Αναγνωρίζουμε τις αλληλένδετες αιτίες και επιπτώσεις των καταστροφών, ιδιαίτερα των καταστροφών που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, σε διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της ειρήνης και της σταθερότητας, της τοπικής, περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και της ευπάθειας. Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να δράσουμε πριν από τις καταστροφές, δουλεύοντας σε όλο το Ανθρωπιστικό, Αναπτυξιακό Ειρηνικό Πλέγμα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τους κινδύνους, να προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για καταστροφές, να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των καταστροφών στις κοινότητες και τις υποδομές, προκειμένου να μην παρεμποδίσουμε την πρόοδο της ανάπτυξης.

Τονίζουμε τη σημασία του αποτελέσματος της COP28 όσον αφορά τη θέση σε λειτουργία νέων χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών, συμπεριλαμβανομένου του ταμείου. Χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις προς το ταμείο που έχουν ήδη αναληφθεί και ενθαρρύνουμε την περαιτέρω στήριξη, η οποία θα παρέχεται σε εθελοντική βάση και από ένα ευρύ φάσμα πηγών χρηματοδότησης. Αυτό αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμευσής μας να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

 1. Παγκόσμια διακυβέρνηση

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της ελεύθερης και ανοικτής διεθνούς τάξης που βασίζεται στο κράτος δικαίου, σεβόμενοι τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την ύψιστη σημασία της διεθνούς και πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας. Συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για περιεκτική, δικτυωμένη και αποτελεσματική πολυμερή προσέγγιση, όπως περιγράφεται στην έκθεση «Η κοινή μας ατζέντα». Προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος των Ηνωμένων Εθνών ως ευκαιρία να επιταχύνουμε αυτές τις προσπάθειες, να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και να επιταχύνουμε την πρόοδο στους ΣΒΑ.

Για να αποκαταστήσουμε την αίσθηση του κοινού σκοπού μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ και να καταστήσουμε τη διεθνή και πολυμερή συνεργασία ισχυρότερη, πιο αποτελεσματική, πιο περιεκτική, πιο δημοκρατική, πιο αποδοτική και πιο διαφανή, δεσμευόμαστε να συμβάλουμε ενεργά στη Σύνοδο Κορυφής του Μέλλοντος ως ευκαιρία για την προώθηση του διαλόγου και την εξεύρεση κοινών λύσεων σε κοινά προβλήματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως ένας από τους θεμελιώδεις πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών θα είναι η κοινή μας πυξίδα σε ολόκληρο το Σύμφωνο για το Μέλλον. Χαιρετίζουμε την τελευταία έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρώπινη ασφάλεια. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεσμευόμαστε επίσης εκ νέου για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Επιβεβαιώνουμε την ανάγκη ενίσχυσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπογραμμίζουμε τον ρόλο των πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης (ΠΤΑ) στην επίτευξη των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων σε περιβάλλοντα που πλήττονται από κρίσεις. Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση των MDB, συμπεριλαμβανομένου του οδικού χάρτη εξέλιξης του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), για την καλύτερη αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Από αυτή την άποψη, προσβλέπουμε στις ετήσιες συνεδριάσεις της WBG και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Τονίζουμε τον βασικό ρόλο των MDB στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, οι πανδημίες και η αστάθεια και οι συγκρούσεις, οι οποίες είναι κρίσιμες για την επίτευξη μείωσης της φτώχειας και βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικής.

 1. Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων, στήριξη των ειρηνευτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών

Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις προσπάθειες οικοδόμησης της ειρήνης και πρόληψης συγκρούσεων για την αντιμετώπιση ολοένα και πιο πολύπλοκων και αλληλένδετων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Πρέπει να οικοδομήσουμε ανθεκτικές κοινωνίες, να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να στηρίξουμε τη χρηστή διακυβέρνηση και να επενδύσουμε στους ανθρώπους για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης. Καταδικάζουμε τη σεξουαλική και έμφυλη βία, ιδίως όταν σχετίζεται με καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο του ΟΗΕ και υποστηρίζουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την οικοδόμηση και τη διατήρηση της ειρήνης. Υποστηρίζουμε την Επιτροπή Οικοδόμησης της Ειρήνης στον ρόλο της ως φορέα σύγκλησης σχετικών ενδιαφερομένων και συμβουλευτικού οργάνου άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζουμε το Ταμείο Οικοδόμησης της Ειρήνης ως κρίσιμο εργαλείο που θα συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για την πρόληψη συγκρούσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Επαναβεβαιώνουμε ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών και οι ειδικές πολιτικές αποστολές αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την πρόληψη της κλιμάκωσης και της επανάληψης συγκρούσεων και για την προστασία των αμάχων, όπου αυτό έχει εντολή.

Επαναβεβαιώνουμε περαιτέρω τη γενική υποστήριξή μας στη «Νέα Ατζέντα για την Ειρήνη», τη «Δράση για τη Διατήρηση της Ειρήνης» και τη «Δράση για τη Διατήρηση της Ειρήνης» του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση τέτοιων επιχειρήσεων, με βάση μια προσέγγιση πρόληψης συγκρούσεων στις κρίσεις. Θα ενισχύσουμε τις ικανότητες και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία όσων αναπτύσσονται, για παράδειγμα μέσω του τριγωνικού προγράμματος εταιρικής σχέσης των Ηνωμένων Εθνών.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης της παγκόσμιας εφαρμογής των προγραμμάτων για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (WPS), τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια (YPS) και τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (CAAC).

 1. Ένας παγκόσμιος ανθεκτικός κυβερνοχώρος, τεχνητή νοημοσύνη

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για έναν ανοικτό, διαλειτουργικό, αξιόπιστο και ασφαλή κυβερνοχώρο. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο του Ise-Shima Cyber Group για τον καθορισμό κοινού εδάφους.

Βασιζόμενοι στην ηγεσία των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, αναγνωρίζουμε τη σημασία του πολυμερούς μοντέλου, με την ανεκτίμητη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση μιας κοινής κατανόησης των απειλών και στην παροχή λύσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Καθώς η διεθνής κοινότητα βρίσκεται όλο και περισσότερο αντιμέτωπη με ανατρεπτικές δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), επαναλαμβάνουμε ότι το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφαρμόζεται στον κυβερνοχώρο. Ζητούμε την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο και ενθαρρύνουμε τα κράτη να εμβαθύνουν την κατανόησή τους για το πώς εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο στον κυβερνοχώρο.

Καταδικάζουμε την κακόβουλη δραστηριότητα στον κυβερνοχώρο και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο και σε πολυμερή φόρουμ για την αύξηση της λογοδοσίας στον κυβερνοχώρο. Θα αυξήσουμε τη συνεργασία μας κατά των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά μας συστήματα και τις κρίσιμες υποδομές μας από κακόβουλες απειλές στον κυβερνοχώρο. Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων ransomware, ιδιαίτερα με στόχο νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, και από αυτή την άποψη υπενθυμίζουμε τους σχετικούς κανόνες υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι τονίζουν τη δέσμευση των κρατών να μην επιτρέπουν εν γνώσει τους τη χρήση της επικράτειάς τους για διεθνώς παράνομες πράξεις χρησιμοποιώντας ΤΠΕ και να ανταποκρίνονται σε κατάλληλα αιτήματα για τον μετριασμό της κακόβουλης δραστηριότητας ΤΠΕ που προέρχεται από την επικράτειά τους με στόχο την κρίσιμη υποδομή άλλο κράτος. Χαιρετίζουμε σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία Counter Ransomware και η διαδικασία Pall Mall, οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη βελτίωση του συντονισμού εποπτείας.

Καλούμε τις χώρες να θεσπίσουν νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο (Σύμβαση της Βουδαπέστης) και να δεσμευτούν για την προσχώρηση στη συνθήκη. Καλούμε επίσης τις χώρες να αξιοποιήσουν πλήρως τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος ως εργαλείο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να καθοδηγείται από το πλαίσιο της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο για να μειώσει τους κινδύνους για τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και να καταστήσει τον κυβερνοχώρο λιγότερο αμφισβητούμενο τομέα. Υπογραμμίζουμε τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, της διεθνούς συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων. Επιβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στο «Πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς στη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διεθνούς ασφάλειας», ως μόνιμο και προσανατολισμένο στη δράση μηχανισμό για τη διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον ΟΗΕ από το 2025 και μετά.

Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη στήριξη της G7 στην ανθεκτικότητα της Ουκρανίας στον κυβερνοχώρο και χαιρετίζουμε τις πολυμερείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας, όπως ο μηχανισμός του Ταλίν.

Θα συνεχίσουμε να συντονίζουμε και, όπου είναι δυνατόν, να ενώνουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε τις χώρες να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις πολλαπλές προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας και της ανθεκτικότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αντίστοιχα εθνικά έργα μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών. Θα εμπνευστούμε από μια προσέγγιση με γνώμονα τη ζήτηση και θα στοχεύσουμε στην πλήρη ενσωμάτωση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στην ψηφιακή ανάπτυξη, όπως τονίζεται στην έκκληση της Accra για ανάπτυξη ανθεκτική στον κυβερνοχώρο. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, όπου χρειάζεται, με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για παράδειγμα με την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο διαταράσσουν κρίσιμες υπηρεσίες στις χώρες της G7 – συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, εταιρειών ενέργειας και εταιρειών ύδρευσης – και κοστίζουν στις οικονομίες μας δισεκατομμύρια δολάρια σε διαταραχές. Δεσμευόμαστε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της συλλογικής μας ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο.

Λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο και συμπληρωματικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υψηλού επιπέδου και οι Εθνικοί Οργανισμοί για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο στη διασφάλιση ενός ασφαλούς κυβερνοχώρου και στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, χαιρετίζουμε επίσης την πρώτη συνάντηση σε επίπεδο G7, που έχει προγραμματιστεί στη Ρώμη στις 16-17 Μαΐου, και προσβλέπουμε στο αποτέλεσμα των συζητήσεών τους. Αποφασίζουμε να συνεχίσουμε να αναλύουμε τις πολύπλευρες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχουμε μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτικών χρήσεων για τους ανθρώπους και της ανάγκης μετριασμού των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνοχώρου. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προώθησης των προσπαθειών μας για τη διασφάλιση ασφαλούς, προστατευμένης και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι ανθρωποκεντρική και βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τεχνητής νοημοσύνης της Χιροσίμα, και της προώθησης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πλαισίων διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη του κοινού μας οράματος.

Καθώς οι νέες τεχνολογίες καθορίζουν το μέλλον των κοινωνιών μας, υποστηρίζουμε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών «Αξιοποίηση των ευκαιριών για ασφαλή, προστατευμένα και αξιόπιστα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για βιώσιμη ανάπτυξη» που εγκρίθηκε με συναίνεση και συγχρηματοδοτήθηκε από 123 χώρες. Θα προσπαθήσουμε επίσης να συνεισφέρουμε στο Παγκόσμιο Ψηφιακό Σύμφωνο και στην αναθεώρηση WSIS+20 και στο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για το Μέλλον, προκειμένου να προστατεύσουμε ένα ανοιχτό, ελεύθερο, ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς Διαδίκτυο για τις μελλοντικές γενιές, που θα διέπεται από πολυμερείς διαδικασίες και προστατεύοντας τη δυνατότητα όλων να μοιράζονται πληροφορίες και να επικοινωνούν ελεύθερα και με ασφάλεια. διασφάλιση ότι οι φωνές των νεότερων γενεών, των αναδυόμενων οικονομιών και των αναπτυσσόμενων χωρών ακούγονται δεόντως.

Αναγνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ AI και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που θέτει η AI για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Υπογραμμίζουμε επίσης τη σημασία της διασφάλισης της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και σημειώνουμε τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

 1. Αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης και των παρεμβάσεων σε ξένες πληροφορίες

Οι κακόβουλες επιχειρήσεις ξένης επιρροής, συμπεριλαμβανομένων των κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο και της χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών (FIMI), αποτελούν αυξανόμενη πρόκληση για τις δημοκρατικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, απειλώντας να υπονομεύσουν τις δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κυβερνητικές διαδικασίες, την πολιτική σταθερότητα και τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές αποσκοπούν στην παραπλάνηση και εξαπάτηση των πολιτών μας, στην παρέμβαση στις δημοκρατικές μας διαδικασίες, στην αποσταθεροποίηση των κυβερνήσεων και των δημοκρατικών θεσμών μας, στην υπονόμευση των κοινών μας αξιών, στη δημιουργία και εκμετάλλευση πολιτιστικών και κοινωνικών τριβών, καθώς και στην αρνητική επίδραση στην ικανότητά μας να ασκούμε εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Το FIMI απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον ίδιο τον ιστό του διεθνούς μας συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και επιδεινώνεται από την εκμετάλλευση αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τον δυνητικό κίνδυνο κατάχρησης των νέων τεχνολογιών για σκοπούς παραπληροφόρησης και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη FIMI, ιδίως στο πλαίσιο των επικείμενων εκλογών.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη δημοκρατία προωθώντας την ανθεκτικότητα, τον ανοικτό χαρακτήρα, τη συμμετοχή και τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και την πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες και πληροφορίες. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την υπονόμευση της δημοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω της καταστολής των ψηφοφόρων, της χειραγώγησης πληροφοριών και του περιορισμού της συμμετοχής στα κοινά. Ανησυχούμε για το ενδεχόμενο αυταρχικά κράτη και μη κρατικοί φορείς να κάνουν κατάχρηση των τρεχουσών και αναδυόμενων τεχνολογιών για να υπονομεύσουν τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη στις εκλογές και να διαβρώσουν το περιβάλλον πληροφόρησης.

Το FIMI επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν ορθολογικές, ενημερωμένες αποφάσεις, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των δημοκρατικών μας θεσμών και αποσκοπεί στην υπονόμευση της εμπιστοσύνης στις δημοκρατικές κυβερνήσεις και κοινωνίες. Η παραπληροφόρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πόλωση της κοινωνίας. Συχνά υποστηρίζει βίαιες εξτρεμιστικές δραστηριότητες και τροφοδοτείται από κακόβουλους ξένους παίκτες. Οι διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιούνται ευρέως από διάφορους κακόβουλους παράγοντες για τη δημιουργία ή την επιδείνωση εντάσεων.

Κρατικοί και μη κρατικοί φορείς υιοθετούν όλο και περισσότερο υβριδικές τακτικές, μεταξύ άλλων μέσω των πληρεξουσίων τους. Ειδικότερα, η Ρωσία, από τότε που ξεκίνησε τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας, έχει αυξήσει τις στρατιωτικές προσπάθειες στο έδαφος με υβριδικές τακτικές, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων και της χειραγώγησης και παρέμβασης ξένων πληροφοριών. Καταδικάζουμε την ευρεία χρήση των FIMI και AI από τη ρωσική κυβέρνηση και τους πληρεξουσίους της για να υποστηρίξουν τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και να τροφοδοτήσουν περαιτέρω εντάσεις παγκοσμίως. Οικοδομώντας την αποφασιστικότητά μας να προωθήσουμε την ανθεκτικότητα των πληροφοριών, θα ενισχύσουμε τον συντονισμό για να δημιουργήσουμε μια κοινή εικόνα λειτουργίας και να αναπτύξουμε συντονισμένες απαντήσεις στη χειραγώγηση πληροφοριών. Απαιτείται προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρης της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του FIMI και την προώθηση της ακεραιότητας των πληροφοριών.

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το πληροφοριακό μας περιβάλλον και τις δημοκρατικές αξίες μας από κάθε απόπειρα ξένης χειραγώγησης. Δεσμευόμαστε να υπερασπιστούμε τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό και σε όλο τον κόσμο και να προωθήσουμε την πολυφωνία και την ελευθερία της έκφρασης. Μαζί επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το FIMI, μέσω της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών ψηφιακής παιδείας, παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και της πληροφορίας και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, αντιμετωπίζοντας επίσης την παραπληροφόρηση λόγω φύλου.

Σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε τη συντονισμένη προσπάθειά μας για καλύτερη πρόληψη, ανίχνευση, αντιμετώπιση και μετριασμό των απειλών FIMI, αντιμετωπίζοντας τον αντίκτυπο των υβριδικών απειλών όσο το δυνατόν νωρίτερα. Καθώς δισεκατομμύρια πολίτες θα ψηφίσουν παγκοσμίως το 2024, η προστασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών από ξένες παρεμβάσεις αποτελεί κεντρικό στόχο της ατζέντας της G7.

Καλούμε επίσης τις εταιρείες τεχνολογίας, ιδίως τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εκστρατειών FIMI και να μειώσουν την πιθανή κατάχρηση της τεχνολογίας AI για τον σκοπό αυτό, αυξάνοντας επίσης τη διαφάνειά τους.

Μέσω του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης (ΜΤΑ) της G7 ενισχύουμε τον συντονισμό μας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ποικίλων και εξελισσόμενων απειλών για τις δημοκρατίες μας. Είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά μας συστήματα και τις ανοικτές κοινωνίες μας από τη χειραγώγηση και τις παρεμβάσεις ξένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και αναλύσεων και του εντοπισμού ευκαιριών για συντονισμένη αντίδραση.

 1. Ψηφιακή και διακρατική καταστολή

Η πρόοδος στην τεχνολογία επιτήρησης, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και του εμπορικού κατασκοπευτικού λογισμικού, μπορεί να επιτρέψει στις ξένες κυβερνήσεις και τους πληρεξούσιούς τους να παρακολουθούν και να στοχεύουν άτομα πιο αποτελεσματικά και επεμβατικά. Δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε την κατάχρηση της τεχνολογίας με στόχο υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους, θεωρούμενους πολιτικούς αντιπάλους και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Η διακρατική καταστολή (TNR), η οποία περιλαμβάνει την υπέρβαση των κρατικών συνόρων για τον εκφοβισμό, τη φίμωση, την επίθεση ή/και τη δολοφονία αντιφρονούντων, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων για την ειρηνική άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών τους, έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην ελευθερία του λόγου, την ελευθερία της έκφρασης και άλλες θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι μια από τις πιο επιβλαβείς εκδηλώσεις αυταρχικών κυβερνήσεων που στοχεύει στην εξαγωγή κατασταλτικών μορφών διακυβέρνησης εξωεδαφικά. Καταδικάζουμε έντονα τη στοχοποίηση ακτιβιστών, επικριτών και δημοσιογράφων από αυτή την άποψη.

 1. Έλεγχος των εξοπλισμών, αφοπλισμός και μη διάδοση, διάστημα

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη διατήρηση της διεθνούς αρχιτεκτονικής μη διάδοσης και αφοπλισμού. Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αφοπλισμού και μη διάδοσης για έναν ασφαλέστερο, σταθερότερο και ασφαλέστερο κόσμο και προσυπογράφουμε τη δήλωση της Ομάδας Διευθυντών της G7 για τη μη διάδοση.

Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την ανεύθυνη πυρηνική ρητορική και ενέργειά της, τη συνεχιζόμενη πρόοδο των προγραμμάτων πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων της Βόρειας Κορέας και του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν σοβαρές προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και απαιτούν την ενωμένη αποφασιστικότητά μας για την υπεράσπιση των παγκόσμιων καθεστώτων αφοπλισμού και μη διάδοσης.

Υπενθυμίζοντας το όραμα των ηγετών της G7 στη Χιροσίμα για τον πυρηνικό αφοπλισμό, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στον απώτερο στόχο ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα με αμείωτη ασφάλεια για όλους, που επιτυγχάνεται μέσω μιας  ρεαλιστικής και υπεύθυνης προσέγγισης.

Σε αυτό το πνεύμα, παραμένουμε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και να προωθήσουμε την εφαρμογή της NPT και στους τρεις αλληλοενισχυόμενους πυλώνες της. Επαναβεβαιώνουμε τον κεντρικό ρόλο της ΣΜΔ ως ακρογωνιαίου λίθου του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και θεμελίου για την επιδίωξη του πυρηνικού αφοπλισμού και των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας.

Υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) και να παρασχεθούν επαρκείς πόροι για να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα όλων των στοιχείων του συστήματος επαλήθευσης της CTBT. Εν αναμονή της έναρξης ισχύος της Συνθήκης, καλούμε όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να κηρύξουν νέα ή να διατηρήσουν τα υφιστάμενα μορατόριουμ στις εκρήξεις δοκιμών πυρηνικών όπλων ή σε οποιεσδήποτε άλλες πυρηνικές εκρήξεις. Λυπούμαστε βαθύτατα για την απόσυρση της επικύρωσης της Συνθήκης από τη Ρωσία και ανησυχούμε σοβαρά για τις ρωσικές δηλώσεις σχετικά με τις δοκιμές πυρηνικών εκρηκτικών. Καλούμε τη Μόσχα να συνεχίσει να τηρεί το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές.

Ζητούμε την άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνθήκη που θα απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμου υλικού για χρήση σε πυρηνικά όπλα ή άλλους πυρηνικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς (FMCT), ενώ παροτρύνουμε όλα τα κράτη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να δηλώσουν και να διατηρήσουν εθελοντικά μορατόριουμ στην παραγωγή τέτοιου υλικού.

Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης. Υπογραμμίζουμε τον κρίσιμο ρόλο του ΔΟΑΕ στη διατήρηση της διεθνούς αρχιτεκτονικής μη διάδοσης, στην ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας, καθώς και των διασφαλίσεων, και στην προώθηση ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής τεχνολογίας προς όφελος όλων των κρατών μελών. Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση των ηγετών της G7 να αξιολογήσουν μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από μη στρατιωτικά πυρηνικά αγαθά από τη Ρωσία και να βοηθήσουν τις χώρες που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τον εφοδιασμό τους. Υποστηρίζουμε την ασφαλή, διαφανή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία της Ιαπωνίας για την υπεύθυνη διαχείριση της απόρριψης επεξεργασμένου νερού από το Προηγμένο Σύστημα Επεξεργασίας Υγρών και τον προληπτικό συντονισμό με επιστήμονες και εταίρους, καθώς και με τον ΔΟΑΕ.

Η G7 δεσμεύεται να συνεργαστεί με όλα τα κράτη για τον περαιτέρω προσδιορισμό και εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου χρήσης πυρηνικών όπλων και την ενίσχυση του ελέγχου των εξοπλισμών. Υπενθυμίζουμε την κοινή δήλωση των ηγετών των πέντε κρατών με πυρηνικά όπλα που εκδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2022 σχετικά με την πρόληψη του πυρηνικού πολέμου και την αποφυγή κούρσας εξοπλισμών και επιβεβαιώνουμε ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. Καλούμε τη Ρωσία να δεσμευτεί εκ νέου – με λόγια και πράξεις – στις αρχές που κατοχυρώνονται σε αυτή τη δήλωση. Χαιρετίζουμε τη διαφάνεια των κρατών της G7 που διαθέτουν πυρηνικά όπλα όσον αφορά την παροχή δεδομένων σχετικά με τις πυρηνικές τους δυνάμεις και το αντικειμενικό μέγεθος των πυρηνικών οπλοστασίων τους. Καλούμε και άλλους που δεν το έχουν πράξει ακόμη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Επαναλαμβάνουμε τη βαθιά μας λύπη για την υποτιθέμενη αναστολή της Συνθήκης New START από τη Ρωσία και καλούμε τη Ρωσία να επιστρέψει στην πλήρη εφαρμογή της και να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων. Ανησυχούμε επίσης για τη συνεχιζόμενη και επιταχυνόμενη επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου της Κίνας και την ανάπτυξη ολοένα και πιο εξελιγμένων συστημάτων εκτόξευσης, χωρίς διαφάνεια – συμπεριλαμβανομένης της παροχής δεδομένων και αντικειμενικού μεγέθους του πυρηνικού οπλοστασίου της – ή καλόπιστα μέτρα ελέγχου των εξοπλισμών και μείωσης του κινδύνου. Η G7 προτρέπει την Κίνα να συμμετάσχει σε συγκεκριμένες στρατηγικές συζητήσεις μείωσης του κινδύνου με τις ΗΠΑ για την προώθηση της σταθερότητας μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας των πολιτικών, των σχεδίων και των δυνατοτήτων της Κίνας για τα πυρηνικά όπλα.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία του αφοπλισμού και της εκπαίδευσης για τη μη διάδοση, ενώ ενθαρρύνουμε άλλους ηγέτες, νέους και άλλους να επισκεφθούν επίσης τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν ο έλεγχος των συμβατικών όπλων, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η μείωση του περιφερειακού κινδύνου στη μείωση του κινδύνου ένοπλης κλιμάκωσης ή λανθασμένου υπολογισμού, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας και στην προώθηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των κρατών.

Τα συμβατικά όπλα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για περιφερειακό εξαναγκασμό, αυξάνοντας τις διεθνείς εντάσεις και σε πράξεις στρατιωτικής επιθετικότητας που έχουν οδηγήσει σε δυσανάλογες απώλειες αμάχων. Αυτό υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των συμφωνιών εφαρμογής και των δεσμεύσεων σχετικά με τον έλεγχο των συμβατικών όπλων και τον αφοπλισμό που λαμβάνουν υπόψη ανθρωπιστικούς παράγοντες.

Επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή μας για αποτελεσματική πολυμερή δράση κατά της διάδοσης όλων των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, υπογραμμίζουμε την ανάγκη για οικουμενικότητα και πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα (CWC) και της Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξινικά Όπλα (BTWC).

Θα επιδιώξουμε ενεργά να προωθήσουμε τις προσπάθειες στην ομάδα εργασίας για την ενίσχυση της BTWC για να εξετάσουμε και να αναπτύξουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της εφαρμογής της Σύμβασης.

Αναγνωρίζουμε την υψηλή προτεραιότητα της αντιμετώπισης βιολογικών απειλών παγκοσμίως ως ύψιστη προτεραιότητα. Με την ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία και τους οξύτερους βιολογικούς κινδύνους, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η βιολογική έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία διεξάγονται με ασφαλή, προστατευμένο, υπεύθυνο, διαφανή και βιώσιμο τρόπο. Η ενίσχυση των εγχώριων μέτρων, η συμμετοχή διεθνών οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα παραμένει υψίστης σημασίας για την προώθηση και τη θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμιστικών μέτρων βιοασφάλειας και βιοασφάλειας για τις βιοεπιστήμες και την παγκόσμια υγεία.

Επιβεβαιώνουμε τη βασική σημασία της αντιμετώπισης των προκλήσεων βιοασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, της ενίσχυσης της ετοιμότητας και της ενδυνάμωσης της αφρικανικής επιστημονικής κοινότητας, με τη συμμετοχή γυναικών και νέων. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε μέσω της Πρωτοβουλίας Υπογραφής για τον Μετριασμό των Βιολογικών Απειλών στην Αφρική (SIMBA), μιας εμβληματικής προσπάθειας της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης υπό την ηγεσία της G7 κατά της Διάδοσης Όπλων και Υλικών Μαζικής Καταστροφής, για την ενίσχυση της βιοασφάλειας και της βιοπροστασίας, των εθνικών πλαισίων, της επιτήρησης και των επιδημικών πληροφοριών και των ικανοτήτων μη διάδοσης στην Αφρική.

Σε αυτή τη συνολική προσπάθεια, θα συνεργαστούμε στο πλαίσιο της G7, της 31μελούς παγκόσμιας εταιρικής σχέσης υπό την ηγεσία της G7 κατά της εξάπλωσης όπλων και υλικών μαζικής καταστροφής, της BTWC, του ΠΟΥ και άλλων κατάλληλων διεθνών φόρουμ για να ανεβάσουμε τον πήχη παγκοσμίως για τη βιοασφάλεια και τη βιοπροστασία.

Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους ελέγχους των εξαγωγών υλικών, τεχνολογίας και έρευνας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, μεταξύ άλλων μέσω πολυμερών καθεστώτων ελέγχου των εξαγωγών και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους διεθνείς παράγοντες.

Επιβεβαιώνουμε τον καίριο ρόλο της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης της G7 στην αντιμετώπιση των απειλών που θέτει η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και ΧΒΡΠ υλικών και στη στήριξη των ευάλωτων χωρών σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη ικανοτήτων ασφάλειας για τον καλύτερο μετριασμό κάθε είδους ΧΒΡΠ απειλών. Χαιρετίζουμε τη δρομολόγηση της νέας πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Εταιρικής Σχέσης για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με τα όπλα μαζικής καταστροφής.

Σε συνεργασία με τους εταίρους, θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τους κινδύνους που ενέχουν οι εξαγωγές ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών διπλής χρήσης. Όπου είναι απαραίτητο και σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά μας πλαίσια, θα συνεργαστούμε και θα προωθήσουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή ελέγχων εξαγωγών για την αντιμετώπιση των κινδύνων για τη διεθνή ασφάλεια.

Γιορτάζουμε το 2024 τη δέκατη επέτειο της Διεθνούς Σύμπραξης για την Επαλήθευση του Πυρηνικού Αφοπλισμού (IPNDV), στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη της G7. Η ανάπτυξη ρεαλιστικών διαδικασιών και τεχνολογιών από την IPNDV θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές συμφωνίες θα περιέχουν ισχυρές διατάξεις επαλήθευσης.

Οι υπηρεσίες, τα δεδομένα και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το διάστημα είναι όλο και πιο καίριας σημασίας για τη λειτουργία των οικονομιών μας και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για την ευημερία των πολιτών μας. Ωστόσο, βλέπουμε παγκοσμίως μια εντατικοποίηση των απειλών και την ανάπτυξη ικανοτήτων που αποσκοπούν στη διατάραξη της ειρηνικής χρήσης του διαστήματος.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της διατήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις δραστηριότητες στο διάστημα, ιδίως της Συνθήκης για τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών στην εξερεύνηση και χρήση του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων («Συνθήκη για το Διάστημα»). Παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, της διαφάνειας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για την προώθηση υπεύθυνης συμπεριφοράς με στόχο τη βελτίωση της διαστημικής ασφάλειας για όλα τα κράτη. Παράλληλα, θα παραμείνουμε σε εγρήγορση και θα επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με το διάστημα έναντι δυνητικά εχθρικών δραστηριοτήτων.

Επιβεβαιώνουμε την υποχρέωση όλων των Συμβαλλόμενων Κρατών να συμμορφωθούν πλήρως με τη Συνθήκη για το Διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της μη θέσης σε τροχιά γύρω από τη Γη αντικειμένων που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή οποιουδήποτε άλλου είδους όπλων μαζικής καταστροφής.

 1. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος

Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και επαναλαμβάνουμε την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια στις κοινωνίες μας, υποστηρίζοντας τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να είναι κανείς ελεύθερος από αυθαίρετες ή παράνομες παρεμβάσεις στην ιδιωτική ζωή – την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων.

Τα τρομοκρατικά δίκτυα δεν γνωρίζουν σύνορα και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας απαιτεί μια ισχυρή συλλογική και διεθνώς ευθυγραμμισμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της τρομοκρατικής προπαγάνδας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις νέες απειλές που προέρχονται από τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών από κακόβουλους παράγοντες, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο κίνδυνος χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών επιθέσεων παραμένει σοβαρή απειλή. Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί η δυνητική χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού.

Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση, με στόχο επίσης την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού. Είναι επιτακτική ανάγκη να αποτρέψουμε τη ριζοσπαστικοποίηση στη βία εντός και εκτός διαδικτύου, τόσο στη φυλακή όσο και στις κοινωνίες, μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών, τις οργανώσεις υπό την ηγεσία των γυναικών, τους τοπικούς ηγέτες και τις κοινότητες. Πρέπει να εργαστούμε για την προώθηση των προσπαθειών αποκατάστασης και επανένταξης των πρώην τρομοκρατών, προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία με μειωμένο κίνδυνο υποτροπής. Σκοπεύουμε να εντείνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διεθνή συνεργασία, προωθώντας την ανάπτυξη ικανοτήτων τόσο σε εγχώριο επίπεδο όσο και με εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των συνόρων. Όλες οι προσπάθειές μας βασίζονται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου.

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί επίσης μείζονα απειλή για τις κοινωνίες και τους πολίτες μας και επίσης δεν γνωρίζει σύνορα. Το οργανωμένο έγκλημα μπορεί να επωφεληθεί από την ανασφάλεια, την αστάθεια και τις συγκρούσεις που προκαλούνται από την τρομοκρατία και μπορεί επίσης να είναι ένας τρόπος με τον οποίο οι τρομοκρατικές ομάδες υποστηρίζουν τις δραστηριότητές τους. Η τρομοκρατία μπορεί επίσης να μοχλεύσει το οργανωμένο έγκλημα. Η εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών, τα εγκλήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον, η διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η διαφθορά μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος κατά την εκμετάλλευση του πολέμου και των συγκρούσεων. Η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των μέτρων ασφάλειας για την καταπολέμηση της παράνομης οικονομίας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και τα παράνομα κέρδη του, εστιάζοντας σε νέους κινδύνους όπως το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η εμπορία ανθρώπων και η λαθραία διακίνηση μεταναστών έχουν καταστεί σημαντικές πηγές εισοδήματος για το οργανωμένο έγκλημα, μαζί με τη διακίνηση ναρκωτικών. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο να σταματήσουμε την εγκληματική εκμετάλλευση ευάλωτων πληθυσμών, σπάζοντας το επιχειρηματικό μοντέλο των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Επιβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και διανομής συνθετικών ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της φαιντανύλης. Η διακίνηση παράνομης φαιντανύλης και άλλων συνθετικών ναρκωτικών στηρίζει μεγάλες, προσαρμόσιμες και ανθεκτικές διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις που λειτουργούν σε όλο τον κόσμο – με τα οικονομικά μέσα και την ικανότητα να διαφθείρουν την κοινωνία, να υπονομεύσουν τη διακυβέρνηση και να αποδυναμώσουν τους κυβερνητικούς θεσμούς σε όλο τον κόσμο. Μαζί, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παραγωγής, διανομής και πώλησης παράνομων ναρκωτικών. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με απειλές και συμμετοχή σε κοινές έρευνες και προσπάθειες επιβολής· στον προγραμματισμό πρόδρομων χημικών ουσιών και άλλων φαρμάκων, σύμφωνα με τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών φορέων· να συντονίσει συλλογικά τις προσπάθειες με βασικούς διεθνείς εταίρους, ιδίως με χώρες όπου παράγονται συνθετικά ναρκωτικά· να συμμετάσχουν σε πολυμερή φόρουμ, όπως ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για την Αντιμετώπιση των Απειλών των Συνθετικών Ναρκωτικών, που ενώνουν χώρες και βασικούς θεσμούς για την καταπολέμηση της μάστιγας των θανατηφόρων ναρκωτικών· και στην προώθηση παρεμβάσεων και υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε όσους τις χρειάζονται. Ατομικά και συλλογικά, θα πατάξουμε τα παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα που τροφοδοτούν τους θανάτους από υπερβολική δόση, θα διαταράξουμε τους παράνομους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν αυτά τα δίκτυα· να κατάσχουμε θανατηφόρα ναρκωτικά πριν εισέλθουν στις κοινότητές μας· και να παρέχουν φάρμακα και φροντίδα που σώζουν ζωές. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με άλλες κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των διακρατικών προκλήσεων και να υποστηρίξουμε τον Παγκόσμιο Συνασπισμό για την Αντιμετώπιση των Απειλών των Συνθετικών Ναρκωτικών.

Χαιρετίζουμε την πολύτιμη συμβολή του έργου της ομάδας G7 Roma-Lyon για την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.

 1. Καταπολέμηση της διαφθοράς

Αναγνωρίζουμε ότι η διαφθορά και η σχετική παράνομη χρηματοδότηση και τα προϊόντα εγκλήματος απομυζούν δημόσιους πόρους, μπορούν συχνά να τροφοδοτήσουν το οργανωμένο έγκλημα και να υπονομεύσουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η διαφθορά και η παράνομη χρηματοδότηση υπονομεύουν επίσης την πρόοδο σε όλους τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιβεβαιώνουμε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC) και τα υποστηρικτικά της όργανα στον παγκόσμιο αγώνα κατά της διαφθοράς. Θα προσπαθήσουμε να στηρίξουμε περαιτέρω και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού επανεξέτασης της εφαρμογής του, ιδίως ενόψει της επόμενης φάσης αναθεώρησής του.

Επιβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευσή μας για έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων της FATF σχετικά με τη διαφάνεια των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών μορφωμάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία των εργαλείων λογοδοσίας που θα στερούν από διεφθαρμένους παράγοντες την πρόσβαση στα εδάφη μας και στα χρηματοπιστωτικά μας συστήματα.

Αναγνωρίζουμε επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την εκπλήρωση των διεθνών προτύπων που έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης και ενθαρρύνουμε τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συντονίσουν και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να υποστηρίξουν τις χώρες στις προσπάθειές τους σε όλες τις δραστηριότητές τους, ιδιαίτερα σε ευάλωτες χώρες και χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις.

 1. Απειλές για την ασφάλεια στη θάλασσα

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε ένα συνεργατικό σύστημα διεθνούς διακυβέρνησης για τους ωκεανούς και τις θάλασσες και να διατηρήσουμε τη βασισμένη σε κανόνες θαλάσσια τάξη βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και στις αρχές της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζουμε τη σημασία του ρόλου των διεθνών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Επαναλαμβάνουμε σθεναρά την καταδίκη μας για τις πράξεις πειρατείας και ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, την τρομοκρατία και το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα στον θαλάσσιο τομέα, την εμπορία ανθρώπων, το λαθρεμπόριο μεταναστών, τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, την παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία και άλλες παράνομες θαλάσσιες δραστηριότητες. Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία της εθνικής και περιφερειακής οικειοποίησης για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

V1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 1. Δυτικά Βαλκάνια

Επιβεβαιώνουμε την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια, την οικονομική ευημερία και την ευρωπαϊκή προοπτική των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ως κρίσιμη επένδυση για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Τονίζουμε τη σημασία της προώθησης των απαραίτητων εσωτερικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης χρηματοδότησης και της διαφθοράς.

Υποστηρίζουμε πλήρως την περαιτέρω πρόοδο στην περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων με την υλοποίηση της κοινής περιφερειακής αγοράς, και ενθαρρύνουμε τις τοπικές πολιτικές ελίτ να σημειώσουν αποφασιστική πρόοδο στην περιφερειακή συμφιλίωση. Για το σκοπό αυτό, καλούμε το Κοσσυφοπέδιο και τη Σερβία να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη Συμφωνία για την Πορεία προς την Εξομάλυνση και το Παράρτημα Εφαρμογής της που εγκρίθηκε το 2023. Καλούμε και τις δύο πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του διαλόγου υπό την αιγίδα της ΕΕ, αποφεύγοντας προκλήσεις, εμπρηστική ρητορική και ασυντόνιστες ενέργειες.

Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια εσωτερικών ή εξωτερικών παραγόντων να υπονομεύσουν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τον πολυεθνικό χαρακτήρα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Υποστηρίζουμε πλήρως την εκτελεστική εντολή της επιχείρησης EUFOR ALTHEA για τη στήριξη των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος στη χώρα.

Καλούμε όλα τα μέρη στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να αφήσουν κατά μέρος τη διχαστική και εμπρηστική ρητορική, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να επικεντρωθούν σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη χώρα πιο κοντά στην υλοποίηση των ευρωατλαντικών φιλοδοξιών της.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του 2024 να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε την εντολή του Ύπατου Εκπροσώπου Christian Schmidt.

 1. Νότιος Καύκασος

Καλούμε την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να παραμείνουν πλήρως προσηλωμένες στην ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη αξιοπρεπούς και διαρκούς ειρήνης βασισμένης στις αρχές της μη χρήσης βίας, του σεβασμού της κυριαρχίας, του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας. Υπενθυμίζουμε την Κοινή Δήλωση που εξέδωσαν οι πλευρές στις 7 Δεκεμβρίου 2023 και τις ενθαρρύνουμε να διατηρήσουν αυτό το πνεύμα συνεργασίας στις μελλοντικές τους αλληλεπιδράσεις. Περαιτέρω κλιμάκωση θα ήταν απαράδεκτη.

Καλούμε το Αζερμπαϊτζάν να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να ενθαρρύνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς, αξιοπρεπούς και βιώσιμης επιστροφής των προσφύγων και των εκτοπισμένων που επιθυμούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Η G7 και τα μέλη της είναι έτοιμα να διευκολύνουν περαιτέρω εποικοδομητικές επαφές σε όλα τα επίπεδα, ιδίως εντός των καθιερωμένων διαπραγματευτικών πλαισίων που παρέχονται από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, τις διαρκείς προσπάθειες των οποίων επιδοκιμάζουμε.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της δέσμευσης στη Διακήρυξη της Άλμα Άτα του 1991, μέσω της οποίας η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αναγνωρίζουν η μία την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της άλλης. Ενθαρρύνουμε τη μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία και το εκ νέου άνοιγμα όλων των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων μεταξύ Αρμενίας και Türkiye.

 1. Χώρες της Κεντρικής Ασίας

Παραμένουμε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των χωρών της Κεντρικής Ασίας.

Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας για την αντιμετώπιση περιφερειακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των διαρκών επιπτώσεων της κατάστασης στο Αφγανιστάν, της περιφερειακής τρομοκρατικής απειλής, καθώς και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της κλιματικής αλλαγής και της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Ενθαρρύνουμε την περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στον τομέα της συνδεσιμότητας και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του Μεσαίου Διαδρόμου, για τη βελτίωση της ευκολίας του εμπορίου μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας, την ενίσχυση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, την προώθηση του εμπορίου, τη σφυρηλάτηση επενδύσεων και ενεργειακών δεσμών, την παροχή οικονομικής διαφοροποίησης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με παράλληλη προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν στις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Σε ολόκληρη την περιοχή, υποστηρίζουμε την επέκταση της συμμετοχής των πολιτών και της πολιτικής, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 1. Αφγανιστάν

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη του λαού του Αφγανιστάν. Καταδικάζουμε τις συνεχιζόμενες και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών από τους Ταλιμπάν, ιδίως των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και των δικαιωμάτων των μελών εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Λυπούμαστε βαθύτατα που οι Ταλιμπάν δεν έκαναν κανένα σοβαρό βήμα για να ξεκινήσουν μια πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς με τους Αφγανούς συναδέλφους τους σχετικά με το μέλλον της χώρας. Η ειρήνη και η σταθερότητα στο Αφγανιστάν θα απαιτήσουν την καθιέρωση μιας περιεκτικής και αντιπροσωπευτικής πολιτικής διαδικασίας που θα επιτρέπει στο Αφγανιστάν να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του και θα περιλαμβάνει πλήρη, ισότιμη, ασφαλή και ουσιαστική συμμετοχή των Αφγανών γυναικών, υποστηρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Σκοπεύουμε να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι του κινδύνου να χρησιμεύσει το Αφγανιστάν ως βάση για τη φιλοξενία ή την εξαγωγή τρομοκρατίας σε άλλες χώρες.

Πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής αναχώρηση όλων των Αφγανών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς και η πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας και η δυνατότητα αποτελεσματικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Υποστηρίζουμε την εντολή του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, της Αποστολής Βοήθειας των “νωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) και του Ειδικού Εισηγητή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αφγανιστάν.

Δεσμευόμαστε για τον ταχύ διορισμό ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τις συστάσεις της ανεξάρτητης αξιολόγησης του ΟΗΕ και σύμφωνα με την εντολή της απόφασης 2721 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

VII. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ

Η ισχυρότερη συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής είναι υψίστης σημασίας, καθώς έχουμε κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε περαιτέρω με την περιοχή για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, μεταξύ άλλων προστατεύοντας το διεθνές σύστημα με βάση τη διεθνή συνεργασία και το διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζοντας τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή, αντιμετωπίζοντας το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και προωθώντας το εμπόριο και τις επενδύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής ανθεκτικότητας.

 1. Αϊτή

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον πληθυσμό της Αϊτής, ο οποίος υποφέρει από πρωτοφανή επίπεδα βίας των συμμοριών. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας στις συνεχιζόμενες διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δημόσιων θεσμών και της επιβολής του νόμου, καθώς και στην καταπολέμηση των εγκληματικών συμμοριών, των οποίων οι παράνομες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης της χώρας.

Ενθαρρύνουμε τη διεθνή κοινότητα να κλιμακώσει την ανθρωπιστική της υποστήριξη προς τον πληθυσμό της Αϊτής. Σημειώνουμε την επείγουσα ανάγκη προστασίας των γυναικών και των παιδιών στην Αϊτή, οι οποίες υποφέρουν δυσανάλογα από την πρόσφατη και ταχεία κλιμάκωση της βίας.

Χαιρετίζουμε την απόφαση 2699 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη πολυεθνικής αποστολής υποστήριξης της ασφάλειας (MSS), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την κυβέρνηση της Αϊτής, για την υποστήριξη των προσπαθειών της Εθνικής Αστυνομίας της Αϊτής για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Αϊτή και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας που ευνοούν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Συγχαίρουμε την κυβέρνηση της Κένυας για την ετοιμότητά της να ηγηθεί της αποστολής. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία παροχή ισχυρής χρηματοδοτικής στήριξης στην αποστολή, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί το συντομότερο δυνατόν. Ο λαός της Αϊτής δεν μπορεί να περιμένει.

Χαιρετίζουμε επίσης την απόφαση 2700 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ανανεώνει το καθεστώς κυρώσεων για την Αϊτή για ένα επιπλέον έτος. Το καθεστώς κυρώσεων προωθεί τη λογοδοσία επεκτείνοντας το εμπάργκο εδαφικών όπλων και την ικανότητα επιβολής κυρώσεων σε άτομα και οντότητες που ευθύνονται ή συνεργούν σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αϊτή.

Επαινούμε το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής CARICOM που πραγματοποιήθηκε στο Κίνγκστον της Τζαμάικα στις 11 Μαρτίου και τη δέσμευση που ανέλαβαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Αϊτής να εφαρμόσουν μια μεταβατική ρύθμιση διακυβέρνησης χωρίς αποκλεισμούς.

Υποστηρίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Ολοκληρωμένου Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή και καλούμε τους πολιτικούς παράγοντες να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να δεσμευτούν σε έναν μελλοντικό, διαφανή και δίκαιο εθνικό διάλογο, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη σταθεροποίηση της χώρας.

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι σημαντικό η διαδικασία εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων στη συνεχιζόμενη κρίση ασφάλειας και ανθρωπιστικής κρίσης να καθοδηγείται και να ανήκει στην Αϊτή.

 1. Νικαράγουα

Καλούμε την κυβέρνηση της Νικαράγουας να τερματίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την εκτεταμένη καταστολή και τις σχετικές παραβιάσεις και καταπατήσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των ακαδημαϊκών, των φοιτητών, του ανεξάρτητου Τύπου και των πολιτικών και θρησκευτικών παραγόντων.

Καλούμε τις αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους. Καταδικάζουμε το κλείσιμο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τις συστηματικές επιθέσεις σε θρησκευτικά ιδρύματα και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Καθολικής Εκκλησίας και των υπουργών της, πολλοί από τους οποίους συνελήφθησαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στην εξορία, μαζί με εκατοντάδες πολιτικούς παράγοντες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών – και κινήθηκαν για να τους αφαιρέσουν την ιθαγένειά τους. Καλούμε την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την υπηκοότητά τους βάσει διεθνών συμβάσεων.

Καλούμε επίσης την κυβέρνηση της Νικαράγουας να διεξαγάγει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, επιτρέποντας στα μέλη της αντιπολίτευσης να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία του λόγου.

 1. Βενεζουέλα

Ανησυχούμε βαθύτατα για τη συνεχιζόμενη πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Καλούμε τη Βενεζουέλα να εφαρμόσει ταχέως τις συμφωνίες των Μπαρμπάντος του Οκτωβρίου 2023, ιδίως όσον αφορά τις εκλογικές εγγυήσεις, και την ανάπτυξη διεθνών αποστολών εκλογικών παρατηρητών, προκειμένου να διασφαλιστούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Ανησυχούμε βαθύτατα για τις πρόσφατες αποφάσεις που εμποδίζουν τα μέλη της αντιπολίτευσης να ασκήσουν τα βασικά πολιτικά τους δικαιώματα και τη συνεχιζόμενη κράτηση και παρενόχληση μελών της αντιπολίτευσης. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων που εξακολουθούν να κρατούνται.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις μεταξύ Βενεζουέλας και Γουιάνας για την περιοχή Essequibo και απαιτούμε από τη Βενεζουέλα να απέχει από αποσταθεροποιητικές πρωτοβουλίες. Το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

 

Σχετικά Άρθρα