Διακυβέρνηση με προτεραιότητα τις κοινωνικές ανάγκες

Η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες υπογραμμίζει τη σημασία της εστίασης στην ευημερία  της κοινωνίας στο σύνολό της. Στον σημερινό περίπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο, είναι σημαντικό για τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών και των κοινοτήτων τους για να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η διακυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες είναι η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν στην κοινωνία. Εστιάζοντας στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, οι κυβερνήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω και ότι όλα τα άτομα έχουν πρόσβαση στους πόρους και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να ευδοκιμήσουν. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας, στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και δικαιοσύνη.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η διακυβέρνηση πρέπει να δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ενότητας. Επενδύοντας σε προγράμματα και πολιτικές που υποστηρίζουν την ευημερία όλων των πολιτών, οι κυβερνήσεις μπορούν να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα κοινότητας και αλληλεγγύης μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων και να ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας στο σύνολό της.

Επιπλέον, η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση πιεστικών ζητημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, η αστικοποίηση και η παγκοσμιοποίηση. Εστιάζοντας στις ανάγκες των κοινοτήτων και επενδύοντας σε στρατηγικές βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις μπορούν να προωθήσουν τη διατήρηση του περιβάλλοντος, να βελτιώσουν τις υποδομές και να βελτιώσουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας έναντι των μεγάλων προκλήσεων και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της κοινωνίας.

Επιπλέον, η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Με τη συνεργασία με τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, οι κυβερνήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι ενέργειές τους ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοινότητας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στους κυβερνητικούς θεσμούς και στην προώθηση πρακτικών δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Επιπλέον, η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στην αντιμετώπιση σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων. Ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων και ενδιαφερομένων, οι κυβερνήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τους πόρους διαφορετικών παραγόντων για να αναπτύξουν αποτελεσματικές λύσεις σε πιεστικές προκλήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων ιδεών και προσεγγίσεων που μπορούν να οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιώσουν την ευημερία της κοινωνίας.

Σε πρακτικό επίπεδο, η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελέσματα για τους πολίτες. Επενδύοντας σε προγράμματα και πολιτικές που καλύπτουν τις πιο πιεστικές ανάγκες του πληθυσμού, οι κυβερνήσεις μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η κοινωνική προστασία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων και των οικογενειών και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και ευημερίας.

Επιπλέον, η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας ενόψει μεγάλων κρίσεων και διαταραχών. Επενδύοντας σε προγράμματα και πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες κοινωνικών προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ανισότητα και οι διακρίσεις, οι κυβερνήσεις μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα των κοινοτήτων να αντέχουν και να ανακάμπτουν από κραδασμούς. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας πιο βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας που είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες είναι απαραίτητη για την προώθηση της ευημερίας και της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου. Εστιάζοντας στις ανάγκες των πιο ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, οι κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες, να προωθήσουν την κοινωνική συνοχή και να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα, διαφάνεια και καινοτομία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών και αποτελέσματα για τους πολίτες. Τελικά, η διακυβέρνηση που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές ανάγκες είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας  χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ανθεκτικής  που μπορεί να ευδοκιμήσει μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις και διαταραχές.

 
Επείγουσα ανάγκη να αναπτυχθούν απτές στρατηγικές

Η απόλυτη έκφραση της ενσυναίσθησης ενός κράτους είναι να προστατεύει τα βασικά δικαιώματα όσων έχουν ανάγκη. Στα πεδία υγείας, παιδείας, ασφάλειας, εργασίας.

Πολιτικοί και πολιτικές επιθετικής νοοτροπίας, νοοτροπία  του δεν δίνω λογαριασμό, δεν απαντώ, δεν φταίω ποτέ και για οτιδήποτε, και η  προσέγγισή του «μαθαίνω κάνοντας» συσσωρεύει κοινωνική δυσαρέσκεια και καθιστά επισφαλή τη θέση της χώρας σε πεδία κρίσιμα με συνέπειες που ήδη είναι μετρήσιμες  εντός και εκτός της χώρας.

Η χώρα  έχει  καταστεί πρωταθλήτρια αρνητικών δεικτών σε όλα τα κρίσιμα πεδία οικονομίας και κοινωνίας με ρεκόρ:  χρέους, κρατικών-κομματικών δαπανών, ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, εγκληματικότητας και ασφάλειας, αναπάντητων ερωτημάτων για το κράτος δικαίου με υποκλοπές και έγκλημα Τεμπών, πτώσης πραγματικού εισοδήματος, φτώχειας, ανισότητας, διαπλοκής, διαφθοράς, εμπορικού ελλείμματος, ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η κοινωνική δυναμική, η δημιουργική διεκδίκηση, η ορθολογική αντίσταση, η θέληση της κοινωνίας της προκοπής να χτίσει και όχι να γκρεμίσει, θα βρει και διέξοδο και δύναμη και απαντήσεις με εθνικό σχέδιο  οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης για όλους. Με νέα προοπτική, απτές στρατηγικές και ανθρωποκεντρική διακυβέρνηση

 
Σημειώσεις από την πρόσφατη ειδησεογραφία

-Κάθε (κυβερνητικό οικονομικό) θαύμα τρεις μέρες – Η Ελλάδα σε σύγκλιση με τη Βουλγαρία

Πηγή: in.gr

-Eurostat: Στα τάρταρα της Ευρώπης η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων το 2023 -Προτελευταία  ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Μόνο η Βουλγαρία εμφανίστηκε χειρότερη σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

– Αισχροκέρδεια και ακρίβεια τσακίζουν τα νοικοκυριά – Αναποτελεσματικοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί

Καύσιμα: Δεύτερη ακριβότερη χώρα στην Ευρωζώνη η Ελλάδα

-700.000 Έλληνες ζουν με επιδόματα

– Η Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ σε επενδύσεις επί του ΑΕΠ το 2023!

-Η ανάπτυξη της 4ετίας 2019-2013 ήταν 1,4% ανα έτος σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

Tο 2023 η χώρα ήταν τελευταία σε επενδύσεις /ΑΕΠ

-Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 26,1% του πληθυσμού της Ελλάδας

«Γιγαντώνεται» η στεγαστική κρίση – Ένα στα 4 νοικοκυριά δεν μπορεί να πληρώσει νοίκι

-Ξεκινούν τα επί πληρωμή χειρουργεία με πλήθος αντιδράσεων και χωρίς προσωπικό.

Πηγή: in.gr

-ΑΑΔΕ: Απλήρωτους φόρους 6,2 δις αφήσαμε το 2023 – Με κατασχέσεις απειλούνται 2 εκατ. οφειλέτες

-Στο σημείωμα για την οικονομία που έδωσε στη δημοσιότητα  η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει από την Ευρώπη (απορρόφηση) 14,9 δισ. ευρώ (7,6 ευρώ για επιχορηγήσεις και 7,3 ευρώ για δάνεια) από το συνολικό κονδύλι των 36 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις εκταμιεύσεις, από τις επιχορηγήσεις έχουν πάρει τον δρόμο τους 7,6 δισ. Μόλις 2,42 δισ. έχουν φτάσει όμως στα χέρια επιχειρήσεων. Τα υπόλοιπα έχουν πάει στο κράτος και τους φορείς του. Ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Από τα 17,7 δισ. ευρώ, οι εκταμιεύσεις ανέρχονται σε 7,3 δισ. ευρώ, ωστόσο μόλις 1,4 δισ. έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, βασικό ευρωπαϊκό εργαλείο ανάκαμψης των επιχειρήσεων από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, έχει εξελιχθεί σε πρόγραμμα κάλυψης κρατικών δαπανών. Αλλά όλοι συνεχίζουν να θεωρούν ότι καταλήγει στις τσέπες επιχειρηματιών. Πηγή: in.gr

-Ακρίβεια: «Όλα λάθος» – Οι ανεξάρτητες αρχές εκθέτουν την κυβέρνηση -Τα αποκαλυπτικά στοιχεία τους αποδεικνύουν περίτρανα το ότι υπεύθυνος για την τόσο μεγάλη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών είναι το Μαξίμου. Πηγή: in.gr

-Ενεργειακή φτώχεια χτύπησε την Ελλάδα βαρύτερα από την πλειονότητα των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την πραγματικότητα αυτή που έζησαν στην Ελλάδα ιδιαιτέρως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα επιβεβαιώνει σε ανάλυσή του το ερευνητικό ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUI. Η ανάλυση ξεκινά με την παραδοχή ότι η Ελλάδα «περισσότερο από τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εμφανίζει σημαντικές κοινωνικές ευπάθειες, όπως υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, υψηλό ποσοστό φτώχειας και, ιδιαίτερα, ενεργειακή φτώχεια και αδύναμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας». Πηγή: efsyn.gr

-Άλμα σημείωσαν μέσα σε ένα έτος, από το 2021 στο 2022, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί, εν μέσω τσουνάμι ακρίβειας που πλήττει την κοινωνία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας. Πηγή: efsyn.gr

 
Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

 

Σχετικά Άρθρα