ΔΝΤ: Οι πλεονάζουσες αποταμιεύσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως από άτομα με υψηλά εισοδήματα

Στη Γαλλία το πλουσιότερο 10 τοις εκατό των νοικοκυριών αύξησε σημαντικά τις αποταμιεύσεις, ακόμη και όταν ορισμένες φτωχότερες οικογένειες μείωσαν τις αποταμιεύσεις, δείχνουν τραπεζικά στοιχεία

Σχεδόν το 80 τοις εκατό της συνολικής μείωσης των δαπανών το 2020 προήλθε από τη μείωση της φιλοξενίας και των μεταφορών. Οι καταναλωτές είναι απίθανο να αναπληρώσουν ποτέ όλες τις ακυρωμένες αεροπορικές πτήσεις, τις διαμονές σε ξενοδοχεία ή τα γεύματα σε εστιατόρια.

Συνέχεια εδώ

Πηγή: blogs.imf.org

Σχετικά Άρθρα