Ημέρα της Γης: Η Energean παρουσιάζει την πολιτική της για την Κλιματική Αλλαγή

 Κρίσιμη για την Ελλάδα και το περιβάλλον η δέσμευση και αποθήκευση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα

 
Την Ημέρα της Γης, η οποία διεθνώς τιμάται στις 22 Απριλίου, επέλεξε η Energean για να παρουσιάσει την επίσημη πολιτική της για την Κλιματική Αλλαγή. Η παρουσίαση συμπίπτει και με μια περίοδο κατά την οποία η χώρα μας έχει αποφασίσει να προχωρήσει με γρήγορα βήματα στην απολιγνιτοποίηση, ενώ το κόστος της εκπομπής ρύπων και οι συνέπειές της στο Κλίμα καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία χώρου δέσμευσης και αποθήκευσης ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture & Storage) καθώς και χρήσης πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

O Πρίνος αναγνωρίζεται ως η πλέον κατάλληλη περιοχή για την εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου, που θα συνδυάζει την παραγωγή Μπλε Υδρογόνου εκπομπής σχεδόν μηδενικών ρύπων με την αποθήκευση ρύπων διοξειδίου του άνθρακα και θα οδηγήσει τη δραστηριότητα του Κόλπου της Καβάλας στη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο διασφαλίζοντας ένα «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον και συμβάλλοντας στην εκπλήρωση του στόχων που η χώρα μας έχει θέσει για την Κλιματική Αλλαγή.

H πολιτική του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται σήμερα σε 9 χώρες με επίκεντρο την Μεσόγειο, φέρει την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μαθιού Ρήγα και εδράζεται στους εξής πυλώνες:

 • Πλήρης υποστήριξη της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη το πολύ κατά 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα της προ-βιομηχανικής εποχής, καθώς και υποστήριξη του Στόχου 13 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για Δράση για το Κλίμα.
 • Στόχευση στην υλοποίηση της δέσμευσης της Energean για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (στο πλαίσιο των άμεσων Scope 1 εκπομπών από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας και των έμμεσων  Scope 2 εκπομπών από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας)  με υιοθέτηση αυτής της δέσμευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας,  καθώς και καταβολή της μεγαλύτερης δυνατής προσπάθειας για την  επίτευξη του ίδιου στόχου από όλη την αλυσίδα συνεργατών του ομίλου (έμμεσες Scope 3 εκπομπές).
 • Μετάβαση από την παραγωγή πετρελαίου στην παραγωγή αερίου, το οποίο θεωρείται ως το καύσιμο της ενεργειακής μετάβασης σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
 • Δημιουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ενός εποπτικού μηχανισμού που θα ενισχύει τις διαδικασίες παρακολούθησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου όλων των θεμάτων που σχετίζονται με το Κλίμα.
 • Ένταξη όλων των ευκαιριών και των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την διοίκηση της εταιρείας, σύνδεση όλων των σχετιζόμενων με το Κλίμα θεμάτων με τις αποφάσεις για επένδυση κεφαλαίων και σύνδεση των αμοιβών της διοίκησης με την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με το Κλίμα.
 • Διαρκής αναγνώριση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση αναδυόμενων (τεχνολογίας, οικονομίας, ρυθμιστικού πλαισίου, αγοράς, ζήτησης, φήμης) και φυσικών κινδύνων .
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες και των έργων που συμβάλλουν στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών από τις δραστηριότητες της εταιρείας, καθώς και προμήθεια των πελατών μας με ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως το Μπλε Υδρογόνο σε συνδυασμό με την δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage).
 • Διαφάνεια για τους Επενδυτές και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) με εκθέσεις και πιστοποιήσεις των εκπεμπόμενων ρύπων Scope 1 & 2 του ομίλου Energean.
 • Συνεχόμενη μείωση της έντασης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίων κατά τη διάρκεια εφαρμογής της στρατηγικής της Energean, στο πλαίσιο της δέσμευσης για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα ως το 2050.
 • Παρακολούθηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες.
 • Εφαρμογή πολιτικής μηδενικής προγραμματισμένης καύσης αερίων στους πυρσούς (zero routine flaring) πλην έκτακτων περιπτώσεων ασφαλείας, σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
 • Εφαρμογή σχεδίου για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση διαρροών (Leak Detection & Repair – LDAR) μεθανίου για περαιτέρω μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο των Scope 1 εκπομπών.
 • Εφαρμογή κριτηρίων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στην πολιτική επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών.
 • Προσαρμογή των διαδικασιών και ετήσιων αναφορών της εταιρείας στις συστάσεις της επιτροπής που έχουν συστήσει οι G20 (Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures -TCFD) σχετικά με τη διαχείριση και δημοσιοποίηση στοιχείων για την κλιματική αλλαγή και συνέχεια της ενεργούς συμμετοχής στην πρωτοβουλία δημοσιοποίησης δεδομένων κλιματικής αλλαγής (Carbon Disclosure Project – CDP).
 • Διατήρηση εσωτερικής τιμής αποτίμησης του άνθρακα για την επιβεβαίωση της δυνατότητας αντιμετώπισης υφιστάμενων και νέων πολιτικών τιμολόγησης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
 • Εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της Energean καθώς και των συνεργατών της ώστε να ακολουθούν και να υποστηρίζουν τους στόχους που η εταιρεία έχει θέσει σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της πολιτικής της Energean για την Κλιματική Αλλαγή, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου δήλωσε τα εξής: “Επιλέξαμε την Ημέρα της Γης για τη δημοσιοποίηση της πολιτικής μας για την Κλιματική Αλλαγή προκειμένου να αναδείξουμε την κεφαλαιώδη σημασία που έχει για όλους μας στην Energean η καθημερινή μας λειτουργία με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Το φετινό θέμα της Ημέρας της Γης έχει τον τίτλο «Αποκαθιστούμε τη Γη μας» (“Restore our Earth”) και στην Energean είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι που τιμούμε αυτήν την ημέρα έχοντας ήδη επιτύχει τη μείωση της έντασης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου σε scope 1 και scope 2 εκπομπές κατά 67% σε σχέση με το 2019, έχοντας θέσει ως στόχο η μείωση αυτή να φτάσει το 85% στα επόμενα τρία χρόνια και έχοντας επίσης δρομολογήσει την προμήθεια ηλεκτρισμού παραγόμενου κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη, το συγκρότημα του Πρίνου, καθώς και οι βάσεις επιχειρήσεών μας στο Ισραήλ και στην Κροατία λειτουργούν με αυτό το μοντέλο, το οποίο έχουμε ως στόχο να επεκταθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις μας στην Ιταλία στη διάρκεια της χρονιάς.

Μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το 2050 και για την ανάδειξη της Energean ως της εταιρείας έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Σημειώνεται ότι ο στόχος που έχει θέσει η Energean είναι να μειώσει την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα 9,5 κιλά ανά παραγόμενο βαρέλι ισοδυνάμου πετρελαίου μέσα στην ερχόμενη τριετία, ήτοι στο μισό του παγκόσμιου μέσου όρου για την βιομηχανία φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Σχετικά Άρθρα