Η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή απονομής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών

«Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να πλησιάσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργίας της διαμεσολάβησης»

 
Μια εξαιρετικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργάνωσε ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ, με θέμα: Ο νέος ρόλος της διαμεσολάβησης: εργαλείο ανάπτυξης και συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ&ΕΠΕ, Σίμος Αναστασόπουλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η διαμεσολάβηση μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική μορφή απονομής δικαιοσύνης και επίλυσης διαφορών.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, κατά τη δική του εισαγωγική ομιλία, επεσήμανε ότι τα οφέλη της διαμεσολάβησης είναι η ευελιξία, ο σημαντικός περιορισμός των εξόδων και των επισφαλειών, η απλοποίηση της δικονομικής διαδικασίας και η αποφυγή περιττών διαδικασιών, η επίτευξη λύσεων συμβατών με την επιχειρηματικότητα και η διατήρηση των σχέσεων των εμπλεκόμενων μερών. Σε συνάρτηση με τις πρωτοβουλίες του υπουργείου, μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης και η βελτίωση της ποιότητας της. Τόνισε ότι ο θεσμός έχει προοπτική και οφείλει η πολιτεία να βοηθήσει στην εξέλιξη του, βάζοντας ως κοινό στόχο την αύξηση των υποθέσεων διαμεσολάβησης.

Στη συζήτηση για την σημασία της διαμεσολάβησης στην επιχείρηση ανεδείχθη  το γεγονός ότι η διαμεσολάβηση εξασφαλίζει απόλυτη εμπιστευτικότητα στη διαδικασία και αυτό συμβάλλει στην επίλυση, και ότι μέσω της διαμεσολάβησης υπάρχει και επόμενη μέρα στις σχέσεις των μερών της διαφοράς. Σημαντικό συμπέρασμα της συζήτησης ήταν η ανάγκη ύπαρξης διαμεσολάβησης εργασιακών διαφορών. Συμμετείχαν οι Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Epsilon Net AE και του Παναγιώτης Μπαράς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Philips Hellas AE.

Η συζήτηση για τη σημασία της διαμεσολάβησης για τον νομικό σύμβουλο και δικηγόρο, όρισε τους όρους μιας διαμεσολάβησης: προθυμία και περιθώριο συμβιβασμού, σοβαρή αποδοχή του θεσμού, ενεργή συμμετοχή της διοίκησης. Παράλληλα, έθεσε και τις προϋποθέσεις για τη μη λειτουργία του: άρνηση εξόφλησης βεβαιωμένων οικονομικών οφειλών, παρανομία και υπόθεση που αντίκειται στα χρηστά ήθη. Ο ρόλος του νομικού συμβούλου είναι καθοριστικός αφού πρέπει μετά τη δική του προθυμία επιλογής της διαμεσολάβησης, να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει τη διοίκηση της επιχείρησης. Στο πάνελ συμμετείχαν οι Γιώργος Γραβιάς, Δικηγόρος, εταίρος, δικ.ετ. «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης» Μέλος ΔΣ Συνδέσμου ΑΕ&ΕΠΕ, Νικόλαος Ζάχος, Head of Legal INTRACOM HOLDINGS S.A και Γιάννης Παπαδάτος, Διευθυντής Δικαστικών Δραστηριοτήτων ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕ, με συντονιστή τον Νεκτάριο Νώτη.

Η Ιωάννα Αναστασοπούλου, Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕλλΚΔΔ),
εταίρος δικ. ετ. PPT Legal συζήτησε με τους James South, Managing Director and Senior Consultant CEDR (London) Andy Rogers, Principal Consultant, Mediator, Membership, Standards & Media Relations CEDR (London) και τη Susanne Schuler, Director of Training and Consultancy, Senior Consultant, Mediator CEDR (London) για τη διαμεσολάβηση σήμερα.
Το συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι ως χώρα έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για να πλησιάσουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργίας της διαμεσολάβησης, με σημαντικότερο βήμα τη αντίστοιχης καλλιέργεια κουλτούρας που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την επιλογή μιας διαφορετικής μορφής επίλυσης διαφορών.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη κοινή διαπίστωση ότι η διαμεσολάβηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, στο οποίο το επόμενο βήμα απαιτεί αύξηση των υποθέσεων και ταυτόχρονη αύξηση της εμπειρίας των διαμεσολαβητών.

Σχετικά Άρθρα