Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά ανακοίνωσε δωρεά ύψους $50,000 CAD για την χρηματική ενίσχυση των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδος για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρέχοντας ιατροφαρμακευτική κάλυψη και τις απαραίτητες οδοντιατρικές υπηρεσίες σε συνανθρώπους μας που τις χρειάζονται.

Στην Ελλάδα υπάρχει αυξημένη ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας, ιδιαίτερα για τα παιδιά και για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, τα χρηματικά ποσά που μπορούσαν να διαθέσουν τα νοικοκυριά για οδοντιατρική περίθαλψη μειώθηκαν σημαντικά κατά 59%. Αυτό είχε ως επακόλουθο τα παιδιά στην Ελλάδα να συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτά με την χειρότερη στοματική υγιεινή στην Ευρώπη.

Ο κ. John Sotos, Συμπρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά εξέφρασε την υποστήριξη του στους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος στην παροχή στοιχειώδους ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης σε αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. «Η πρόσβαση σε βασικές ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη υγεία, καλύτερη στοματική υγιεινή και μεγαλύτερες ευκαιρίες διαφυγής από τη φτώχεια» ανέφερε σχετικά.

Για όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, έχουν χαμηλό εισόδημα και είναι ανασφάλιστοι, η στοματική υγιεινή συχνά παύει να αποτελεί κύρια προτεραιότητά. Η έλλειψη πληροφόρησης και πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις επιπτώσεις στην υγεία. Η ελλιπής στοματική υγιεινή, οι οδοντικές παθήσεις, η φθορά και απώλεια δοντιών είναι αποτέλεσμα της κακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία οδηγεί με την σειρά της, σε κακή ψυχική και σωματική υγεία, καθώς επίσης και σε κοινωνικό και συναισθηματικό άγχος. Για πολλούς στην Ελλάδα, η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εμπόδιο στην εύρεση εργασίας και να περιορίσει τις διεξόδους από την φτώχεια.

Με την βοήθεια της Ελληνικής Πρωτοβουλίας οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος θα μπορέσουν να προσφέρουν 1,900 οδοντιατρικές εξετάσεις σε έναν χρόνο.

Ο κ. Alexander Georgiadis, Συμπρόεδρος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Καναδά δήλωσε πως «υποστηρίζοντας ανθρωπιστικούς οργανισμούς με όραμα, όπως οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στην ευημερία και στην υγεία των ευάλωτων κοινωνικά ανθρώπων στην Ελλάδα».

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που επιδιώκει να καταπολεμήσει  τη φτώχεια στην Ελλάδα παρέχοντας χρηματική ενίσχυση σε αξιόπιστους οργανισμούς για την παροχή τροφίμων, υγειονομικής περίθαλψης και άλλων σχετικών υπηρεσιών σε όσους έχουν ανάγκη.

Σχετικά Άρθρα