Η επιτυχία σας είναι μόνο ένας αντικατοπτρισμός εάν την αποκτήσετε από μια εξωτερική πηγή

Αν η επιτυχία δεν είναι αυθεντική για εσάς, τότε έχετε πέσει στην παγίδα να συνδυάσετε την επιτυχία σας με αυτή του τίτλου εργασίας σας. Όταν τυλίγετε την ταυτότητά σας γύρω από μια δουλειά, μια σχέση ή έναν αριθμό σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, συνδέετε την αυτοεκτίμησή σας με κάτι που θα μπορούσατε να χάσετε — και αυτό είναι μια συνταγή για ψυχολογική καταστροφή.

 
The Profile: The novelist whose inventions went too far & the TikTok therapists

 
Συνέχεια εδώ

Σχετικά Άρθρα