Η πλήρης ενσωμάτωση στην αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ διαρκές πλεονέκτημα της χώρας

Η διερεύνηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι ένα θέμα αυξανόμενης σημασίας στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο. Καθώς οι παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια συνεχίζουν να εξελίσσονται, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για τα έθνη να συνεργαστούν για να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μακρά ιστορία στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία χρονολογείται από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί εκ νέου στην εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων ασφάλειας στην περιοχή και πέρα ​​από αυτήν.

Ένας από τους σημαντικότερους μοχλούς πίσω από την πίεση για στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την άνοδο των μη κρατικών παραγόντων και τη διάδοση προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών, και οι δύο χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη να εκσυγχρονίσουν τις αμυντικές τους ικανότητες και να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητά τους. Δουλεύοντας μαζί, μπορούν να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες δυνάμεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη, την κατασκευή και την επιμελητεία για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αναδυόμενες απειλές.

Ένας άλλος βασικός παράγοντας που οδηγεί στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι η στρατηγική σημασία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Συρία και τη Λιβύη, καθώς και τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η περιοχή έχει γίνει hotspot για πιθανές απειλές για την ασφάλεια. Με τη συνεργασία σε αμυντικά έργα και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης, οι δύο χώρες μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα τα κοινά τους συμφέροντα και να διατηρήσουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

Εκτός από τις ανησυχίες για την ασφάλεια, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχει επίσης σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Οι αμυντικές βιομηχανίες συνεισφέρουν σημαντικά στις οικονομίες των δύο χωρών, παρέχοντας θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και οδηγώντας την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο. Με τη συνεργασία σε κοινά αμυντικά έργα, και οι δύο χώρες μπορούν να επωφεληθούν από τις αυξημένες επενδύσεις, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Επιπλέον, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας μπορεί να έχει και διπλωματικά οφέλη. Ενισχύοντας τους στρατιωτικούς τους δεσμούς, οι δύο χώρες μπορούν να εμβαθύνουν τη συνολική στρατηγική τους συνεργασία και να ενισχύσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενότητα και συνοχή εντός του ΝΑΤΟ και άλλων διεθνών φόρουμ, καθώς και σε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας.

Μια άλλη σημαντική πτυχή της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι η δυνατότητα για αυξημένες στρατιωτικές αλληλεπιδράσεις και κοινές ασκήσεις εκπαίδευσης. Με τη συνεργασία σε κοινές ασκήσεις, και οι δύο χώρες μπορούν να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα και την ετοιμότητά τους, καθώς και να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη  μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων και να ενισχύσει την επικοινωνία σε περιόδους κρίσης.

Προκειμένου να επιτύχουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα πρέπει να ξεπεράσουν αρκετές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν διαφορές στις πολιτικές προμηθειών στον τομέα της άμυνας, στα ρυθμιστικά πλαίσια και στις βιομηχανικές δυνατότητες. Ωστόσο, αντιμετωπίζοντας αυτές τις προκλήσεις μέσω διαλόγου, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και οι δύο χώρες μπορούν να εργαστούν προς μια πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική αμυντική εταιρική σχέση.

Ένας από τους βασικούς τομείς στους οποίους μπορούν να συνεργαστούν οι αμυντικές βιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας είναι η ανάπτυξη προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών. Αυτό περιλαμβάνει τομείς όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα μη επανδρωμένα συστήματα και η πυραυλική άμυνα. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία και τους πόρους τους, και οι δύο χώρες μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες αιχμής που ενισχύουν την αμυντική τους στάση και τις ικανότητες αποτροπής.

Συνολικά, η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας έχει μεγάλες δυνατότητες και για τις δύο χώρες. Αξιοποιώντας τις δυνάμεις τους και συνεργαζόμενοι για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων ασφάλειας, μπορούν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους ικανότητες, να ενισχύσουν τη στρατηγική τους συνεργασία και να συμβάλουν στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Καθώς προχωρούν σε αυτή τη συνεργασία, θα είναι σημαντικό και για τις δύο χώρες να διατηρήσουν μια σαφή και εστιασμένη προσέγγιση, βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και τους κοινούς στόχους.

Η πολιτική δυσλειτουργία με την πολυδιάσπαση προμηθειών στον διαχρονικά κρίσιμο τομέα της άμυνας βλάπτει την εθνική ασφάλεια και την άμεση σύνδεση με τις  ΗΠΑ. Η πολυδιάσπαση προμηθειών και παραγγελιών κάθε είδους και μορφής από  άλλες χώρες δεν προσθέτουν οφέλη ουσίας στην αμυντική βιομηχανία της χώρας. Η  πλήρης ενσωμάτωση με τις ΗΠΑ, η παρουσίαση ενός ολιστικού σχεδίου για το χτίσιμο στέρεας αμυντικής βιομηχανίας, η σύνδεση με την οικονομία και τους κλάδους της άμυνας, στο πρότυπο του Ισραήλ, οφείλει να αποτελεί την μοναδική προτεραιότητα στην βάση ενός μόνιμου μηχανισμού της κυβέρνησης . Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη και η διάχυση των πλεονεκτημάτων αυτης της μοναδικής σύνδεσης με τις ΗΠΑ, θα αποτέσουν ένα διαρκές πλεονέκτημα της χώρας. Στο πυρήνα αυτης της σχέσης η ελληνική πλευρά οφείλει να είναι διαρκούς παρούσα, με την προετοιμασία ενός σοβαρού σχεδίου,  με την ενεργητική προώθηση του προς τις ΗΠΑ.

Η ύπαρξη μιας ισχυρής αμυντικής  σύνδεσης θα είναι το εθνικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ΗΠΑ. Με την επούλωση της ανοικτής πληγής της  Κύπρου, την οικονομική άνθηση της εγχώριας αμυντικής και τεχνολογικής ελληνικής  οικονομίας, η σχέση με τις ΗΠΑ θα διαθέτει τα χαρακτηριστικά μιας πλήρως λειτουργικής σχέσης. Αυτό προυποθέτει βούληση, σχέδιο, εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερομένων, αποφασιστικότητα και πολιτική οραματική και ρεαλιστική.

 
Σημειώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Fumio Kishida θα συμφωνήσουν να διερευνήσουν στενότερη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των εθνών τους…Η συνεργασία δεν θα περιοριστεί στην επισκευή πλοίων του αμερικανικού ναυτικού σε ιδιωτικά ιαπωνικά ναυπηγεία, αλλά θα οραματιστεί επίσης τη συνανάπτυξη και τη συμπαραγωγή πυρομαχικών, αεροπλάνων και πλοίων στο μέλλον…Οι ΗΠΑ βλέπουν τεράστιες δυνατότητες να «ενσωματώσουν» την Ιαπωνία στην αμυντική βιομηχανική βάση της Αμερικής, δήλωσε ο [αμερικανική κυβέρνηση] αξιωματούχος…

Η χρήση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Ιαπωνίας θα ξεκινήσει με επισκευές πλοίων…[C]o-παραγωγή περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει πιθανότατα με πυρομαχικά. Οι ΗΠΑ έχουν σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών, καθώς πρέπει να τα παρέχουν τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Ισραήλ. Η συμπαραγωγή πυρομαχικών με την ιαπωνική αμυντική βιομηχανία θα βοηθήσει στην πλήρωση αποθεμάτων για τον Ινδο-Ειρηνικό. (Πηγή: noahpinion.blog)

 
Π. Τσακιρίδης

mywaypress.gr

Σχετικά Άρθρα