Η Enel Green Power Hellas, κύριο μέλος του CSR HELLAS

Ισχυρότερη η ευρωπαϊκή παρουσία των μελών του Δικτύου στα θέματα βιωσιμότητας

Το CSR HELLAS ανακοινώνει την είσοδο της εταιρίας Enel Green Power Hellas, ως κύριο μέλος στο Δίκτυο. Η εταιρεία, θυγατρική  του Ομίλου Enel,  εστιάζει στην ανάπτυξη και στη διαχείριση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές με παγκόσμια παρουσία σε 26 χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία, αναπτύσσει τη δραστηριότητά της ως στρατηγικός εταίρος των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών ώστε να κινηθούν προς τη βιώσιμη διαβίωση, εφαρμόζοντας το CSV μοντέλο (Δημιουργία Αμοιβαίας Αξίας).

Υποδεχόμενη το νέο μέλος στο  CSR HELLAS, η Πρόεδρος κα Μαρία Αλεξίου δήλωσε σχετικά: “Η συμμετοχή της εταιρίας Enel Green Power Hellas στο CSR Hellas, καθώς η εταιρεία συμμετέχει και εκπροσωπείται και στο Δ.Σ. του CSR Europe και είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για την προσέγγισή της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στην εταιρική βιωσιμότητα, υπογραμμίζει και ενδυναμώνει την προσπάθειά μας για συλλογική δράση, αύξηση της ωριμότητας, αλλά και της ετοιμότητας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που εμπλέκονται στην διαδικασία συλλογικής δράσης για μία δίκαιη -πράσινη- μετάβαση. 

 Η ανταλλαγή εμπειρίας, καλών πρακτικών όπως επίσης και πολύτιμης γνώσης και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών του CSR Hellas παραμένει βασικός παράγοντας της δράσης του Δικτύου. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τέσσερα μέλη του CSR Hellas πλέον, είναι και μέλη του CSR Europe ενώ δύο εξ αυτών, οι εταιρείες ENEL και ΤΙΤΑΝ συμμετέχουν και ως μέλη στο Δ.Σ. του ευρωπαϊκού οργανισμού.”

Σχετικά Άρθρα