Η Space Hellas συμμετέχει στο έργο Be Secure Feel Secure του Δήμου Πειραιά

Η Space Hellas συμμετέχει στο Be Secure Feel Secure (BSFS), ένα σημαντικό ευρωπαϊκό έργο μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκών Καινοτόμων Δράσεων για την Αστική Ανάπτυξη, Περιοχή Δράσης Αστική Ασφάλεια (Urban Innovative Actions-UIA Urban Security).

Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων στον Δήμο Πειραιά, προκειμένου να καταστεί ακόμα ασφαλέστερη πόλη, τόσο για τους κατοίκους της, όσο και για τους επισκέπτες. Οι δραστηριότητες του έργου θα επικεντρωθούν πέρα από την πρόληψη, στην εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να είναι σε θέση να αποφύγουν ή να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση.

Στο πλαίσιο του έργου, η Space Hellas συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος αξιολόγησης αστικού κινδύνου, με στόχο τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με το έγκλημα, ενώ συμμετέχει στον προσδιορισμό των μελετών περίπτωσης αλλά και στις δράσεις αξιολόγησης, της πλατφόρμας που θα αναπτύξει το έργο.

Πιο συγκεκριμένα με smartphone εφαρμογές, αισθητήρες, αλγόριθμους, δεδομένα εγκληματικότητας από ανοικτές πηγές και κοινωνικά μέσα δικτύωσης, η Space Hellas συμμετέχει στο έργο, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τα αποτελέσματα του έργου City.Risks, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2018 στο πλαίσιο του Horizon 2020. Επιπλέον, οι τεχνολογίες που αναπτύσσει η Web-IQ, εταιρεία συμμετοχής της Space Hellas, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Voyager, θα δώσουν τη δυνατότητα στις Δημοτικές Αρχές να έχουν έγκαιρη ενημέρωση για τους κινδύνους που τις απειλούν, μέσω της ευφυούς ανίχνευσης και ανάλυσης ρίσκου, απάτης και εγκληματικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.966.425,00€, θα αναπτύξει μια σχεδιαστική προσέγγιση για το πώς θα πρέπει μια κρίσιμη υποδομή υλικού και λογισμικού να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, ζωτικά ζητήματα ασφαλείας σε αστικές πόλεις, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφαλείας κατοίκων και επισκεπτών.

Ο προϋπολογισμός που αφορά στην Space Hellas ανέρχεται σε 680.875,00€ και το ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF) ανέρχεται στο 80%. Στην ομάδα του έργου συμμετέχουν εκτός από την Δημοτική Αρχή του Πειραιά (Συντονιστής του έργου), διεπιστημονική κοινοπραξία 5 Ελληνικών φορέων, καθώς και της EFUS (European Forum for Urban Security), υπό την καθοδήγηση της οποίας θα διενεργηθούν η προβολή, η διάχυση και η μετάδοση των αποτελεσμάτων του έργου. Εκτός της EFUS και της Space Hellas, στο έργο συμμετέχουν οι Singular Logic, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και ευρύτερα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η Μητρόπολη Πειραιά, το Εμπορικό Επιμελητήριο, σχολικές επιτροπές κ.λπ., που θα αναλάβουν τη σύσταση τοπικού συμβουλίου για την πρόληψη του εγκλήματος στο οποίο θα εκπροσωπούνται οι αρμόδιοι φορείς για την αστική ασφάλεια με κοινό στόχο να αποφασίζουν για δραστηριότητες και παρεμβάσεις.

Σχετικά Άρθρα