ΙΟΒΕ: Η αισιοδοξία περιορίζεται, καθώς η ανάπτυξη αντιμετωπίζει προκλήσεις

Μικρή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος, με ήπια εξασθένιση σε όλους τους επιμέρους κλάδους, πλην των Κατασκευών σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας «Οκτώβριος 2023» του ΙΟΒΕ. Αναλυτικά:

 
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχωρεί τον Οκτώβριο και διαμορφώνεται στις 106,4 μονάδες από 107,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Στο επιχειρηματικό πεδίο, η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης των προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο, της ηπιότερης εξασθένισης στη Βιομηχανία και τις Υπηρεσίες, ενώ οι πιο αισιόδοξες προσδοκίες στις Κατασκευές δεν αντισταθμίζουν τις υπόλοιπες τάσεις. Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης δεν μεταβάλλεται σημαντικά. Συνολικά, φέτος ο δείκτης κλίματος κινείται έως τώρα σε υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλότερα από πέρυσι, σε αντίθεση μάλιστα με τους σχετικούς δείκτες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Ένας παράγοντας που συνεισέφερε σε αυτό ήταν η εκλογική χρονιά, συγκυρία που ιστορικά επηρεάζει θετικά τις προσδοκίες, καθώς και η πολιτική σταθερότητα σε συνέχεια των εκλογών. Η πορεία αυτή αμβλύνεται σταδιακά μετεκλογικά και μετά το καλοκαίρι, όπου υπήρξαν υψηλά τουριστικά έσοδα. Η αισιοδοξία περιορίζεται, καθώς η ανάπτυξη αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις διεθνώς ενισχύονται, με νέα πεδία αντιπαραθέσεων και επιπτώσεις που είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθούν. Ταυτόχρονα, τα δημοσιονομικά περιθώρια γίνονται στενότερα, ενώ οι εξελίξεις στον πληθωρισμό δεν έχουν ομαλοποιηθεί ακόμα. Παράλληλα, όμως, υπάρχει χαμηλός πολιτικός κίνδυνος, με νέα θητεία της κυβέρνησης αλλά και αναμονή για ένα πλαίσιο παρεμβάσεων στην οικονομία, που μπορεί να ενισχύσουν μελλοντικά την ανάπτυξη.

 
Αναλυτικότερα: ➢ στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες ενισχύθηκαν ελαφρά. ➢ στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή αμβλύνθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν αισθητά. ➢ στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν έντονα, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται αισθητά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενισχύονται. ➢ στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων υποχώρησαν, εκείνες για τη ζήτηση κινήθηκαν αντίστοιχα πτωτικά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης διατηρήθηκαν αμετάβλητες. ➢ στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας ενισχύθηκαν όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και ενισχύθηκε ήπια η πρόθεση για αποταμίευση

 
ΕΕ – ΕΥΡΩΖΩΝΗ: Αμετάβλητος ουσιαστικά ο δείκτης οικονομικού κλίματος σε ΕΕ και Ευρωζώνη

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο διατηρήθηκε ουσιαστικά στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα τόσο στην ΕΕ, όσο και στην Ευρωζώνη. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα χαμηλών προσδοκιών στο Λιανικό εμπόριο και υψηλών προσδοκιών στις Υπηρεσίες με τις προσδοκίες σε Βιομηχανία, Κατασκευές και καταναλωτές να διατηρούνται ουσιαστικά αμετάβλητες. Στη Βιομηχανία ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος (-0,2) με τα αποθέματα να κλιμακώνονται και να κινούνται σε χαμηλά/ κανονικά για την εποχή επίπεδα, υποδεικνύοντας υψηλές προσδοκίες στην ζήτηση, ενώ οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση επιδεινώθηκαν. Το Λιανικό εμπόριο υποχώρησε αισθητά (-1,4), εξασθένιση που αντανακλά τις λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων σε σχέση με τις προβλέψεις για τη μελλοντική κατάσταση τους, καθώς τα αποθέματα είναι ακόμα πολύ υψηλότερα από το κανονικό. Στις Υπηρεσίες οι προσδοκίες ενισχύθηκαν ήπια (+0,4), ως αποτέλεσμα της σημαντικής βελτίωσης στις προσδοκίες της μελλοντικής ζήτησης, με τις αμετάβλητες εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης και τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις της τρέχουσας ζήτησης να αντισταθμίζουν μερικώς μόνο το αποτέλεσμα. Στις Κατασκευές, ο αντίστοιχος δείκτης διατηρήθηκε στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα ως αποτέλεσμα των ήπιων προσδοκιών του επιπέδου παραγγελιών, όσο οι προβλέψεις για την απασχόληση παρέμειναν αμετάβλητες. Τέλος όσον αφορά την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η διατήρηση του δείκτη οφείλεται στις αισιόδοξες εκτιμήσεις των καταναλωτών ως προς την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους και τις προθέσεις τους να προβούν σε μείζονες αγορές το επόμενο διάστημα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τις προβλέψεις τους για την μελλοντική τους κατάσταση και την κατάσταση της χώρας. Σε ότι αφορά τις τάσεις στις έξι μεγαλύτερες οικονομίες, ο δείκτης ενισχύθηκε στην Πολωνία (+1,4), στην Ισπανία (+1,2) και στην Γερμανία (+0,5). Αντίθετα, υποχώρησε στην Γαλλία (-2,9) και σε μικρότερο βαθμό στην Ιταλία (-0,9), ενώ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στην Ολλανδία (+0,0).

Σχετικά Άρθρα