ΙΟΒΕ: Η συμβολή της εγχώριας Βιομηχανίας στην οικονομία

  Τον Οκτώβριο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (113 €/MWh) αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (από +14% έως +34%) από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορέςⱡ και 327% υψηλότερη από την τιμή συστήματος NordPoo

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας  τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία». Το δελτίο περιέχει  ειδικο θέμα για την   συμβολή της εγχώριας Βιομηχανίας στην οικονομία. Αναλυτικά:

 

 
Ενίσχυση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Βιομηχανίας, το 2022, ηπιότερη, ωστόσο η συμβολή της στην οικονομία σε σχέση με την ΕΕ 

Ενίσχυση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Βιομηχανίας  το 2022, στα €19,8 δισεκ. από €19,1 δισεκ. ένα έτος πριν.  

Οριακή υποχώρηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Βιομηχανίας το 2022, ως % του ΑΕΠ, από 10,6% στο 10,4%. Σχεδόν αμετάβλητη στην ΕΖ, στο 15,9% από 16% το 2021. 

 
Πρωτοπόροι κλάδοι ως προς την ΑΠΑ τα Τρόφιμα, ποτά, καπνός και τα Φαρμακευτικά προϊόντα, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών 

Οι 10 κορυφαίοι κλάδοι με το υψηλότερο μερίδιο ( βλέπε info)

Ξεχωρίζουν για το υψηλότερο μερίδιο τους σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στη βιομηχανία, και εξαιρουμένων των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου, τα Τρόφιμα, ποτά και καπνός, με 37,4% το 2022, από 38,1% ένα έτος πριν.  •  Σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα τα Φαρμακευτικά προϊόντα και τα Βασικά μέταλλα, με 9,3% και 7,5%, αντίστοιχα, από 9% και 7,4%, αντίστοιχα ένα έτος πριν.  •  Ακολούθησαν, τα Χημικά προϊόντα και τα Μεταλλικά προϊόντα και, με 6,2% και 6,0%, αντίστοιχα το 2022 από σταθερότητα και 6,3%, αντίστοιχα το προηγούμενο έτος.  •  Ο σχετικός δείκτης για τα Μη μεταλλικά ορυκτά, ανήλθε σε 5,3% παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με ένα έτος πριν, ενώ για τα Πλαστικά προϊόντα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 3,7% από 3,9% το 2021.  •  Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Ηλεκτρικός εξοπλισμός, (3,3% από 3,0% το 2021), τα Ορυχεία – Λατομεία (2,9% από 2,8%) και τα Είδη ένδυσης και δερμάτινα είδη, με το σχετικό δείκτη να παραμένει στο 2,9% όπως και το προηγούμενο έτος.  

 
Άνοδος των πάγιων επενδύσεων της εγχώριας Βιομηχανίας το 2022, με το επενδυτικό κενό σε σχέση με την ΕΕ27 ωστόσο να παραμένει 

Νέα ενίσχυση των πάγιων επενδύσεων της εγχώριας Βιομηχανίας το 2022, στα €2,9 δισεκ. από €2,7 δισεκ. το 2021. 

Άνοδος των επενδύσεων από το 2013, με ήπιες διακυμάνσεις.  Άνοδος και του μεριδίου των πάγιων επενδύσεων στην ΑΠΑ της εγχώριας βιομηχανίας το 2022, από 14% στο 14,9%, άνω του διαχρονικού μέσου όρου. Σχεδόν αμετάβλητος ο δείκτης για την ΕΖ, στο 22,3%.  

 
Υψηλότερες πάγιες επενδύσεις για Βασικά μέταλλα και Προϊόντα χαρτιού 

 Οι 10 κορυφαίοι κλάδοι της Βιομηχανίας (Μεταποίηση & Ορυχεία-Λατομεία) ,  (βλέπε πίνακα στο (info)

  • Πρωτοπόροι κλάδοι για τις πάγιες επενδύσεις τους ως % της ΑΠΑ αναδεικνύονται τα Βασικά μέταλλα, με 32% το 2022, από 30,3% το 2021.  •  Σε χαμηλότερα επίπεδα τα Προϊόντα χαρτιού και ο Ηλεκτρικός εξοπλισμός, με 24% και 18,4%, αντίστοιχα από 21% και 19,4%, ένα έτος πριν.  •  Ο σχετικός δείκτης για τα Φαρμακευτικά προϊόντα και τα Πλαστικά προϊόντα, ανήλθε στην περιοχή του 15,9%, αμφότερα, από 16,6% και 14,4%, αντίστοιχα το 2021.  •  Ακολούθησαν, τα Μεταλλικά προϊόντα, με τις πάγιες επενδύσεις να διαμορφώνονται σε 13,7% της ΑΠΑ το 2022, σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2021.  •  Στη συνέχεια, τα Έπιπλα και τα Άλλα μεταποιητικά προϊόντα, με 13,4%, από 14% ένα έτος πριν.  •  Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Εκτυπώσεις (12,7% από 14,1%), τα Τρόφιμα, ποτά, καπνός (12,5% από 11,3%), και τα Μη μεταλλικά ορυκτά, με 11,8% το 2022 από 10,6% το προηγούμενο έτος.  

 
 Κύρια σημεία:

-Εξασθένιση οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο, με μικρή υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης

-Ανάπτυξη το γ΄ τρίμηνο, ηπιότερη έναντι του προηγούμενου τριμήνου, λόγω επιβράδυνσης της κατανάλωσης και των πάγιων επενδύσεων

-Ασθενέστερη ενίσχυση επενδύσεων, έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα

-Υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

-Αρνητικό το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση. Σχεδόν αμετάβλητος ο δείκτης προβλέψεων για την παραγωγή. Από το καλοκαίρι και μετά, όταν σταθεροποιήθηκε και το πολιτικό πεδίο κατόπιν των εκλογικών αναμετρήσεων, το οικονομικό κλίμα κινείται γενικά θετικά, αντανακλά όμως και μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και αβεβαιότητες.

-Οι επιχειρήσεις, στους διάφορους κλάδους, κινούνται σε μια ελληνική οικονομία που είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν λίγα χρόνια, όμως το κόστος τους αυξάνεται και η ζήτηση αναμένεται να πιεστεί.

-Οριακή μείωση για το εργοστασιακό δυναμικό, εντονότερη για την εξασφαλισμένη παραγωγή

– Τον Οκτώβριο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (113 €/MWh) αυξήθηκε κατά 7,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (από +14% έως +34%) από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορέςⱡ και 327% υψηλότερη από την τιμή συστήματος NordPool (26,47 €/MWh).

– Αύξηση του κόστους Φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο -Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2023 αυξήθηκε κατά 15,6% σε μηνιαία βάση

– Μικτές τάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία Αύξηση 41,0% στο ναύλο μεταφοράς ξηρού φορτίου – πιθανώς οδηγείται από τη μειωμένη διαθεσιμότητα πλοίων για μεταφορά σχετικών φορτίων στην ευρύτερη περιοχή του Ατλαντικού.  

 
 info

Για να δείτε το πλήρες Μηνιαίο Δελτίο και σχετικούς  πίνακες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δελτίο εξελίξεων στη Βιομηχανία (Δεκέμβριος 2023)

Σχετικά Άρθρα