ΙΟΒΕ: Προτάσεις για την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων της HEMEXPO

Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στις επιχειρήσεις της HEMEXPO, τα πιθανά κενά στις δεξιότητες  και ενδεικτικές προτάσεις επίλυσης

 
Οι επιχειρήσεις της HEMEXPO αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας, και απαιτούμενων τυπικών προσόντων. Σημαντικές ελλείψεις που αφορούν τόσο στο υποψήφιο όσο και στο υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό εντοπίζονται σε εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις, κυρίως σε τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων και γενικότερα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα τμήματα παραγωγής των επιχειρήσεων. Το παραπάνω κενό όχι μόνο δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά επιβραδύνει και τη γενικότερη εκμετάλλευση του δυναμικού των επιχειρήσεων, περιορίζοντας αντίστοιχα και το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Το ανωτέρο εύρημα καθως και προτάσεις  για την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων της HEMEXPO περιλαμβάνει  μελέτη  που εκπόνησε το ΙΟΒΕ – Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών με τίτλο «Κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού. Τάσεις, προοπτικές κα συνεισφορά στην ελληνική οικονομία»  και παρουσιάσθηκε   στο πλαίσιο της Ημερίδας που διοργάνωσε το ΕΒΕΠ την Δευτέρα 30/5.

 
 Αναλυτικά:

Οι εταιρείες που είναι μέλη της Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO) παράγουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με ένταση τεχνολογίας και γνώσης, σε τιμές και ποιότητα που τους επιτρέπει να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού συγκαταλέγεται και ο πρωτεύων ρόλος της ελληνόκτητης ναυτιλίας στις διεθνείς Υδάτινες Μεταφορές, καθώς και η αναπτυγμένη ακτοπλοΐα που διαθέτει η χώρα λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα.

Η προηγούμενη μελέτη του ΙΟΒΕ για την κατασκευή ναυτιλιακού εξοπλισμού ανέδειξε τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του κλάδου και τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία, ενώ επιπλέον χαρτογράφησε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος από τη δραστηριοποίησή του στην Ελλάδα και διεθνώς.

Παρά την πανδημία και τις αλλαγές που αυτή επέφερε παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις διεθνείς μεταφορές, οι προοπτικές της κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού εξακολουθούν να είναι γενικά ευοίωνες και η συνεισφορά της στη δόμηση του αναπτυξιακού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας εξαιρετικά σημαντική. Επιπλέον, η ανάγκη για μεταφορά αγαθών διεθνώς φαίνεται πως παρά τις προκλήσεις επανέρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανοδική πορεία των περισσότερων μεγεθών και αριθμοδεικτών των επιχειρήσεων της HEMEXPO ανακόπτεται το 2020, εξαιτίας της επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, φαίνεται πως η μείωση στα περισσότερα μεγέθη συγκρατήθηκε με αποτέλεσμα αυτά να βρεθούν σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα από αυτά του 2018.

Στα βασικά μεγέθη των επιχειρήσεων της HEMEXPO και εξαιτίας της πίεσης του 2020, ο κύκλος εργασιών περιορίσθηκε κατά 9,8% και διαμορφώθηκε στα €340 εκατ., με το μεγαλύτερο τμήμα του να έχει προέλθει από πωλήσεις στις Υδάτινες Μεταφορές (ναυτιλία και σχετικοί υποκλάδοι). Παρά τη μείωση στις εξαγωγές σε σχέση με το παρελθόν, οι επιχειρήσεις της HEMEXPO συνεχίζουν να θεωρούνται ως εξαιρετικά εξωστρεφείς, καθώς περίπου το 42% των πωλήσεων τους διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις της HEMEXPO συνέχισαν και το 2020 την υλοποίηση προγράμματος επενδύσεων που αφορά κυρίως αγορές σε πάγιο εξοπλισμό, κυρίως με ξένους πόρους (δανεισμός). Ωστόσο, φαίνεται πως ο δείκτης επενδύσεων ανά απασχολούμενο βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα τόσο σε σχέση με την ελληνική όσο και την ευρωπαϊκή μεταποίηση.

Συνυπολογίζοντας τις αλληλεπιδράσεις των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, η συμβολή των επιχειρήσεων της HEMEXPO από τις πωλήσεις στις Υδάτινες Μεταφορές στα κύρια οικονομικά μεγέθη της χώρας πολλαπλασιάζεται με αποτέλεσμα να δημιουργείται στο σύνολο €337 εκατ. εγχώρια προστιθέμενη αξία το 2019 έχοντας αυξηθεί κατά 45,2% σε σχέση με το οικονομικό αποτύπωμα του 2018. Κατά την πρώτη χρονιά της πανδημίας (2020), η δραστηριότητα από τις πωλήσεις στις Υδάτινες Μεταφορές περιορίστηκε κατά 11,2% σε σχέση με το 2019 και δημιούργησε εγχώρια προστιθέμενη αξία €300 εκατ. Η συνολική συνεισφορά στην απασχόληση διαμορφώθηκε στις 3,1 χιλ. θέσεις εργασίας το 2019 και 3,2 χιλ. θέσεις το 2020, έχοντας αυξηθεί κατά 4,2% το 2019 και 15,5% το 2020 σε σχέση με το 2018, ενώ η επίδραση στα έσοδα του Δημοσίου αυξάνεται κατά €47,5 εκατ. το 2019 (ετήσια μεταβολή 20,7%) και κατά €41,6 εκατ. το 2020 (ετήσια μεταβολή -12,5%).

Όταν ληφθεί υπόψη το σύνολο της δραστηριότητας των μελών της HEMEXPO, η συνολική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ διαμορφώνεται στο €1,35 δισεκ. το 2019 έχοντας περιοριστεί κατά 5,2% σε σχέση με το 2018. Η πανδημία περιορίζει εκ νέου τη συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ, η οποία το 2020 διαμορφώνεται στο €1,32 δισεκ. Αντίστοιχα, η συνεισφορά στην απασχόληση διαμορφώνεται κοντά στα επίπεδα του 2018 και συγκεκριμένα στις 19,4 χιλ. θέσεις εργασίας για το 2019 και 19,7 χιλ. για το 2020. Τέλος, η λειτουργία των επιχειρήσεων της HEMEXPO οδήγησε σε δημιουργία δημοσίων εσόδων ύψους €253,3 εκατ. το 2019 (μείωση 10,4% αντί του 2018) και €225,7 εκατ. το 2020 (-10,9% σε σχέση με το 2019).

Οι επιχειρήσεις της HEMEXPO συνέχισαν να αυξάνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και κατά την πρώτη χρονιά της πανδημίας (2020), προεξοφλώντας σταδιακή βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την κάλυψη θέσεων εργασίας αλλά και με κενά σε κρίσιμες για την παραγωγική διαδικασία δεξιότητες σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού. Το κενό αυτό όχι μόνο δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία, αλλά επιβραδύνει και τη γενικότερη εκμετάλλευση του δυναμικού των επιχειρήσεων, περιορίζοντας αντίστοιχα και το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Περίπου το 40% των απασχολούμενων συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, ωστόσο το τεχνικό προσωπικό, στο οποίο καταγράφονται και οι πλέον σημαντικότερες ελλείψεις σε τεχνικές δεξιότητες, συμμετέχει λιγότερο σε τέτοια προγράμματα.

Σημαντικό εύρημα της μελέτης που σχετίζεται τόσο με το κενό προσφοράς και ζήτησης όσο και με τις ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες στο υφιστάμενο προσωπικό, αποτελεί ο σχετικά περιορισμένος αριθμός των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η μείωση του κενού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας απαιτεί σειρά δράσεων από τις επιχειρήσεις της HEMEXPO, όπως την αναγνώριση εκείνων των σχολών όλων των βαθμίδων που θα μπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού, τη συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και μια σειρά επικοινωνιακών δράσεων προς τους φοιτητές και σπουδαστές σχετικά με τις παρεχόμενες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Η συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή θέσεων πρακτικής άσκησης ή και μαθητείας για τελειόφοιτους, ενώ πρέπει να εξετασθεί και η δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδοτούμενης πρακτικής άσκησης για αποφοίτους, με σύστημα κινητροδότησης που θα περιορίζει την κινητικότητα των νέων επαγγελματιών προς άλλους κλάδους, που πολλές φορές δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Από την άλλη μεριά, η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς αναμένεται να βελτιώσει τις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού των επιχειρήσεων της HEMEXPO, ωστόσο, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρέπει να συμπεριλαμβάνει αύξηση της συμμετοχής σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης που παρέχονται από το κράτος ή που σχεδιάζονται από την ίδια τη HEMEXPO. Κομβικό σημείο είναι η επιλογή των προγραμμάτων που στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, κυρίως εκείνων με τις μεγαλύτερες αδυναμίες, που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν σε αντίστοιχα προγράμματα.

 
Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στις επιχειρήσεις της HEMEXPO, τα πιθανά κενά στις δεξιότητες  και ενδεικτικές προτάσεις για την επίλυση των παραπάνω θεμάτων

Σύνοψη των ευρημάτων και προτάσεις

Οι επιχειρήσεις μέλη της HEMEXPO, και γενικότερα οι επιχειρήσεις της κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, στις δραστηριότητες της HEMEXPO περιλαμβάνεται η παραγωγή εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού, οι υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης σε πλοία καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες σχετικές με τη ναυπήγηση, τη μετατροπή και τη συντήρηση πλοίων και ναυτιλιακών δομών. Η ποικιλία και η έντονη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων επιχειρήσεων δημιουργεί μεγάλες ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η φύση των δραστηριοτήτων του κλάδου απαιτεί εργατικό δυναμικό με υψηλές δεξιότητες, σε τμήματα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης και εξυπηρέτησης πελατών.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για το χρονικό διάστημα 2019-2020, επιβεβαιώνεται το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας που είχε αναγνωρισθεί σε προηγούμενη μελέτη του ΙΟΒΕ. Οι επιχειρήσεις της HEMEXPO αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων δεξιοτήτων, απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας, και απαιτούμενων τυπικών προσόντων. Σημαντικές ελλείψεις που αφορούν τόσο στο υποψήφιο όσο και στο υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό εντοπίζονται σε εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις, κυρίως σε τεχνικούς, χειριστές μηχανημάτων και γενικότερα σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα τμήματα παραγωγής των επιχειρήσεων.

Το παραπάνω κενό όχι μόνο δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά επιβραδύνει και τη γενικότερη εκμετάλλευση του δυναμικού των επιχειρήσεων, περιορίζοντας αντίστοιχα και το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Στην προσπάθεια κάλυψης των παραπάνω, περίπου το 40% των απασχολούμενων συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται κυρίως από ιδίους πόρους της HEMEXPO. Οι προς εκπαίδευση υπάλληλοι ανήκουν κυρίως στο επιστημονικό προσωπικό και στην κατηγορία των διευθυντικών/διοικητικών στελεχών. Αντίθετα, το τεχνικό προσωπικό, στο οποίο καταγράφονται και οι πλέον σημαντικότερες ελλείψεις σε τεχνικές δεξιότητες, συμμετέχει λιγότερο σε τέτοια προγράμματα.

Σημαντικό εύρημα της μελέτης που σχετίζεται τόσο με το κενό προσφοράς και ζήτησης όσο και με τις ελλείψεις σε βασικές δεξιότητες στο υφιστάμενο προσωπικό αποτελεί το γεγονός ότι είναι σχετικά περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων που συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτό περιορίζει τη διάδοση της πληροφορίας για τις δραστηριότητες του ευρύτερου συμπλέγματος των κατασκευαστών ναυτιλιακού εξοπλισμού προς τους φοιτητές/σπουδαστές ενώ δεν ενισχύει τη δικτύωση των επιχειρήσεων με τους φοιτητές που θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία μελλοντικών συνεργασιών. Επιπλέον, η αποτελεσματικότερη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα δύναται να υποστηρίξει περαιτέρω τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων της HEMEXPO

Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της έρευνας, παρουσιάζονται προτεινόμενες δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τη διευθέτηση των παραπάνω θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού.

 
Προτάσεις για την ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων της HEMEXPO.

Μείωση του κενού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας

Ένα από τα κομβικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις της HEMEXPO συνδέεται με τη μείωση του κενού μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Η μείωση του παραπάνω κενού θα μπορούσε να επιταχυνθεί της HEMEXPO. Αρχικά, είναι απαραίτητη η αναγνώριση εκείνων των σχολών όλων των βαθμίδων που θα μπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις απασχόλησης στις επιχειρήσεις κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού (δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση). Επόμενο βήμα είναι η συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για συγκεκριμένες ειδικότητες, όπου αυτό είναι εφικτό, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα καλύπτουν μέρος των αναγκών των μεταποιητικών μονάδων. Αυτό, πέρα από την ενίσχυση της ποιότητας του εν δυνάμει ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς οι απόφοιτοι των σχετικών σχολών θα απορροφηθούν γρηγορότερα και στο αντικείμενο των σπουδών τους.

Η παραπάνω συνεργασία θα έχει και άλλα, συμπληρωματικά οφέλη. Η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, και γενικότερα οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται και αναβαθμίζονται όταν οι εργαζόμενοι κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλής ποιότητας προσόντα. Υπό αυτό το πλαίσιο ενισχύεται και η βιωσιμότητα του επαγγέλματος ενώ η αξιοποίηση των γνώσεων του ίδιου του εργαζομένου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα τη ίδιας της επιχείρησης.

Παράλληλα, μέσα από την υλοποίηση άλλων δραστηριοτήτων, η HEMEXPO μπορεί να επιτύχει τη βελτίωση της ενημέρωσης των σπουδαστών και φοιτητών σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που δημιουργούνται από τους κλάδους δραστηριότητας.

Η συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορεί να περιλάβει και δράσεις άμεσης συνεργασίας με τους φοιτητές και τους σπουδαστές στη μορφή παροχής θέσεων μαθητείας ή πρακτικής άσκησης. Με τον τρόπο αυτό οι τελειόφοιτοι των σχετικών ιδρυμάτων γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ενδεχομένως και τις προοπτικές από την εργασία στις επιχειρήσεις της HEMEXPO, ενώ στη συνέχεια είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αν οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις της HEMEXPO ταιριάζουν με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Προς την παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή προς τη βελτίωση της ελκυστικότητας των επαγγελμάτων και των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις της HEMEXPO, θα μπορούσε να συμβάλλει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος παροχής κινήτρων από τις επιχειρήσεις της HEMEXPO σε συνεργασία με δομές μεταδευτεροβάθμιας ή/και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προς τους νέους απόφοιτους για απασχόληση. Οι απόφοιτοι των σχολών, με αντικείμενο συναφές με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούν οι κατηγορίες επαγγελμάτων των επιχειρήσεων της HEMEXPO, θα μπορούσαν να απασχολούνται σε χρηματοδοτούμενες θέσεις βάσει ενός ειδικού καθεστώτος συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών θεσμικών φορέων. Η παροχή κινήτρων προς τους νέους απασχολούμενους που θα λαμβάνονται στο τέλος της περιόδου της εργασίας θα περιόριζε την κινητικότητα των νέων προς επαγγελματικές ευκαιρίες σε άλλους κλάδους, που πολλές φορές δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.

Η συνεργασία των επιχειρήσεων της HEMEXPO μπορεί να συμπεριλάβει και σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά:

-Αύξηση των επισκέψεων φοιτητών στις επιχειρήσεις του κλάδου για την παροχή πληροφόρησης σε σχέση με το αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης. Οι φοιτητές θα μπορούν να βλέπουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας καθώς και να αναγνωρίζουν τις επιμέρους εργασίες που καλείται να υλοποιήσει η επιχείρηση.

-Διαλέξεις και σεμινάρια στελεχών σε φοιτητές. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές θα ενημερώνονται για τα τρέχοντα τεχνικά θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει η βιομηχανία παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού ενώ παράλληλα, θα δημιουργείται μια βάση για την προσαρμογή σχετικών μαθημάτων σε αυτά.

-Εκπόνηση πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας σε συνεργασία με την επιχείρηση. Αυτό αποτελεί καλή πρακτική σε αρκετά ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι φοιτητές επιλέγουν κάποιο θέμα που είναι συναφές με τις σπουδές τους αλλά και ενδιαφέρον για κάποια σχετική βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, συγκεκριμένη επιχείρηση παρέχει δεδομένα, λοιπές πληροφορίες και συχνά και χώρο μελέτης εντός των εγκαταστάσεών της στους φοιτητές. Με τον τρόπο

αυτό αφενός, οι φοιτητές ερευνούν κάποιο πρακτικό ζήτημα σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις, ενώ από την άλλη καλλιεργούνται συνεργατικές σχέσεις μεταξύ φοιτητών και επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε μακροχρόνιες συνεργασίες μετά το πέρας των σπουδών.

 
Βελτίωση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις της HEMEXPO

H πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού των επιχειρήσεων της HEMEXPO απαιτεί υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης αλλά και ικανότητα για προσαρμογή στις συνεχιζόμενες αλλαγές που απαιτεί η διεθνής αγορά. Η έλλειψη δεξιοτήτων τόσο στους υποψήφιους εργαζόμενους όσο και στο υφιστάμενο προσωπικό των επιχειρήσεων της HEMEXPO, αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

H προαναφερόμενη ενίσχυση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων της HEMEXPO με εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς φορείς θα λειτουργήσει ευεργετικά και ως προς τη διάσταση της βελτίωσης των δεξιοτήτων στους απασχολούμενους της HEMEXPO. Ειδικότερα, θα συμβάλλει στην παροχή ενημερωμένων επιστημονικών γνώσεων στους απασχολούμενους των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε όρους τεχνογνωσίας. Η παροχή πληροφόρησης σχετικά με πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και επιστημονικά επιτεύγματα θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών του εγχώριου κλάδου.

Η συμμετοχή σε παρεχόμενα από το κράτος προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και να αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων στις επιχειρήσεις της HEMEXPO. Από τη μια μεριά πρέπει να αυξηθεί το πλήθος των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που σχετίζονται με ελλείψεις στις δεξιότητες κατά περίπτωση. Επιπλέον, κρίνεται ως εξαιρετικά αναγκαία η κάλυψη και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με τις διαδικασίες τμημάτων παραγωγής (τεχνίτες, τεχνικοί, χειριστές μηχανημάτων, ανειδίκευτοι εργάτες).

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση και στην παροχή συγκεκριμένων δεξιοτήτων διαδραματίζουν και τα σεμινάρια/προγράμματα επιμόρφωσης που σχεδιάζονται από την ίδια τη HEMEXPO σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες, τα οποία πρέπει να συνεχίσουν. Πριν από αυτό απαιτείται ένας κεντρικός σχεδιασμός που θα αναγνωρίζει τις δεξιότητες στόχευσης καθώς και τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία εκπαίδευσης του κάθε σεμιναρίου σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του κάθε μέλους της HEMEXPO. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνονται τα παρακάτω:

-Προγράμματα επιμόρφωσης σε τεχνολογίες αιχμής σε ανειδίκευτους εργάτες / χειριστές μηχανημάτων και σχετικούς τεχνικούς.

-Προγράμματα επανεκπαίδευσης εργαζομένων σε επιλεγμένες επαγγελματικές θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, και με διαδικασίες αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

-Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού σε καινοτόμες τεχνολογίες, με σκοπό την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων ικανών για καινοτομία. Η ανανέωση των συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα για την παροχή μεταπτυχιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης τόσο στο επιστημονικό όσο και στο διοικητικό προσωπικό μπορεί να υποστηρίξει την υλοποίηση στοχευμένων διαδικασιών μετεκπαίδευσης σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Σχετικά Άρθρα