ΙΟΒΕ: Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει υψηλό

-Υψηλό το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας- Η σταθερά υψηλότερη τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές αγορές σημειώνει ανοδική πορεία τους τελευταίους 8 μήνες-Με ανοδικές τάσεις από τον Απρίλιο του 2020, τον Δεκέμβριο η Ελλάδα είχε 3 φορές υψηλότερη τιμή (64,4€/MWh) από την τιμή συστήματος στο χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool (20,1€/MWh).

 
-Μείωση του κόστους του Φυσικού Αερίου- Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα το γ’ τρίμηνο του 2020 έπεσε σε χαμηλότερα επίπεδα από τις τιμές στις βασικές αγορές στην Ευρώπη που ανέκαμψαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

-Αύξηση της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 -Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO2 (EU Allowance) σημείωσε ιστορικό υψηλό τον Δεκέμβριο 2020, μετά από άνοδο 18,5% τους τελευταίους 2 μήνες

 
Το ΙΟΒΕ, συνεχίζοντας τη συνεργασία με την Πρωτοβουλία «Ελληνική Παραγωγή- Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», εκπονεί το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία», εμπλουτισμένο με βραχυχρόνιους δείκτες και τάσεις της βιομηχανίας, καθώς και βασικούς επιλεγμένους δείκτες της ευρύτερης ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας, ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση ανάμεσα στα στοιχεία ως προς τη μηνιαία εξέλιξή τους και να παρέχεται μια εικόνα των βασικών τάσεων.

 
Βασικά στοιχεία

  • Υποχώρηση της ανεργίας τον Οκτώβριο, λόγω ενίσχυσης της απασχόλησης
  • Οριακή υποχώρηση οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο και ήπια ανάκαμψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης
  • Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 94,9 μον. τον Ιανουάριο από τις 93,3 μον. τον Δεκέμβριο
  • Σημαντική αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 8,7% τον Νοέμβριο (y-o-y) στην Ελλάδα έναντι οριακής μείωσης 0,4% στην ΕΕ27. Αύξηση 6,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο.
  • Στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου, μείωση βιομηχανικής παραγωγής 2,6% (y-o-y). Η μεγαλύτερη υποχώρηση στη βιομηχανία Δέρματος και Δερμάτινων ειδών (-38,2%), στα είδη Ένδυσης (-29,7%) και στα Ποτά (-11,7%).
  • Αύξηση εξαγωγών βιομηχανίας 6,3% τον Νοέμβριο (y-o-y). Υποχώρηση εμπορικού ελλείμματος στα €1,7 δισεκ. από €2,0 δισεκ. τον Νοέμβριο του 2019.
  • Εξασθένιση της απασχόλησης στη Βιομηχανία το γ’ τρίμηνο κατά 3,6% (y-o-y). Σε επίπεδο εννεαμήνου, η απασχόληση στη Βιομηχανία μειώθηκε οριακά (-0,7%, από τους 388,6 χιλ. το 2019 στους 385,8 χιλ. το 2020).
  • Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής μέχρι το 2028. Mελέτη ΙΟΒΕ «Απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής: Κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις και αντισταθμιστικές δράσεις»: Για το σύνολο της χώρας εκτιμήθηκε μείωση του ΑΕΠ κατά €1,6 δισεκ., απώλεια περισσότερων από 19.000 θέσεων εργασίας και μείωση στο εισόδημα από εργασία κατά €342 εκατ.
  • Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) στην Ελλάδα αποτελεί τον Αναπτυξιακό Οδικό Χάρτη (Master Plan) για την απολιγνιτοποίηση των οικονομιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Φλώρινας και Κοζάνης.

Σχετικά Άρθρα