Κινητοποίηση ΣΕΒΓΑΠ για πανεθνική προσπάθεια προστασίας της φέτας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ) στην προσπάθεια του να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το εθνικό μας προϊόν (η φέτα) εκτός Ελλάδος, προσκάλεσε χθες στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας εκπροσώπους από τον παραγωγικό, ακαδημαϊκό, πολιτικό και νομικό κόσμο και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν άμεση σχέση με το προϊόν και συμμερίζονται την ανησυχία του.  Σκοπός της συνάντησης ήταν η εξεύρεση και δρομολόγηση συστηματικών και πιο αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος κατοχύρωσης της ταυτότητας που αντιμετωπίζει  σήμερα η φέτα .

Δρομολογήθηκαν ήδη ορισμένες άμεσες δράσεις (τόσο σε εθνικό όσο & κοινοτικό επίπεδο) ενώ, ταυτόχρονα αποφασίστηκαν ενέργειες διεύρυνσης με την εμπλοκή πολύ περισσοτέρων σε αυτή την εθνική προσπάθεια, μεταξύ των οποίων:

  • Η προσπάθεια εισόδου του θέματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση
  • Η απαίτηση εξηγήσεων και ουσιαστικών διορθωτικών ενεργειών από τον Επίτροπο Γεωργίας στη Βουλή και
  • Η δρομολόγηση αιτήματος παρέμβασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τους χειρισμούς της Επιτροπής.

Σχετικά Άρθρα