Κοινή δήλωση σχετικά με το 11ο Συμβούλιο Ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών-Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κείμενο της ακόλουθης δήλωσης δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1. Το ενδέκατο Συμβούλιο Ενέργειας Ηνωμένων Πολιτειών-Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) («Συμβούλιο») συνεδρίασε σήμερα στην Ουάσιγκτον, υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Kurt Campbell, του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ David M. Turk, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας Kadri Simson , και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΕΥΕΔ, Belen Martinez Carbonell. Η Αναπληρώτρια Αρχηγός Αποστολής του Βασιλείου του Βελγίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Sophie Karlshausen, εκπροσώπησε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Το Συμβούλιο Ενέργειας ΗΠΑ-ΕΕ λειτουργεί ως το κύριο διατλαντικό φόρουμ για τον συντονισμό στρατηγικών ενεργειακών θεμάτων σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο. Η διατλαντική ενεργειακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση ποικίλων και ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την προώθηση της σταθερότητας και της διαφάνειας στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και την επιτάχυνση των ενεργειακών μεταβάσεων σύμφωνα με την αμοιβαία δέσμευσή μας για μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στο εσωτερικό και παγκοσμίως έως το 2050.
 3. Με την ευκαιρία αυτή, το Συμβούλιο αναγνώρισε επίσης το σημαντικό έργο της Ειδικής Ομάδας ΗΠΑ-ΕΕ για την Ενεργειακή Ασφάλεια, η οποία συνέβαλε στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, στην επίτευξη επιπέδου πλήρωσης 99% στην αποθήκευση φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από το χειμώνα 2023-2024, και σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά και θα βασιστούν σε αυτές τις προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν και να συμβάλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές παγκοσμίως.
 4. Το Συμβούλιο χαιρέτισε το αποτέλεσμα του πρώτου παγκόσμιου απολογισμού βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης προς όλα τα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού να παρουσιαστούν στις επόμενες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους με φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών σε επίπεδο οικονομίας, που καλύπτουν όλα τα αέρια του θερμοκηπίου και τους τομείς και κατηγορίες και ευθυγραμμίζονται με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Το Συμβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη να απομακρυνθεί ο κόσμος από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα με δίκαιο, ομαλό και ισότιμο τρόπο, επιταχύνοντας τη δράση αυτή την κρίσιμη δεκαετία, ώστε να επιτευχθεί καθαρό μηδέν έως το 2050 σύμφωνα με την επιστήμη.
 5. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο επανέλαβε την επείγουσα ανάγκη της σταδιακής κατάργησης του άνθρακα στον ενεργειακό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης επένδυσης σε νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα. Το Συμβούλιο υπογράμμισε τη δέσμευσή του να προωθήσει τους στόχους της COP28 για τον τριπλασιασμό της ικανότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον διπλασιασμό του παγκόσμιου μέσου ετήσιου ρυθμού βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα ενεργειακά συστήματα με ποικίλες και ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού που δεν βασίζονται υπερβολικά σε έναν μόνο προμηθευτή για καύσιμα, κρίσιμες πρώτες ύλες και ορυκτά ή άλλες εισροές είναι το κλειδί για τη μείωση των εξαρτήσεων και την αντιμετώπιση των προσπαθειών οπλισμού ενέργειας.

Ενίσχυση της υποστήριξης για την Ουκρανία και εξάλειψη της απειλής της Ρωσίας να εξοπλίσει την ενέργεια

 1. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη διαρκή δέσμευσή του προς την Ουκρανία και τον λαό της. Καταδικάζουμε έντονα τον παράνομο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων στην ενεργειακή και πολιτική υποδομή του έθνους. Τονίζουμε την ανάγκη να συνεχιστεί η στρατιωτική υποστήριξη, ιδίως η αεράμυνα, για την προστασία τέτοιων υποδομών, και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και κρίσιμης βοήθειας στον ενεργειακό τομέα. Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για τη Ρωσία να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις και τον εξοπλισμό της από ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα.
 2. Το Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, της ΕΕ και των κρατών μελών της, μεταξύ άλλων μέσω της συντονιστικής ομάδας G7+, για την παροχή στην Ουκρανία βασικής υλικής, τεχνικής και οικονομικής βοήθειας για την ταχεία επισκευή, αποκατάσταση και υπεράσπιση των ενεργειακών της συστημάτων και για την υποστήριξη των προσπαθειών της Ουκρανίας να οικοδομήσει ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα που θα είναι περισσότερο ενοποιημένο με την Ευρώπη. Το Συμβούλιο τόνισε τη βούληση της ομάδας G7+ να συνεργαστεί με την Ουκρανία για το ενοποιημένο εθνικό της σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα και να εφαρμόσει την εταιρική σχέση για την καθαρή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσέλκυση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα για την πράσινη ανάκαμψη και ανασυγκρότηση της Ουκρανίας.
 3. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την επίσημη ένταξη της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ENTSO-E) και επαίνεσε την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για να καταστεί δυνατός ο μόνιμος συγχρονισμός της με τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ευρώπης. Αυτό το ορόσημο ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και βοηθά στην Ουκρανία και την Ευρώπη να επιταχύνουν την ευρύτερη ενεργειακή μετάβαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ υπενθύμισαν επίσης τον αυξανόμενο αριθμό κυβερνοαπειλών και φυσικών απειλών για τις ενεργειακές υποδομές και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη σχετική συνεργασία για την ενίσχυση ανθεκτικών ενεργειακών συστημάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου συγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας των κρατών της Βαλτικής με το δίκτυο της ηπειρωτικής Ευρώπης.
 4. Το Συμβούλιο επανέλαβε την έντονη καταδίκη του για τον συνεχή έλεγχο της Ρωσίας καθώς και για τις ανεύθυνες και επικίνδυνες ενέργειες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια της Ουκρανίας (ZNPP) και γύρω από αυτήν που θέτει σε κίνδυνο αμέτρητους ανθρώπους. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στις πέντε συγκεκριμένες αρχές που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο έργο του Οργανισμού για την εφαρμογή διασφαλίσεων και τη βοήθεια της Ουκρανίας στη διαχείριση της ασφάλειας και της ασφάλειας των πυρηνικών της εγκαταστάσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την ένταξη της Ουκρανίας στο Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΟΑΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ καλούν σθεναρά τη Ρωσία να ακολουθήσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου των Διοικητών και της Γενικής Διάσκεψης του ΔΟΑΕ, να αποσύρει άνευ όρων το προσωπικό και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της από το ZNPP, να παράσχει πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες του ΔΟΑΕ σε όλους τους τομείς της ZNPP, και να επιστρέψει τον πλήρη έλεγχό του στον νόμιμο ιδιοκτήτη του, την Ουκρανία.
 5. Το Συμβούλιο επανέλαβε την ισχυρότερη δέσμευσή του να αντιμετωπίσει, με κατάλληλα μέτρα, τις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να παρακάμψει τις κυρώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο προτίθεται να συνεχίσει την εντατικοποίηση της συνεργασίας για την επιβολή του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου, τον συντονισμό των διμερών και πολυμερών απαντήσεων για τον μετριασμό της υπερβολικής αστάθειας της αγοράς, την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και τη συνέχιση των μέτρων συνεργασίας για ενεργειακή απόδοση, ηλεκτροδότηση και άλλες πρωτοβουλίες για τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα γενικά, και τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα ειδικότερα, προκειμένου να περιοριστεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Επιβεβαιώσαμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα για τον περιορισμό των μελλοντικών ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας, η οποία υποστηρίζει άμεσα τον βάναυσο πόλεμο κατά της Ουκρανίας.
 6. Για την προώθηση της ενεργειακής διαφοροποίησης, της ασφάλειας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας, το Συμβούλιο υπενθύμισε τη στρατηγική σημασία των ενεργειακών σχέσεων με χώρες εταίρους σε περιοχές όπως η Κασπία Θάλασσα, η Μαύρη Θάλασσα, η Ανατολική Μεσόγειος και η Βόρεια Αφρική. Ο κεντρικός ρόλος των αξιόπιστων ενεργειακών εταίρων σε αυτές τις περιοχές απαιτεί αμοιβαία επωφελή συνεργασία για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού καθώς και ενισχυμένη συνεργασία σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

Ενεργειακή ασφάλεια, μετάβαση και μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τα Δυτικά Βαλκάνια

 1. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το μέλλον της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς και της Γεωργίας και των πολιτών τους ανήκει στην ΕΕ και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ένταξή τους στην ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας διεύρυνσης ως θέμα προτεραιότητας για τα επόμενα χρόνια.
 2. Το Συμβούλιο χαιρέτισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2023 να ξεκινήσει επίσης ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με την Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς τους πολίτες τους. Το Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να βοηθά τη μακροπρόθεσμη οικονομική και ενεργειακή μετάβαση των χωρών προς την κλιματική ουδετερότητα και την ολοκλήρωση με το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την επιτάχυνση της ανάπτυξης ενεργειακών υποδομών και διασυνδέσεων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την επίτευξη των στόχων στους οποίους βασίζεται η υποψηφιότητά τους για ένταξη στην ΕΕ και ενθάρρυνε τις χώρες να συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις.
 3. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου ότι και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία για να υποστηρίξουν την περιφερειακή ολοκλήρωση και τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των προσπαθειών απαλλαγής από τον άνθρακα και τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής τους από άνθρακα και ρωσικές εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου το συντομότερο δυνατόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ συνεχίζουν να προωθούν διαφανείς, ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας στα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς και με τους στόχους και τις υποχρεώσεις για το κλίμα και την ενέργεια βάσει της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα.

 

Ενεργειακή Πολιτική, Τεχνολογία και Καινοτομία

 1. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, σε πολυμερές και διμερές επίπεδο, για να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και τις συμπληρωματικές πολιτικές, πρότυπα και κανονισμούς στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου μας για τα κίνητρα για καθαρή ενέργεια, σκοπεύουμε να εργαστούμε με διαφανή και αμοιβαία ενισχυτικό τρόπο, για να αποφύγουμε τον ανταγωνισμό μηδενικού αθροίσματος και τις στρεβλώσεις στις διατλαντικές εμπορικές και επενδυτικές ροές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις αντίστοιχες πολιτικές και τα κίνητρά μας.
 2. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση του 2023 διεθνούς ομάδας εργασίας για τη θέσπιση διεθνώς ευθυγραμμισμένης προσέγγισης, η οποία βασίζεται στα υφιστάμενα πλαίσια για το πλαίσιο μέτρησης, παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (MMRV) για την παροχή διαφανών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων πληροφοριών στους συμμετέχοντες στην αγορά φυσικού αερίου.
 3. Το Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει να προωθεί την εφαρμογή της Παγκόσμιας Δέσμευσης για το Μεθάνιο, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης αποτελεσματικών παγκόσμιων προγραμμάτων για τον περιορισμό της διαρροής, του εξαερισμού και της καύσης στον τομέα του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα, με ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση των εκπομπών μεθανίου από διεθνώς – εμπορεύσιμα ορυκτά καύσιμα. Το Συμβούλιο αναγνώρισε το Διεθνές Παρατηρητήριο Εκπομπών Μεθανίου του UNEP ως βασικό ανεξάρτητο συλλέκτη και επαληθευτή δεδομένων εκπομπών μεθανίου και σκοπεύει να συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του, συμπεριλαμβανομένου του Oil and Gas Methane Partnership 2.0 και του Methane Alert and Response System με ισχυρή δέσμευση της βιομηχανίας.
 4. Περαιτέρω, το Συμβούλιο σημείωσε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στην απαλλαγή των ενεργειακών συστημάτων από άνθρακα σε χώρες που έχουν αποφασίσει ή θα αποφασίσουν να βασιστούν στην πυρηνική ενέργεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ σκοπεύουν να εντείνουν τη συνεργασία τους για να μειώσουν την εξάρτηση από τη Ρωσία για πυρηνικά υλικά και υπηρεσίες κύκλου καυσίμου και να υποστηρίξουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των πληγέντων κρατών μελών της ΕΕ να διαφοροποιήσουν τον πυρηνικό εφοδιασμό, ανάλογα με την περίπτωση. Το Συμβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του στις πολυμερείς προσπάθειες για τον εντοπισμό εναλλακτικών προμηθευτών που σχετίζονται με την πυρηνική ενέργεια σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού πυρηνικής ενέργειας για τις σχετικές χώρες.
 5. Το Συμβούλιο σημείωσε ενδιαφέρον για την ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση της ανάπτυξης βασισμένων σε κανόνες και διαφανών παγκόσμιων αγορών υδρογόνου που βασίζονται σε αξιόπιστα διεθνή πρότυπα και συστήματα πιστοποίησης, κυρίως μέσω αμοιβαίως συμφωνημένων διεθνών πλατφορμών.
 6. Το Συμβούλιο σημείωσε τη ζωτική σημασία της διαφοροποίησης και της διασφάλισης των αλυσίδων εφοδιασμού για κρίσιμα ορυκτά και πρώτες ύλες, καθώς και της εθελοντικής αποθήκευσης που είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και ενίσχυσε την αξία της συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ σε φόρουμ όπως το Minerals Security Partnership (MSP) και το νεοσύστατο Φόρουμ MSP της, η Διάσκεψη για τα Κρίσιμα Υλικά και Ορυκτά, και η Ομάδα Εργασίας για τα Κρίσιμα Ορυκτά του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, καθώς και η Συνεργασία για την Παγκόσμια Υποδομή και Επενδύσεις. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για ένα έγγραφο συζήτησης που συντάχθηκε από κοινού σχετικά με την προμήθεια λιθίου για την ενεργειακή μετάβαση και σηματοδότησε την υποστήριξη μιας σειράς συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με ενδιαφερόμενους φορείς ΗΠΑ-ΕΕ κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους και ένα συνοδευτικό έγγραφο συστάσεων για τη χαρτογράφηση οδών για την ενίσχυση των δεσμών της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 7. Σε συνέχεια της περσινής έγκρισης του Συμβουλίου για την αξιοποίηση των υφιστάμενων διαλόγων και πλαισίων, το Συμβούλιο σημείωσε τις προόδους της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς i) έρευνας, ανάπτυξης και εμπορίας σύντηξης, ιδίως βάσει της νέας συμφωνίας μοντέλου έργου και μέσω της Έργο ITER, και ii) δυνατότητες αμοιβαίας μοντελοποίησης για τις οδούς μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Ειδικότερα, το Συμβούλιο χαιρέτισε τις κοινές εργασίες για την ανάπτυξη σεναρίων για οδούς μετάβασης με εφαρμογές μηχανικής μάθησης.
 8. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ κλιμακώνουν τις πολιτικές και τις τεχνολογίες που σκοπεύουν να οδηγήσουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ιδιαίτερα σε τομείς που δύσκολα μειώνονται, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα έχει αναδειχθεί ως τομέας κοινής συνεργασίας. Μετά από μια σειρά ανταλλαγών πολιτικής, το Συμβούλιο προσδιόρισε δύο τομείς συνεργασίας τεχνολογίας και καινοτομίας: μεταφορά CO2 και επιδείξεις δέσμευσης άνθρακα για αναδυόμενες εφαρμογές.
 9. Το Συμβούλιο σημείωσε το εργαστήριο που συγκλήθηκε από κοινού με τις ΗΠΑ το 2023 για τη δίκαιη μετάβαση, την ενεργειακή φτώχεια και την οικονομική βοήθεια και την αναπτυξιακή βοήθεια του εργατικού δυναμικού για κοινότητες σε μεταβατικό στάδιο, μειονεκτούσες κοινότητες και κοινότητες που εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Επιπλέον, το Συμβούλιο υποστήριξε την πρόθεση να πραγματοποιηθεί ένα δεύτερο εργαστήριο, με επίκεντρο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στις πολιτικές για την ενεργειακή φτώχεια, που θα πραγματοποιηθεί το 2024, ακολουθούμενο από τη δημοσίευση ενός κοινού συνοπτικού εγγράφου.

Ενίσχυση της συνεργασίας για την προώθηση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης

 1. Κοιτάζοντας το μέλλον και αξιοποιώντας τις προαναφερθείσες κοινές δραστηριότητες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ σκοπεύουν να συνεχίσουν να ενισχύουν φιλόδοξα και αποφασιστικά τη στρατηγική τους σχέση για τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, την ευθυγράμμιση των πολιτικών και την εμβάθυνση της συνεργασίας στις τεχνολογίες και την καινοτομία, όλα με στόχο επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ σκοπεύουν επίσης να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά για τον σκοπό αυτό στα διεθνή φόρουμ.

 

Σχετικά Άρθρα