Μνημόνιο συνεργασίας CSR HELLAS και Πανεπιστημίου Κρήτης

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το CSR HELLAS και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 25 Νοεμβρίου 2022, στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης υπέγραψε ο Πρύτανης, καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης και από πλευράς του CSR HELLAS η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Αντιπρόεδρος του CSR Europe, κ. Μαρία Αλεξίου. Παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Υποδομών καθηγητής Μιχαήλ Παυλίδης, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας καθηγητής Γεώργιος Κοσιώρης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Μανασάκης και ο Αλέξανδρος Κωστόπουλος, Αν. Γενικός Διευθυντής του CSR HELLAS.

 
Αξιοποιώντας τη γόνιμη συνεργασία που ήδη έχει αναπτυχθεί μεταξύ CSR HELLAS και Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία έχει ως αφετηρία τον επιτυχημένο καινοτομικό θεσμό του CSR-School που συμπληρώνει 4 χρόνια δραστηριοτήτων, και στο οποίο οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται με το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece, το νέο μνημόνιο προβλέπει την επέκταση της συνεργασίας αυτής από το 2022 έως το 2027 σε θέματα όπως η έρευνα και ανάλυση, η επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη, το εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό έργο, οι φοιτητικοί διαγωνισμοί και ειδικά Εργαστήρια (Sustainability Bootcamps) καθώς και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Στο νέο σκέλος της συνεργασίας προβλέπεται η επέκταση της προσπάθειας για ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς ήδη σχεδόν το σύνολο των ερευνών διεθνών οργανισμών αναγνωρίζει σχετική ζήτηση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το CSR-School αποτελεί καλή πρακτική εφαρμογής σύμπραξης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με διεθνώς καινοτομικό χαρακτήρα, καθώς στη διάρκεια του προγράμματος εκπαιδεύτηκαν 144 άτομα (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σλοβενία, Σερβία, Βουλγαρία, Μακεδονία Τουρκία, Σιγκαπούρη, Αίγυπτο κ.α.), συμμετείχαν 58 διακεκριμένοι καθηγητές και επαγγελματίες από όλον τον κόσμο και 20 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 23 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα υλοποιείται τα 2 τελευταία χρόνια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης καθηγητής  Γεώργιος Μ. Κοντάκης δήλωσε σχετικά: “Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο και την προσφορά του στην κοινωνία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η στρατηγική συμμαχία με το CSR HELLAS επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα επιτυχημένη συνεργασία στο CSR-School. Στοχεύει στη συνένωση δυνάμεων για την επιστημονική και εκπαιδευτική/επιμορφωτική υποστήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της Κρήτης αλλά και σε εθνικό επίπεδο.”

Από την πλευρά του CSR HELLAS, η Πρόεδρος του ΔΣ κ. Μαρία Αλεξίου δήλωσε σχετικά: “Η μέχρι σήμερα επιτυχημένη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του CSR HELLAS μας οδηγεί στην ενδυνάμωση και ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με νέες πρωτοβουλίες που θα συμπληρώσουν τα αποτελέσματα του θεσμού του CSR -School και θα βοηθήσουν γενικότερα την ανάπτυξη και υιοθέτηση άριστων πρακτικών από τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και από τα μελλοντικά στελέχη, δηλαδή τους φοιτητές τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς που από διάφορα επιστημονικά πεδία θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δράσεις και ενέργειες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές που θα εμπλουτίσουν την ενασχόληση με όλα τα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δίκαιη μετάβαση και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην επίτευξη των στόχων αυτών.”

 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών σχεδιάζονται ενέργειες όπως:

  • Δημιουργία και συντονισμός λειτουργίας «Παρατηρητηρίου ΕΚΕ και Βιωσιμότητας» στην Περιφέρεια Κρήτης το οποίο με χρήση επιστημονικά αποδεκτών εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων θα αποτυπώνει το επίπεδο ωριμότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, σε σχέση με την ενσωμάτωση της Ε.Κ.Ε.
  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση εργαλείων και συστημάτων που μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της υιοθέτησης της ΕΚΕ από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Υποστήριξη της διασύνδεσης της διαβούλευσης και συνεργασίας με τους συμμετόχους (stakeholders) σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της ωριμότητας των επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων προώθησης της ΕΚΕ και βιωσιμότητας για την ενίσχυση του επιπέδου ωριμότητας των στελεχών των επιχειρήσεων, των φοιτητών, του ακαδημαϊκού προσωπικού και γενικά κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

 
Οι δύο οργανισμοί αναπτύσσουν σημαντικό έργο στα θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας

Με περισσότερα από 20 χρόνια δράσης, το CSR HELLAS, μέλος του ευρωπαϊκού Δικτύου CSR Europe, εξειδικεύεται στην προώθηση της έννοιας, των αρχών και των προτύπων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα, με συλλογικές πρωτοβουλίες και δράσεις, ειδικά προγράμματα και εργαλεία, καινοτόμες παρεμβάσεις και έρευνα για την καταγραφή και αξιολόγηση επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τον κοινωνικό αντίκτυπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέλος του UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) από το 2018, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του παραγόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της διάχυσης των αποτελεσμάτων τους στους κοινωνικούς εταίρους. Συμμετέχει σε διεθνείς κατατάξεις Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τη συμβολή του στα SDGs, με εξέχουσα θέση διεθνώς και έχει αναγνωρίσει τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες και συμπράξεις που περιλαμβάνουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030, σε εθνικό (όπως ο Φοιτητικός Διαγωνισμός για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής») και σε περιφερειακό επίπεδο (όπως η υποστήριξη της Περιφέρειας σε θέματα αποτύπωσης του επιπέδου ωριμότητας στη συμβολή επίτευξης των SDGs, κτλ).

Σχετικά Άρθρα