Μοντέλο Viohalco: Δυναμικές επιδόσεις και ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία

Δημοσίευση του Ετήσιου Απολογισμού – Οικονομικής Έκθεσης 2020

 
Η Viohalco SA ανακοινώνει ότι η ετήσια οικονομική έκθεσή της για το 2020 είναι πλέον διαθέσιμη στον εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.viohalco.com). Η οικονομική έκθεση παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση των οικονομικών επιδόσεων της Εταιρίας, της επιχειρηματικής στρατηγικής της, των πρακτικών που ακολουθούνται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων, ενώ περιέχει και την έκθεση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

 
Δυναμικές επιδόσεις και ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία

  • Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco υποστήριξε την ισχυρή κερδοφορία παρά την πανδημία, χάρη στη συμβολή της δυναμικής και της ανθεκτικότητας των επιχειρηματικών κλάδων της.
  • Η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων εξασφάλισε τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις.
  • Σημαντικές επενδύσεις συνολικού ύψους 285 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στις εταιρίες της Viohalco, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και την περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας τους.
  • Ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη λειτουργίας του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα.
  • Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ.
  • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86% σε ετήσια βάση.

 

Προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Οι εταιρίες της Viohalco προσφέρουν προϊόντα και λύσεις που ευθυγραμμίζονται στενά με τις τρέχουσες παγκόσμιες μεγατάσεις βιωσιμότητας, όπως η αυξανόμενη δέσμευση για μια κυκλική οικονομία χαμηλού άνθρακα, εναλλακτικές λύσεις για πλαστικά και προϊόντα χαμηλής επικινδυνότητας, ομαλή μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, καθώς και φιλική προς το περιβάλλον αστικοποίηση. Αυτό όχι μόνο αντικατοπτρίζει την ικανότητα των εταιριών της Viohalco να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, αλλά και την ισχυρή δέσμευσή τους να λειτουργούν με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

Σχετικά Άρθρα