Μ. Βαρβιτσιώτης: «Παγιώνεται η θέση της Ελλάδος ως ασφαλής τουριστικός προορισμός για χιλιάδες επισκέπτες»

Σε ισχύ το Πρωτόκολλο του 2002 για την Τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους

Την 23η Απριλίου 2014 τέθηκε διεθνώς σε ισχύ το Πρωτόκολλο του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους. Σύμφωνα με πρόσφατα επίσημα στοιχεία του ΙΜΟ, το Πρωτόκολλο του 2002 στη Δ.Σ. Αθηνών 1974 είχε, έως την 16.05.2014, κυρωθεί από 17 Κράτη – Μέλη του ΙΜΟ (33,85% της παγκόσμιας χωρητικότητας).

Η χώρα μας έχει κυρώσει το Πρωτόκολλο του 2002 δια του Νόμου 4195/2013 (ΦΕΚ Α΄ 211/10.10.2013)“Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 για την Τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους (PALPROTOCOL 2002)”. Το εν λόγω εθνικό όργανο κύρωσης καθώς και το εθνικό όργανο καταγγελίας της ΔΣ Αθηνών 1974 και του συναφούς Πρωτοκόλλου του 1976 κατατέθηκαν από τη χώρα μας στη Γραμματεία του ΙΜΟ, ενέργεια με την οποία ολοκληρώθηκε επισήμως η διαδικασία κύρωσης από τη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι η κύρωση από τη χώρα μας και η διεθνής θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Δ.Σ. Αθηνών 1974, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται σε επίπεδο Ε.Ε. ήδη  από την 31.12.2012 λόγω της ισχύος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 «σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος», δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο, που διασφαλίζει την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ζημίας στους ίδιους ή στις αποσκευές τους.

Ειδικότερα, καθιερώνεται πλέον υποχρεωτική ασφάλιση για τα επιβατηγά πλοία μεταφοράς άνω των 12 επιβατών, αυξάνονται τα όρια ευθύνης των μεταφορέων και προβλέπονται νέοι μηχανισμοί για τη διευκόλυνση των επιβατών στη διεκδίκηση των αποζημιώσεών τους.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε σχετικά:

«Η θέση σε ισχύ και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του ανωτέρω νομικού πλαισίου αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τη βαρύτητα που αποδίδει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και την προάσπιση των διακινούμενων δια θαλάσσης επιβατών, ενώ συνδράμει στην παγίωση της Ελλάδας ως ασφαλή τουριστικό προορισμό για τους χιλιάδες επισκέπτες που υποδέχεται κάθε χρόνο».

Σχετικά Άρθρα