Οι αναπτυξιακές προτάσεις ΣΕΒ και ΣΕΒΕ συζητήθηκαν στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την ανάπτυξη της Θράκης

Με την περιοχή να βρίσκεται στη 256η θέση στο Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 268 Περιφερειών της ΕΕ-28, υπάρχει εξαιρετική ανάγκη ενός ειδικού αναπτυξιακού καθεστώτος με στόχο την επενδυτική κινητοποίηση, την ανάταξη της παραγωγής και την επιστροφή των ταλαντούχων νέων τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, χρειάζεται να αναβαθμιστούν τα τοπικά δίκτυα υποδομών, αλλά και να προωθηθούν περισσότερες συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην παραγωγή

 
Στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης παρουσίασαν τις προτάσεις τους για το θέμα ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) και ο ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων) σε σχετική συνάντηση της Επιτροπής, την Τρίτη 15 Ιουνίου.  Η εισήγηση βασίστηκε σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε τους προηγούμενους μήνες με ευρεία συμμετοχή περιφερειακών αρχών, επιχειρηματικών φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, όπως και σε έρευνα του ΙΟΒΕ για το τοπικό βιομηχανικό οικοσύστημα.

Με όραμα μια Θράκη οικονομικά θωρακισμένη και κοινωνικά ευημερούσα, οι προτάσεις που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής επικεντρώθηκαν σε οκτώ άξονες: Πρώτον, αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, καθώς μόνο μία στις δέκα πραγματοποιεί τέτοιου είδους δαπάνες. Δεύτερον, επίσπευση της υλοποίησης των έργων υποδομών που θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα της Θράκης με την υπόλοιπη χώρα και τη Βαλκανική, θα μειώσουν τα μεταφορικά και ενεργειακά κόστη της μεταποίησης, και θα στηρίξουν τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Εκτός από έργα επί των εθνικών αξόνων, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Αλεξανδρούπολης-Ορμενίου, που έχει ήδη δρομολογηθεί, απαραίτητη είναι η αναβάθμιση των περιφερειακών οδών, δικτύων ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, όπως και των συνδέσεων των ΒΙΠΕ με αυτά. Τρίτον, περαιτέρω ψηφιοποίηση περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, ώστε επιχειρήσεις και πολίτες της περιοχής να απολαμβάνουν με γοργότερους ρυθμούς τα αποτελέσματα των ρυθμίσεων που γίνονται προς όφελός τους (πχ  διευθέτηση 12%). Τέταρτον, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων τεχνικής, μέσης και υψηλής εξειδίκευσης σε πεδία συναφή με την παραγωγική δυναμική της Περιφέρειας. Πέμπτον, ενίσχυση του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας, μέσα από συμπράξεις τριπλής έλικας (πανεπιστήμια, ερευνητές, επιχειρήσεις) πάνω στην 4η βιομηχανική επανάσταση και την κυκλική οικονομία (πχ προγράμματα βιομηχανικών διδακτορικών). Έκτον, πρωτοβουλίες για την αύξηση του μεριδίου της Θράκης στις εθνικές εξαγωγές, μέσα από την ένταση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και εθνικών μηχανισμών εξωστρέφειας. Έβδομον, ένταση των διασυνοριακών και τελωνειακών ελέγχων, και των ελέγχων της αγοράς, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις όμορες χώρες. Όγδοον, επενδύσεις στις υποδομές υγείας και παιδείας, περιλαμβανομένης της δυνατότητας εξ’ αποστάσεων παροχής τους, για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη στήριξη των περισσότερο ευάλωτων και απομακρυσμένων πληθυσμών.

Κατά τη συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής, ο Δρ Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναστροφής της αποεπένδυσης και της εκροής νέων ταλέντων στην περιοχή. Υπογράμμισε ότι «με την περιοχή να βρίσκεται στη 256η θέση στο Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας μεταξύ των 268 Περιφερειών της ΕΕ-28, υπάρχει εξαιρετική ανάγκη ενός ειδικού αναπτυξιακού καθεστώτος με στόχο την επενδυτική κινητοποίηση, την ανάταξη της παραγωγής και την επιστροφή των ταλαντούχων νέων τις τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, χρειάζεται να αναβαθμιστούν τα τοπικά δίκτυα υποδομών, αλλά και να προωθηθούν περισσότερες συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην παραγωγή».

Ο κος Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ, σημείωσε πως «η εξωστρέφεια αποτελεί παράγοντα οικονομικής σταθερότητας και στήριξης των περιφερειακών εισοδημάτων. Οι περιφερειακές εξαγωγές άντεξαν και μάλιστα αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρέχοντας μια ασπίδα κοινωνικής προστασίας. Υπάρχει σημαντικό περιθώριο αύξησης του μεριδίου της Θράκης στις εθνικές εξαγωγές, που τώρα βρίσκεται μόλις στο 1,1%. Οι επιχειρήσεις πρέπει να στηριχθούν με μέτρα ρευστότητας όπως η άμεση επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ ή ο συμψηφισμός του με φορολογικές υποχρεώσεις και η απαλλαγή της εισφοράς 0,60% του Ν128/75 για τα δάνεια που αποπληρώνονται με προϊόν εξαγωγής, με μέτρα προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού καταρτισμένου στις εξαγωγικές διαδικασίες, όπως η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με μέτρα προώθησης εξαγωγών, όπως η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές και να επιβαρύνονται με λελογισμένα μεταφορικά κόστη. Φυσικά, η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού προϋποθέτουν και εντατικούς ελέγχους από την Πολιτεία».

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης οι Δρ Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Ευθύμιος Κωνσταντόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. Ακρίτας Α.Ε. και μέλος Δ.Σ. και Δ.Ε. του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), και κ. Δημήτριος Γούλιας, Οικονομικός Αναλυτής του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ).

 
Δείτε εδώ τη μελέτη του ΙΟΒΕ για το περιφερειακό βιομηχανικό οικοσύστημα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Δείτε εδώ τη μελέτη ΣΕΒ-ΣΕΒΕ.

Σχετικά Άρθρα