Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σωληνουργεία Κορίνθου ανάμεσα στους πιο ποιοτικούς απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα

Tην κάλυψη του υψηλότερου επιπέδου δεικτών, A+ κατά το πρότυπο GRI-G3.1 πέτυχε ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2013 της εταιρίας Σωληνουργεία Κορίνθου. Πρόσφατα και ο ίδιος ο φορέας GRI (Global Reporting Initiative) επιβεβαίωσε ότι πληροί τις απαιτήσεις για το επίπεδο Α+. Σημειώνεται πως στην Ελλάδα ελάχιστοι απολογισμοί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχουν επιτύχει το επίπεδο αυτό.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, το επίπεδο κάλυψης των δεικτών του διεθνούς αυτού προτύπου απολογισμών ΕΚΕ αντικατοπτρίζει την ποιότητα του εκάστοτε απολογισμού και ταυτόχρονα αποτελεί στοιχείο διαφάνειας και δέσμευσης της εταιρίας απέναντι στους συμμετόχους της. Στον Απολογισμό 2013 της Σωληνουργεία Κορίνθου παρουσιάζονται σε πλήρη ανάπτυξη παραπάνω από 70 ποιοτικοί και 50 ποσοτικοί δείκτες του διεθνούς προτύπου GRI-G3.1.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δημοσιεύει από το 2008 και σε ετήσια βάση Απολογισμό δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο οδηγιών Απολογισμών ΕΚΕ, GRI – G3 και GRI-G3.1, του οργανισμού Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org).

Με σκοπό την αύξηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας, η  Σωληνουργεία Κορίνθου φέτος ανέθεσε και στον οργανισμό GRI τον έλεγχο του επιπέδου εφαρμογής των δεικτών GRI-G3.1 στον Απολογισμό της. Ο οργανισμός GRI μετά από έλεγχο επιβεβαίωσε ότι ο Απολογισμός 2013 της Εταιρίας πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής Α+ και εξέδωσε σχετικό πιστοποιητικό επιπρόσθετα από αντίστοιχο έλεγχο ανεξάρτητου φορέα στην Ελλάδα.

Για τη Σωληνουργεία Κορίνθου, η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών της να λειτουργεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, να συμβάλει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται και να σέβεται τις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων, των επενδυτών, των μετόχων, των πελατών, καθώς και των άλλων συμμετόχων της. Άλλωστε, ο ετήσιος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί για την εταιρία ένα πολύ σημαντικό μέσο επικοινωνίας με όλους τους συμμετόχους της και παράλληλα συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση των θεμάτων που την απασχολούν. Για το λόγο αυτό, ο Απολογισμός εστιάζει στην:

  • παρουσίαση της στρατηγικής προσέγγισης της Εταιρίας αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • παρουσίαση συνολικών και συγκρίσιμων, ανά τα έτη, επιδόσεων
  • ανταπόκριση σε ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμέτοχους κατά το έτος αναφοράς.

 

INFO

Σχετικά με τη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (www.cpw.gr)

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς αγωγών χάλυβα, διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων. Με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα, τεχνολογική υπεροχή και φιλοσοφία επιδίωξης της αριστείας, η Σωληνουργεία Κορίνθου προσφέρει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις και μια συνολικά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Το ανθρώπινο δυναμικό της διαθέτει την εμπειρία να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας και υπηρεσίες μεγάλης προστιθέμενης αξίας στον πελάτη με σκοπό την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα καθώς και την ευελιξία και τις  εναλλακτικές προτάσεις βελτιστοποίησης κόστους.

Με επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επιδίωξη βελτίωσης των παραγωγικών της μεθόδων, είναι σε θέση να προσφέρει γκάμα προϊόντων που είναι από τις ευρύτερες παγκοσμίως.

Η Σωληνουργεία Κορίνθου αποτελεί αξιόπιστο προμηθευτή όλων των μεγάλων εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και των διεθνών κατασκευαστικών εταιριών με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων υψηλών προδιαγραφών σε όλο τον κόσμο.

 

Σχετικά με το διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative 

(www.globalreporting.org)

Ο διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός Global Reporting Initiative (GRI) ενδιαφέρεται και εργάζεται για το κοινό καλό. Όραμα του GRI είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι οργανισμοί διαχειρίζονται με υπευθυνότητα τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης επιδόσεις και επιπτώσεις τους. Μέχρι σήμερα πάνω από 5.000 οργανισμοί σε περισσότερες από 90 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI για τη σύνταξη των εκθέσεων βιωσιμότητας τους. Περισσότεροι από 20.000 απολογισμοί έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του GRI, ενώ 23 χώρες αναφέρουν τις Κατευθυντήριες Οδηγίες στις πολιτικές τους.

Ο ρόλος του GRI είναι διττός: πρώτον, η παροχή των κατευθυντήριων οδηγιών για τη σύνταξη των απολογισμών βιωσιμότητας και, δεύτερον, η ανάπτυξη δεσμευτικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της αξίας των απολογισμών βιωσιμότητας για τους οργανισμούς.

Σχετικά Άρθρα