Ο ΣΕΒ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προάγει την ισότητα

«Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι προτεραιότητα για την εμβάθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, επίσης είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία» 

 
Η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης είναι προτεραιότητα για την εμβάθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης αλλά είναι, επίσης, προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, σημειώνει ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όπως συνεχίζει: Πάγια θέση του Συνδέσμου, είναι πως με την ανάδειξη του δυναμικού των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, οι επιχειρήσεις όχι μόνο γίνονται πιο δίκαιες, αλλά αποκτούν παράλληλα πρόσβαση σε περισσότερες, πολυποίκιλες ιδέες, προοπτικές και πρακτικές που ενισχύουν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά.

Η παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης σε βιομηχανικές επιχειρήσεις φέρνει στο τραπέζι της συζήτησης και λήψης αποφάσεων μια διαφορετική παλέτα δεξιοτήτων, με πτυχές πολύ ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης.  Για αυτό ο ΣΕΒ ενθαρρύνει συνεχώς τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ταχύτερα εκείνο το περιβάλλον που προάγει την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Η νοοτροπία αυτή, άλλωστε, διέπει ήδη τον Σύνδεσμο, καθώς σχεδόν το 70% των διευθυντικών θέσεων στη δομή μας είναι  γυναίκες.

Ωστόσο, ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας για την Ισότητα που παρουσίασε ο ΣΕΒ πριν από έναν χρόνο, με τίτλο «Επιχείρηση Ισότητα» ανέδειξε πως ενώ 9 στις 10 επιχειρήσεις συμφωνούν ότι η ισότητα των φύλων στην εργασία είναι πολύ σημαντική, περισσότερες από 8 στις 10 δεν έχουν συγκεκριμένους στόχους ούτε παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες αναφορικά με την ισότητα των φυλών. Τα στοιχεία αυτά δυστυχώς δεν έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα τους τελευταίους 12 μήνες. 

Επιδιώκοντας την έμπρακτη βελτίωση αυτών των αποκαρδιωτικών επιδόσεων, ο ΣΕΒ έχει δρομολογήσει σειρά πρωτοβουλιών. Δημιούργησε την Ομάδα Εργασίας για τη Συμπερίληψη, με επικεφαλής την κα Ιουλία Τσέτη, CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) και γενική γραμματέα του ΔΣ του ΣΕΒ, με στόχο τη διαρκή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων. Στον κύκλο «ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ» με το ALBA προωθούνται τα σεμινάρια ανάπτυξης στελεχών “Women in Leadership”, για τη συμπερίληψη και στοχευμένα για τις γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας, ενώ στο πλαίσιο της δράσης #Skills4Jobs, στο επίκεντρο έρχεται η ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε ειδικότητες κρίσιμες για τη βιομηχανία, με μεγάλη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή και απασχόληση νεαρών γυναικών σε ρόλους ηλεκτρολόγων αυτοματιστών, τεχνικών πληροφορικής και στελεχών εξαγωγών.

Σχετικά Άρθρα