Παιδικά Χωριά SOS: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ψυχική Υγεία παιδιών και νέων που φιλοξενούνται σε δομές εναλλακτικής φροντίδας

-75% των παιδιών και των νέων που φιλοξενούνται σε δομές εναλλακτικής φροντίδας έχουν βιώσει τραυματικές ψυχικές εμπειρίες πριν την εισαγωγή τους σε αυτές

 
-62% αυτών έχουν εισαχθεί σε δομές, κυρίως λόγω σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης

 
-50% έχουν βιώσει βία σε καθημερινή βάση στη βιολογική τους οικογένεια

 
Τα Παιδικά Χωριά SOS, ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, συνεχίζουν να εστιάζουν στην εκπαίδευση επαγγελματιών φορέων προστασίας παιδιών, υλοποιώντας το πρόγραμμα: «Ασφαλή πλαίσια, παιδιά που ευημερούν: Εφαρμογή πρακτικών σχετικών με το ψυχικό τραύμα, σε επαγγελματίες δομών παιδικής προστασίας». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διάρκειας 6 μηνών (Σεπτέμβριος 2021 – Φεβρουάριος 2022), το οποίο στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στην υποστήριξη παιδιών που έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί, Νομικοί, Σώματα Ασφαλείας κτλ.) και ζουν σε δομές εναλλακτικού τύπου φροντίδας μακριά από τη βιολογική τους οικογένεια. Συγκεκριμένα, τα Παιδικά Χωριά SOS προσφέρουν στους επαγγελματίες φροντιστές παιδιών και νέων όλα τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία, ώστε να κατανοήσουν την έννοια και τη διάσταση του ψυχικού τραύματος ενός παιδιού που δεν μεγαλώνει με τη βιολογική του οικογένεια και να εκπαιδευτούν σε πρακτικές αναγνώρισης και διαχείρισής του με σκοπό να τις ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει 4 κύκλους εκπαιδεύσεων δια ζώσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Επιπλέον, προβλέπεται να οργανωθούν e-learning εκπαιδεύσεις σε επαγγελματίες στους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκπαίδευσης, Υγείας και Δικαιοσύνης καθώς και workshops για την ενσωμάτωση πρακτικών υποστήριξης σχετικών με το τραύμα σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εναλλακτικής φροντίδας σε παιδιά χωρίς γονική φροντίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια βιώσιμη συστημική αλλαγή. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις προέρχονται τόσο από φορείς του δημοσίου τομέα, όσο και από τις δομές των Παιδικών Χωριών SOS.

Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης στην Κρήτη, ενώ ο αριθμός στόχος των άμεσων επωφελούμενων, όσων δηλαδή θα συμμετάσχουν στις εκπαιδεύσεις, υπολογίζεται συνολικά στους 180 επαγγελματίες και των έμμεσων επωφελούμενων που υποστηρίζονται ή έρχονται σε επαφή με τους επαγγελματίες στα 1.000 παιδιά.

Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου, που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την εκπαίδευσή της γύρω από τις ψυχικές ασθένειες, αξίζει να γνωρίζουμε τα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα οποία το 75% των παιδιών και των νέων που φιλοξενούνται σε δομές εναλλακτικής φροντίδας έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες πριν την εισαγωγή τους σε αυτές, ενώ το 62% αυτών έχουν εισαχθεί σε δομές, κυρίως λόγω σωματικής, συναισθηματικής και σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, το 50% αυτών έχουν βιώσει βία σε καθημερνή βάση στη βιολογική τους οικογένεια.

Για ακόμη μια φορά τα Παιδικά Χωριά SOS αποδεικνύουν την προσήλωση στην αποστολή και το όραμά τους, δίνοντας έμφαση στον εκπαιδευτικό τους ρόλο και λειτουργώντας ως το φωτεινότερο παράδειγμα, ώστε όλοι μας να κινητοποιηθούμε και να στηρίξουμε τα παιδιά που φέρουν ψυχικά τραύματα.

Σχετικά Άρθρα