Παρουσιάστηκε η θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων Invent ICT

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017 η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων Invent ICT με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, ερευνητών, φοιτητών και παραγόντων της αγοράς στις εγκαταστάσεις του κόμβου ΕΠΙ.νοώ στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα στοχεύει να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης που αξιοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην ανάσχεση του brain drain που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης στην χώρα.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, κ. Β. Μαγκλάρας, o οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της  υφιστάμενης  ψηφιακής πολιτικής.

Το Invent ICT υλοποιείται από τη Δομή Διασύνδεσης Έρευνας και Επιχειρηματικότητας ΕΠΙ.νοώ του ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών)  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τους Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) με τη στήριξη της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

Το πρόγραμμα αξιοποιεί την προηγούμενη πείρα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ και είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο, καθώς: α) αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας του ακαδημαϊκού κόσμου με τη βιομηχανία και με τον οργανισμό ID-GCs με στόχο την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, β) είναι εστιασμένο και ταυτόχρονα ευρύ, καθώς επικεντρώνεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που είναι γενικού σκοπού με πολλές εφαρμογές σε όλους σχεδόν τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας (π.χ. ενέργεια, περιβάλλον, μεταποίηση), γ) στηρίζεται στη συστηματική υποστήριξη ερευνητικών ομάδων (coaching και mentoring), δ) αξιοποιεί τη διεθνή πείρα και πρακτική, καθώς συμπράττει σε αυτό και ο μη κερδοσκοπικός βελγικός οργανισμός S.O. Kwadraat  που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο του Leuven, το οποίο αναδείχθηκε στον τομέα αυτό ως το πλέον καινοτόμο ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ε) αξιοποιεί το ευρύ ανθρώπινο δίκτυο των αποφοίτων  του ΕΜΠ.

Ο κ. Ιωάννης Βασιλείου, διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ δήλωσε σχετικά: «Ως ο ερευνητικός βραχίονας του ΕΜΠ, το ΕΠΙΣΕΥ πραγματοποιεί σημαντική έρευνα που, ωστόσο, δεν αξιοποιείται ή και δεν υποστηρίζεται πάντα από την αγορά. To Invent ICT αποτελεί μία προσπάθεια, με εξαιρετική πρώτη ύλη, να αντιστραφεί αυτή η τάση. Στους 12 μήνες που θα τρέξει το πρόγραμμα αλλά και για όσα σχεδιάζονται στη συνέχεια στο πλαίσιό του, το ΕΠΙΣΕΥ θα σταθεί αρωγός και θα το στηρίξει».

Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, Επιστημονικός υπεύθυνος ΜοΚΕ ΕΜΠ και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της θερμοκοιτίδας ΕΠΙ.νοώ χαιρέτησε την εκδήλωση και ανέφερε:

«Το πρόγραμμα Invent ICT έρχεται σε μία δύσκολη και ταυτόχρονα κατάλληλη συγκυρία. Βρισκόμαστε σε μία φάση πού έχουμε όχι μόνο διαρροή επιστημονικού δυναμικού (brain drain) αλλά και ελλιπή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, ενώ στο ΕΜΠ πραγματοποιείται πολύ μεγάλο και άκρως ανταγωνιστικό, διεθνώς, ερευνητικό έργο, τα αποτελέσματά του αξιοποιούνται σε μικρό σχετικά βαθμό για την ανάπτυξη καινοτομιών και ακόμη λιγότερο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης με σημαντική αναπτυξιακή επίδραση».

O κ. Γεώργιος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας ανέφερε:

«Το Invent ICT δημιουργεί και αξιοποιεί ένα πρόπλασμα από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και την Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης. Ο στόχος μας όμως είναι να αγκαλιάσουμε σε βάθος τριετίας όλες τις πολυτεχνικές σχολές της χώρας. Φιλοδοξία μας είναι να στηρίξουμε την ερευνητική εργασία και να συνδέσουμε το έργο που γίνεται στα Πανεπιστήμια με την επιχειρηματικότητα. Η προσπάθεια θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή στην κινητικότητα και να αξιοποιήσει ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκτός χώρας. Απώτερος στόχος μας είναι να αξιολογηθούν οι ιδέες του Invent ICT από τις εταιρείες – μέλη της ΕΕΚΤ και ευρύτερα του κλάδου και προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν και τα στελέχη μας».

Ο κ. Μιχάλης Στάγκος, Ιδρυτής των Industry Disruptors – Game Changers (ID-GC) δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή για εμάς ότι σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυση του Οργανισμού μας, συμπράττουμε με το ΕΜΠ, το σημαντικότερο ερευνητικό // ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, και με την ΕΕΚΤ στη δημιουργία μιας νέας θερμοκοιτίδας. Το Ιnvent ICT στοχεύει στο να αναδείξει νέους ερευνητές και να τους παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να καινοτομήσουν και να επιχειρήσουν. Οι ID-GC, με την παρουσία τους σε 64 χώρες και τη σύνδεσή τους με τη διεθνή αγορά θα προσπαθήσουν να αποτελέσουν δίαυλο εξωστρέφειας για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Θερμοκοιτίδα. Πρώτος σταθμός το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας στο Γιοχάνεσμπουργκ, τον Μάρτιο 2017, στην ενεργοποίηση του οποίου παίζουν σημαντικό ρόλο οι ID-GC».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ ή αντίστοιχα μέλη των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πολυτεχνείο Θράκης), καθώς και σε ομάδες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος τους πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους, στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή στην αξιοποίηση των ΤΠΕ σε οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας. Οι αιτήσεις ένταξης στη θερμοκοιτίδα είναι ανοικτές έως και την 31η Ιανουαρίου 2017, ενώ τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν έως το τέλος του Φεβρουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του προγράμματος Invent ΙCT, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.inventICT.gr  και την αντίστοιχη σελίδα στο FB www.facebook.com/Invent4ICT

Σχετικά Άρθρα