ΣΕΒ: «Η ισότητα στην πράξη απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας»

Η Ισότητα είναι θεμελιώδης ανθρώπινη, αλλά και επιχειρηματική αξία καθώς στην εργασία ενεργοποιεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Η πορεία προς την ισότητα όμως, δεν πρέπει να εξαντλείται σε θεσμικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις αλλά να είναι ζήτημα διαρκούς προόδου προς μια κουλτούρα χωρίς αποκλεισμούς , σημειώνει ανακοίνωση του ΣΕΒ για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Όπως συνεχίζει:

Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου την τελευταία δεκαετία, όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η αλλαγή κουλτούρας και η υιοθέτηση μιας νοοτροπίας όπου είναι δεδομένο ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση, λαμβάνουν ίση αμοιβή για ίση εργασία και έχουν ισότιμη συμμετοχή σε θέσεις ευθύνης με μοναδικό κριτήριο την απόδοσή τους θα βοηθήσει τη χώρα να βελτιώσει ταχύτερα τις επιδόσεις της στους σχετικούς δείκτες (σήμερα, 53% έναντι 68% στην Ε.Ε. στο δείκτη πολιτικής, οικονομικής και πολιτικής ισχύος). Με εντατικοποίηση της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλουμε ως χώρα και ως επιχειρήσεις, μπορούμε να πετύχουμε την ισότητα των φύλων.

Στον ΣΕΒ προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτή τη νοοτροπία. Στην εσωτερική μας οργάνωση, το 55% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες. Έχουμε, επίσης, συστήσει ειδική ομάδα εργασίας, με επικεφαλής την κα Ιουλία Τσέτη, CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) και γενική γραμματέα του ΔΣ του ΣΕΒ. Η ομάδα εργασίας προωθεί ενεργητικές πολιτικές και καλές πρακτικές στα ζητήματα ισότητας, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες με κριτήριο τις ικανότητές τους. Επιπλέον, υλοποιούμε το πρόγραμμα «Γυναίκες & Ηγεσία», στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ΣΕΒ-ALBA «Μαζί στη Γνώση».

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, φέτος έχει ως θέμα: «DIGITALL: Καινοτομία και Τεχνολογία για την Ισότητα των Φύλων» και αναδεικνύει την ανάγκη ακόμα μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών σε τομείς τεχνολογικής αιχμής. Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, οι επιχειρήσεις με ποικιλομορφία στον πυρήνα της εργασιακής τους κουλτούρας, που υιοθετούν στην πράξη την ισότητα, είναι πιο ανταγωνιστικές, πιο καινοτόμες, πιο ανθεκτικές, με καλύτερους εργαζόμενους και με οφέλη που διαχέονται προς όλους και όλες.

Σχετικά Άρθρα