Συνέντευξη με τον John Schulman (συνιδρυτή του OpenAI και επικεφαλής της δημιουργίας ChatGPT)

How post-training tames the shoggoth & enabled GPT-4o

 
Chatted with John Schulman (cofounder of OpenAI and led ChatGPT creation) on:

  • How post-training tames the shoggoth & enabled GPT-4o
  • AI coworkers in 1-2 years
  • The plan if AGI comes in 2025
  • Long horizon RL, reasoning, & multimodal agents
  • Plateaus & moats

Watch on YouTube. Listen on Apple PodcastsSpotify, or any other podcast platform. Read the full transcript here. Follow me on Twitter for updates on future episodes.

Συνέχεια στο dwarkeshpatel.com

Σχετικά Άρθρα