Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΗΕΜΕΧΡΟ και ΣΕΚΠΥ

Στρατηγική συνεργασία αναπτύσσουν οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – HEMEXPO και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ.

Τα δύο μέρη υπέγραψαν τη Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 «Μνημόνιο Συνεργασίας» αναγνωρίζοντας ότι η ναυτιλία και η αμυντική βιομηχανία αλλά και οι δραστηριότητες που τα συνοδεύουν, αποτελούν  στρατηγικό τομέα ανάπτυξης για τη χώρα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος της HEMEXPO κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου και ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής στο χώρο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2022».

Τόσο η HEMEXPO όσο και ο  ΣΕΚΠΥ εκτιμούν ότι μέσω της συνεργασίας τους, δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς αξιοποιούν ευκαιρίες και εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις δυνατότητες, τη γνώση και την εμπειρία τους.

Στόχος η ανάπτυξη συνεργειών  που  θα ενισχύσουν τον εξαγωγικό προσανατολισμό τους και ταυτόχρονα  να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και τη διείσδυσή τους στις ξένες αγορές

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ κ. Τάσος Ροζολής μετά την υπογραφή του Μνημονίου σημείωσε: «Η συνεργασία ΗΕΜΕΧΡΟ και ΣΕΚΠΥ θα οδηγήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών των εταιρειών μελών των δύο φορέων. Συνέργεια των Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού τομέα με τους αντίστοιχους του ναυτιλιακού εξοπλισμού μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και για τους δύο αλλά και στη χώρα. Σε μια κρίσιμη περίοδο νομίζω ότι αυτό που μετράει είναι το «η ισχύς εν τη ενώσει» και αυτό επιδιώκουμε με την υπογραφή της σημερινής συμφωνίας».

Εκ μέρους της HEMEXPO κ. Κώστας Φανουριάδης δήλωσε ότι: H HEMEXPO προχωρά σε μια ακόμα στρατηγική συνεργασία. Συνεργασία που στοχεύει όπως παραδοσιακά κάνουν οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού εκτός των ελληνικών συνόρων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι καρποί των συνεργείων μας με το ΣΕΚΠΥ θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα φέρει περισσότερο συνάλλαγμα στη χώρα.

 
Οι στόχοι: 

Σκοπός της συμφωνίας  είναι να εντοπιστούν τομείς κοινού ενδιαφέροντος και δράσεις για:

  • Να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
  • Να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών και οι εξαγωγές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο.
  • Να αυξηθούν οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης νέων πρωτοτύπων προϊόντων με διατομεακές συνεργασίες.
  • Να αναπτυχθούν διεθνείς συνεργασίες που σκοπό θα έχουν την προώθηση αλλά και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα εξοπλίσουν τις νέες σχεδιάσεις εμπορικών και πολεμικών  πλοίων και ναυτιλιακού/αμυντικού εξοπλισμού.
  • Να αυξηθούν οι πιστοποιήσεις προϊόντων ώστε να καλύπτουν τις εκάστοτε προδιάγραφες.
  • Να συμβάλει στην δημιουργία μιας καινοτόμου βιομηχανικής
  • Δραστηριότητας ναυτιλιακού εξοπλισμού στοχεύοντας κυρίως στην διεθνή αγορά.

 
H HEMEXPO

H HEMEXPO αποτελεί την πρώτη οργανωμένη Ελληνική προσπάθεια για εξωστρέφεια στον κλάδο των κατασκευών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Στόχος είναι η προώθηση του ναυτιλιακού εξοπλισμού που παράγεται στην Ελλάδα από υγιείς, καινοτόμες επιχειρήσεις και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των εταιρειών προς την παγκόσμια αγορά της ναυπήγησης πλοίων ενώ παράλληλα αποσκοπεί και να αποτελέσει την γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου με τους Έλληνες αλλά και ξένους πλοιοκτήτες καθώς και με τους ναυπηγικούς ομίλους, Ασίας, Ευρώπης και Αμερικής. Οι τρεις βασικές κατευθύνσεις στις οποίες στηρίζεται η HEMEXPO είναι η διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των εταιρειών μελών της, η ανάπτυξη και προώθηση έξυπνων λύσεων και προϊόντων προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα ναυπηγεία καθώς και τα ad hoc projects.

 
Ο ΣΕΚΠΥ

Ο ΣΕΚΠΥ είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελείται από 160 Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας. Εκτός των άλλων, βασικός στόχος του ΣΕΚΠΥ είναι αφενός η υποστήριξη και προώθηση των συμφερόντων των μελών του τόσο εντός Ελλάδος όσο και στις αγορές του εξωτερικού, και αφετέρου η ανάπτυξη της τοπικής αμυντικής βιομηχανίας ώστε να καλύψει τις εσωτερικές και διεθνείς ανάγκες, προκειμένου να μειωθεί το μεγάλο εθνικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών.

Σχετικά Άρθρα