CSR School: Ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών στη διαχείριση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας

-To CSR Hellas συνεργάζεται για δεύτερη χρονιά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

 
-Η συλλογική πρωτοβουλία για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα θα πραγματοποιηθεί online από 2 Νοεμβρίου έως 18 Δεκεμβρίου σε 12 webinars 4ωρης διάρκειας.

 
Ύστερα από την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου Προγράμματος εκπαίδευσης  για την Εταιρική Yπευθυνότητα και Βιωσιμότητα, με τίτλο CSR School, που έλαβε χώρα το 2019 στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, το Πρόγραμμα επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού πανεπιστημίου και επιχειρηματικού φορέα στη χώρα μας. Φέτος, πιστό στο πνεύμα της υπευθυνότητας, το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί online, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη μορφή 12 webinars διάρκειας 4 ωρών το καθένα.  

Η πρωτοβουλία, την οποία συνδιοργανώνουν το CSR HELLAS, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την υποστήριξη του Center of Excellence for Sustainability του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους: 

 • να προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών σχετικών με τη βιωσιμότητα, 
 • να συμπεριλάβει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και στην απορρέουσα υπεύθυνη εταιρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση και καθοδήγηση των νεότερων επαγγελματιών και ερευνητών,
 • να αναδείξει τη σημασία της  δημιουργίας αξίας με όρους βιωσιμότητας, που αποτελεί πλέον παγκόσμια προτεραιότητα, κάτι το οποίο αναδείχθηκε  ακόμη περισσότερο με την κρίση  της πανδημίας.

Η σύγχρονη τάση οδηγεί τις εταιρείες να ενσωματώνουν  στα επιχειρηματικά τους μοντέλα, τις αρχές της υπευθυνότητας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον μεταβάλλοντας τις συμβατικές πρακτικές εταιρικής λειτουργίας. Το CSR School έρχεται να προσφέρει τη γνώση και τα εργαλεία ώστε οι επαγγελματίες να εκπληρώσουν αυτό τον κοινωνικό σκοπό μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης, όπου το επιχειρηματικό μοντέλο εμποτίζεται με την κοινωνική πρόθεση και δεν αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό, περιφερειακό θέμα.  

To Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εταιρική βιωσιμότητα και υπευθυνότητα, καθώς και σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.  

Το Πρόγραμμα θα προσφέρει στους συμμετέχοντες ολιστική και σε βάθος γνώση  στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μέσω 12 θεματικών ενοτήτων  συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς που προέρχονται από διεθνή πανεπιστήμια και φορείς, όπως το Wharton, University of Pennsylvania και ο ΟΟΣΑ, πρακτικά παραδείγματα από επαγγελματίες-στελέχη των μελών του CSR Hellas καθώς και διαδραστικούς διαλόγους ανάμεσα στους επαγγελματίες και τους διδάσκοντες. 

Οι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:

 1. Εισαγωγή στο πλαίσιο
 2. Ηγεσία
 3. Αξία
 4. Διακυβέρνηση
 5. Εφοδιαστικές αλυσίδες
 6. Περιβάλλον 
 7. Κυκλικότητα
 8. Εργαζόμενοι 
 9. Οικονομία
 10. Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων (reporting)
 11. Επενδύσεις
 12. Συνεργασίες

Το Πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η προσφορά για μειωμένο κόστος συμμετοχής, στις early bird εγγραφές, ισχύει  μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (https://csr-school.eu/).

 
Η προσέγγιση της βιωσιμότητας στο CSR Hellas (Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και αριθμεί σήμερα 134 μέλη. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που, εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις-μέλη, έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLASInfo@csrhellas.org – 210 3387422

 
Η προσέγγιση της βιωσιμότητας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των ΗΠΑ και όπως αντικατοπτρίζεται και στο όραμα του Προέδρου του για το 2025, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) αναπτύσσει σταδιακά έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας. Το Κολλέγιο δεσμεύεται να εξετάζει συστηματικά τα θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη στα ακαδημαϊκά προγράμματα και την έρευνα και να μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή του απόδοση, ενισχύοντας τον κοινωνικό του αντίκτυπο και αυξάνοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του. Για όλες τις σχετικές δραστηριότητές του, το Κολλέγιο έχει διακριθεί με το STARS Gold Rating, ξεχωρίζοντας για τις βέλτιστες πρακτικές του σε πέντε κατηγορίες: Academics, Operations, Community Engagement & Social Responsibility, Planning and Administration και Innovation & Leadership. Το Κολλέγιο είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει λάβει διάκριση από την US AASHE – έναν διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα που πιστοποιεί εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της συμμετοχής του στο UN Global Compact, στο UN Academic Impact και στο UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN), το Κολλέγιο έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει πάντα τους στόχους UN SDGs – κυρίως τον Στόχο No 4: Quality Education. Στο πλαίσιο αυτό, το ACG Center of Excellence for Sustainability (CES), το οποίο ιδρύθηκε το 2011, είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία που λειτουργεί υπό τo ACG Office of Public Affairs, συνδυάζοντας εκπαίδευση, έρευνα και επιχειρήσεις για την προώθηση της αειφορίας στο Κολλέγιο. 

 
Η προσέγγιση της βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οι διεθνείς ανακατατάξεις πλούτου και ισχύος, οι διαφοροποιήσεις στην αγορά εργασίας και οι ραγδαίες μεταβολές στον κόσμο της έρευνας και τεχνολογίας εντείνουν και διευρύνουν τον διεθνή ανταγωνισμό ανάμεσα στα πανεπιστήμια για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού και φοιτητών καθώς και δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Επίσης θέτουν ζητήματα σχετικά με την κοινωνική αποστολή του πανεπιστημίου τόσο σε τοπικό και εθνικό, όσο και υπερεθνικό επίπεδο.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στοχεύει στην αξιοποίηση τόσο της παράδοσης που έχει δημιουργήσει η ποιότητα της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας και οι στενές του σχέσεις με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της Κρήτης, όσο και της εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλότητας της ζωής στην Κρήτη προκειμένου να καταστεί ένα από τα 200 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου μέχρι το 2025 ικανοποιώντας κριτήρια ουσίας στη διδασκαλία και την έρευνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιμένει στις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του: δημοκρατική διακυβέρνηση, αριστεία στην έρευνα σε τομείς αιχμής, σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, διεθνής προσανατολισμός και ανάπτυξη συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα στο κόσμο.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού του αποτυπώματος: Σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας και καλύτερη οργάνωση των λειτουργιών του για την αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
info

Σχετικά με το Alba Graduate Business School

Tο Alba Graduate Business School, The American College of Greece αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος. Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του, διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθεί ενεργά την επιστημονική έρευνα, τη δημιουργία και τη διάχυση νέας γνώσης. Το Alba προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in Finance και το MSc in SHRM από το EFMD Programme Accreditation System.

 
Σχετικά με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι ένας ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με ιστορία 145 ετών. Αποτελείται από τρεις εκπαιδευτικές μονάδες: το Γυμνάσιο και Λύκειο-IB Pierce, το Deree, που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, και το Alba Graduate Business School. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προσφέρει ετησίως περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.

Σχετικά Άρθρα