HELMEPA και Τhe Lloyd’s Register Education Trust σε πρότυπη ενημερωτική εκστρατεία-κινητή έκθεση υψηλής αξίας. Τα συμπεράσματα και οι δράσεις των μαθητών της ελληνικής περιφέρειας.

•Περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι

 

•Δύο στους τρεις  έχουν λάβει μέρος σε εθελοντικές δράσεις όπως δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς ακτών

 

 •Θαλάσσιες επιστήμες και  μηχανική  ενδιαφέρουν έναν στους δύο μαθητές

 

•Ανάδειξη του πλοίου από την ναυτιλιακή βιομηχανία ως  περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς

 

•Το θαλάσσιο περιβάλλον  σημαντικός παράγοντας  τουριστικής ανάπτυξης

 

 

 

Ενδιαφέροντα είναι τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί η HELMEPA σχετικά με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας.

 

Στην πλειοψηφία τους, οι 3.000 μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων του Βόλου, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης που συμμετείχαν μέχρι τώρα στην έρευνα εμφανίζονται περιβαλλοντικά ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι εκφράζοντας όμως ταυτόχρονα την ανησυχία τους για τη συνεχή υποβάθμιση του φυσικού μας πλούτου.

 

Τρεις στους πέντε μαθητές αναφέρουν τα σκουπίδια στους δρόμους και στις παραλίες ως το πιο σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους, ενώ σημαντική θεωρούν και την έλλειψη πάρκων και χώρων πρασίνου στις πόλεις τους.

 

Η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος φαίνεται από το γεγονός πως δύο στους τρεις δηλώνουν να έχουν λάβει μέρος σε εθελοντικές δράσεις όπως δενδροφυτεύσεις και καθαρισμούς ακτών, ενώ 93% των μαθητών έχει κάνει ανακύκλωση κάποιου υλικού.

 

Κύριες πηγές πληροφόρησης των μαθητών για τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί το σχολείο και ακολουθούν η τηλεόραση και το διαδίκτυο.

 

 

H πρότυπη ενημερωτική εκστρατείακινητή έκθεση υψηλής αξίας σε 12 πόλεις της Ελλάδας

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενημερωτικής Εκστρατείας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες, που υλοποιεί η HELMEPA με την υποστήριξη του Bρετανικού κοινωφελούς ιδρύματος Τhe Lloyd’s Register Education Trust (The LRET) σε 12 πόλεις της Ελλάδας.

 

Τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται σε ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι μαθητές μετά την ξενάγησή τους σε κινητή έκθεση της HELMEPA που λειτούργησε σε Βόλο, Σέρρες και Θεσσαλονίκη μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2012.

 

Περιβαλλοντική υποβάθμιση και ανάληψη πρωτοβουλιών: ναι, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα αναφέρουν οι μαθητές

Οι μικρότεροι μαθητές, ηλικίας 8-13 ετών, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον στην ενότητα της έκθεσης για το Θαλάσσιο Κόσμο και στην παρουσίαση τόσο της ποικιλίας των θαλάσσιων οργανισμών, όσο και των σχέσεων αλληλεξάρτησης που διαμορφώνονται μεταξύ τους.

 

Τους μεγαλύτερους μαθητές, ηλικίας 13-16 ετών, φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα η ανθρώπινη συμπεριφορά που οδηγεί στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως δηλώνουν την πρόθεσή τους να αλλάξουν αυτή την εικόνα μέσω της ανάληψης πρωτοβουλιών στο σπίτι, στο σχολείο και στη γειτονιά τους.

 

 

Ενδιαφέρον από έναν στους δύο μαθητές για επαγγελματικό προσανατολισμό στις θαλάσσιες επιστήμες και την μηχανική  

Επίσης, μεγάλη εντύπωση προκαλεί στους νέους και στις νέες η εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία και την περιβαλλοντική έρευνα, με έναν στους δύο μαθητές να δηλώνει ότι θα ενδιαφερόταν να ασχοληθεί μελλοντικά με επαγγέλματα όπως οι θαλάσσιες επιστήμες και η μηχανική.

 

 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος: Λιμενικές Αρχές  και δική μας ευθύνη

Όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον, οι μαθητές γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του για τη ζωή στον πλανήτη μας, αναφέρουν τις Λιμενικές Αρχές ως το βασικό υπεύθυνο φορέα για την προστασία θαλασσών και ακτών στη χώρα μας, αλλά αναγνωρίζουν σε συντριπτικό ποσοστό (93%) και την προσωπική ευθύνη για ένα καθαρό περιβάλλον.

 

 

Συστηματική προσέγγιση της ναυτιλιακής βιομηχανίας για ανάδειξη του πλοίου ως  περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς

Ειδικά για τη ναυτιλία, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημαντική συμβολή των πλοίων στην παγκόσμια μεταφορά αγαθών.

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας στους τρεις μαθητές κατατάσσει το πλοίο ως το πιο ρυπογόνο μέσο μεταφοράς δείχνει ότι απαιτείται μία πιο συστηματική προσέγγιση και από την ίδια τη ναυτιλιακή βιομηχανία με σκοπό να αναδείξει ευρύτερα το ρόλο του πλοίου ως ενός περιβαλλοντικά φιλικού μέσου μεταφοράς σε σχέση με το έργο που επιτελεί.

 

 

Το θαλάσσιο περιβάλλον  σημαντικός παράγοντας  τουριστικής ανάπτυξης

Στην έρευνα συμμετείχαν και 258 ενήλικες, συνοδοί εκπαιδευτικοί καθώς και απλοί πολίτες που επισκέφθηκαν την έκθεση τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα.

 

Σύμφωνα με αυτούς, την κύρια ευθύνη για τη ρύπανση του περιβάλλοντος φέρουν η αδιαφορία των πολιτών και η έλλειψη πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ θεωρούν πολύ σημαντική την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

 

Επίσης, ένας στους δύο ενήλικες θεωρεί το θαλάσσιο περιβάλλον ως το σημαντικότερο παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

 

 

Συνέργια με τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν ως πολύ καλή την Έκθεση και το περιεχόμενό της θεωρώντας ότι η λειτουργία της σε περιοχές της Ελληνικής περιφέρειας  συμβάλλει σημαντικά στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οι ίδιοι εφαρμόζουν στο σχολείο.

 

Η ενδιαφέρουσα αυτή έρευνα της HELMEPA θα συνεχιστεί και στις υπόλοιπες 9 πόλεις-σταθμούς της εκστρατείας, στις οποίες για το 2012 περιλαμβάνονται το Κιλκίς τον Οκτώβριο και η Καβάλα το Νοέμβριο.

 

 

INFO :

Το Τhe LRET,είναι ένας ανεξάρτητος φιλανθρωπικός φορέας που έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη εξελίξεων στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και έρευνα στους τομείς μεταφορών, επιστημών και τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο προς όφελος όλων.

 

INFO Photo: Μαθητές στην έκθεση της Θεσσαλονίκης

Σχετικά Άρθρα