Randstad Workmonitor – Η τεχνολογική πρόοδος οδηγεί στην αύξηση της συνεργασίας στο χώρο εργασίας

Η Randstad Hellas αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και κάθε τρίμηνο, από το 2010, έχει θεσπίσει και διεξάγει την έρευνα Workmonitor, ώστε να αποτυπώσει τις τάσεις της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 3ο τρίμηνο του 2014, ερευνά τη συνεργασία στο χώρο εργασίας καθώς και την εργασιακή εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων.

 
Εργασιακή συνεργατικότητα
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Workmonitor της Randstad για το 3ο τρίμηνο του 2014, το 62% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα, δήλωσαν ότι αποδίδουν καλύτερα όταν εργάζονται μέσα σε ομάδα, απ’ ότι όταν εργάζονται ατομικά, ενώ σχεδόν οι μισοί από αυτούς (49%) απάντησαν ότι τώρα πια συνεργάζονται πολύ περισσότερο με συναδέλφους τους απ’ ότι έκαναν πέντε χρόνια πριν. Μόλις το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στην ειδικότητά τους η συνεργασία δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, το 78% δήλωσε ότι η συνεργασία αποδίδει καλύτερα σε κατά πρόσωπο συναναστροφή απ’ ότι σε ‘εικονικές ομάδες’ (virtual teams) όπου οι συνάδελφοι εργάζονται από διαφορετικές τοποθεσίες.

Randstad Workmonitor -ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Randstad Workmonitor -ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Παρόλα αυτά περίπου 9 στους 10 των ερωτηθέντων (89%) δηλώνουν ότι η εργασία μέσα σε ομάδα προϋποθέτει συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, το 61% πιστεύει ότι οι άνθρωποι είναι συνεργατικοί από τη φύση τους, ενώ το 64% δήλωσε ότι για την προώθηση της ομαδικής εργασίας οι εταιρείες πρέπει να θέσουν διαδικασίες και πρακτικές ώστε να προάγουν την συνεργατικότητα αντί της ατομικής εργασίας και ανταγωνιστικότητας. Μάλιστα, το 76% πιστεύει ότι η εταιρεία τους χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερο χρόνο στην προώθηση της συνεργατικότητας μεταξύ των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, μόλις το 45% των Ελλήνων εργαζομένων δήλωσε ότι η εταιρεία τους προσέφερε τα απαραίτητα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτείται έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε ποικιλόμορφες ομάδες, τη στιγμή που το  92% δηλώνει ότι το να γνωρίζει κανείς τί κινητοποιεί τους συναδέλφους είναι σημαντικό για την προώθηση της συνεργατικότητας.  Μόλις λίγοι παραπάνω απ τους μισούς (53%) δήλωσαν ότι η συνεργατικότητα αναγνωρίζεται και ανταμείβεται από την εταιρεία τους, ωστόσο το 62% δήλωσε ότι όσο η αξιολόγησή τους βασίζεται στην ατομική τους επίδοση δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία. Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτελεί ότι το 74% συμφώνησε ότι οι ομάδες με ποικιλομορφία ξεπερνούν σε επίπεδο συνεργατικότητας τις ομάδες μελών από ίδια τμήματα.

 
Αύξηση στην εμπιστοσύνη των εργαζομένων παρά τη μικρή μείωση στον «δείκτη κινητικότητας»
Ο «δείκτης κινητικότητας» καταγράφει την πιθανότητα οι εργαζόμενοι να βρουν άλλη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συγκεκριμένος δείκτης αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά, κατά μία (1) μονάδα από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 110. Η υψηλότερη αύξηση της κινητικότητας σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο παρατηρήθηκε στη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία (+7) και την Αυστρία (+6), ενώ η μεγαλύτερη μείωση κινητικότητας καταγράφηκε στην Ελβετία (-6) και το Μεξικό (-5).

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο δείκτης κινητικότητας μειώθηκε ελαφρώς, από 101 το 2ο τρίμηνο, σε 100 το 3ο τρίμηνο του 2014, αλλά υπήρξε και μία αξιοσημείωτη μείωση της τάξης του 6%, στο φόβο απώλειας της εργασίας, πέφτοντας στο 38%, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2014.

Η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην Ελλάδα για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες αυξήθηκε κατά 6%, φτάνοντας το 52%, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2014. Αντίστοιχα, και η προσδοκία να απασχοληθούν, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σε μια διαφορετική θέση από αυτή που έχουν σήμερα, αυξήθηκε επίσης κατά 9%, καταγράφοντας ποσοστό 56%, βάση του προηγούμενου τριμήνου.

 
Εργασιακή ικανοποίηση
Σύμφωνα με τα ευρήματα του Workmonitor της Randstad, στην Ελλάδα η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 5% από το τελευταίο τρίμηνο, φτάνοντας στο 54%. Αντίστοιχη μείωση σημειώθηκε και στην Αργεντινή, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία  κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Αντίθετα, η Νορβηγία σημειώνει τον υψηλότερο δείκτη ευχαριστημένων εργαζομένων, ενώ έχει καταγραφεί μία μικρή αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης στην Βραζιλία, την Κίνα, τη Δανία καθώς και την Ελβετία.

 
Η ταυτότητα της έρευνας Randstad Workmonito

Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003 και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, περιλαμβάνοντας  την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα πραγματοποιείται στην Ελλάδα ήδη από το 2010 και αποτυπώνει τις τάσεις που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας. Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο. Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η έρευνα διεξάγεται μέσω on-line ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18 – 65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μία αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα για το 3ο τρίμηνο του 2014 ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International. Η έρευνα για το 3ο τρίμηνο του 2014 διεξήχθη μεταξύ 22 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2014.

 
Shaping the World of Work

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού. Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού, (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement – επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα αξιολόγησης) και in-house υπηρεσίες.

Η Randstad αποτελεί ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Στο τέλος του 2013 η Randstad απασχολούσε περίπου 28.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.600 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2013 έφτασαν τα 16,6 δισ. ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας. Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.

Σχετικά Άρθρα