Randstad Workmonitor -Συγκρατημένη αισιοδοξία των Ελλήνων εργαζομένων για την αγορά εργασίας

• Ο ισορροπημένος τρόπος ζωής ενισχύει την εργασιακή απόδοση

 

Η έρευνα Workmonitor της Randstad για το 1ο τρίμηνο του 2014, κατέγραψε τον τριμηνιαίο Δείκτη Κινητικότητας, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων από την εργασία τους, ενώ διερεύνησε κατά πόσο ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων.

 

• Αυξάνεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και μειώνεται ο φόβος απώλειας εργασίας

 

Το ποσοστό εμπιστοσύνης των εργαζομένων αναφορικά με την εύρεση μιας νέας θέσης εργασίας παρουσίασε μικρή αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων για την εύρεση εργασίας, αντίστοιχης με την τωρινή σε άλλον εργοδότη μέσα στους επόμενους 6 μήνες, αυξήθηκε κατά 8%, συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2013, φτάνοντας στο 44%.

 

Σταθερή, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και με ποσοστό 42%, παραμένει στην Ελλάδα η προσδοκία εύρεσης μίας διαφορετικής θέσης εργασίας μέσα στους επόμενους 6 μήνες.

 

Παρά το γεγονός ότι ο φόβος απώλειας της εργασίας εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία στην Ελλάδα, διαπιστώθηκε μείωση του αντίστοιχου δείκτη κατά 5%, φτάνοντας πλέον το 45% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο του 2013.

image A

 

• Η Εργασιακή Ικανοποίηση αυξάνεται

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό ικανοποίησης των Ελλήνων εργαζομένων από τον εργοδότη τους αυξήθηκε κατά 6% φτάνοντας συνολικά στο 57%, αν και συνολικά το ποσοστό αυτό παραμένει ακόμη αρκετά χαμηλό. Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, με ποσοστό 56%. Στην Ευρώπη χώρες όπως η Ελβετία (82%), η Αυστρία, η Γερμανία και το Βέλγιο (όλες σε ποσοστό 78%) παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.

 

image B

 

• Εστιάζοντας στην προαγωγή

Στην Ελλάδα, το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εστιάζει στην προαγωγή του σε μία ανώτερη θέση. Οι Ιταλοί (81%) και οι Τούρκοι (74%) εργαζόμενοι είναι οι πιο προσανατολισμένοι στην προαγωγή, ενώ οι εργαζόμενοι στις Σκανδιναβικές χώρες, όπως η Νορβηγία (39%) και η Σουηδία (38%) λιγότερο.

 

• Ο «Δείκτης Κινητικότητας» σημείωσε μικρή μείωση

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» παρακολουθεί την πιθανότητα οι εργαζόμενοι να αλλάξουν εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο παγκόσμιος Δείκτης Κινητικότητας παρέμεινε και αυτό το τρίμηνο στα ίδια επίπεδα (στις 108 μονάδες) εμφανίζοντας την υψηλότερη κινητικότητα στη Λατινική Αμερική και τη χαμηλότερη στη Βορειοδυτική Ευρώπη.

 

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα έχει σημειώσει μικρή μείωση φτάνοντας στις 100 μονάδες, από τις 101 μονάδες που βρισκόταν το 4ο τρίμηνο του 2013, γεγονός που δηλώνει ότι λιγότεροι εργαζόμενοι θεωρούν πιθανό να απασχοληθούν κάπου αλλού κατά τους επόμενους έξι μήνες, συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο.

 

Παρά τα παραπάνω, το 21,7%  των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι έχει αλλάξει θέση εργασίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες, ποσοστό αύξησης  8,3% σε σχέση με  το 4ο τρίμηνο του 2013.

 

Το 30% των ατόμων που άλλαξαν θέση εργασίας ανέφερε ότι το έκανε για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του, το 28% δήλωσε ότι άλλαξε θέση εργασίας λόγω δυσαρέσκειας με τον εργοδότη του και το 27% λόγω οργανωτικών αλλαγών (π.χ. συγχώνευση ή αναδιοργάνωση εταιρείας).

 

• Ο ισορροπημένος τρόπος ζωής ενισχύει την απόδοση των εργαζομένων

Στην Ελλάδα, το 70% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι αποδίδει καλύτερα στην εργασία του, όταν ασκείται ή λαμβάνει τακτικά μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) πιστεύουν ότι ο εργοδότης τους στηρίζει ενεργά έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Το 43% ανέφερε επίσης ότι ο εργοδότης τους τους υποστηρίζει προκειμένου να παραμένουν πνευματικά υγιείς παρέχοντάς τους, για παράδειγμα, υπηρεσίες mentoring ή coaching.

 

Ωστόσο, μόνο το 14% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους τους επιτρέπει να ασκούνται ή να παίρνουν μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, ενώ το 18% δήλωσε ότι ο εργοδότης τους προσφέρει γυμναστήριο/αθλητικές εγκαταστάσεις εντός της εταιρείας ή κάποια παροχή για έκπτωση σε γυμναστήρια ή αθλητικά κέντρα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα όταν ρωτήθηκαν εάν θα ήθελαν να ασκούνται ή να συμμετέχουν σε κάποιο άθλημα με τους συναδέλφους τους, απάντησαν θετικά σε ποσοστό 54%.

 

Ένα συντριπτικό 85% δήλωσε ότι τα αθλήματα και η άσκηση έχουν καθοριστική σημασία για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής και σε ποσοστό 31% δήλωσαν ότι ο εργοδότης τους προάγει την κατανάλωση υγιεινών τροφών, για παράδειγμα, στο εστιατόριο της εταιρείας. Το 73% των εργαζομένων λαμβάνει προσωπικές πρωτοβουλίες ώστε να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, επιλέγοντας για παράδειγμα να ανεβαίνει  στο γραφείο από τις σκάλες.

 

Σε κάθε περίπτωση, το 89% των Ελλήνων εργαζομένων πιστεύει ότι η φυσική του κατάσταση είναι προσωπική του ευθύνη και όχι του εργοδότη του.

 

Η Leigh Ostergard, Managing Director της Randstad Hellas, με αφορμή τα πρόσφατα ευρήματα του Workmonitor για την Ελλάδα σχολίασε:

 

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το ότι τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας Workmonitor της Randstad για την Ελλάδα, προοδευτικά αποκαλύπτουν ένα πιο αισιόδοξο πλαίσιο σε ότι αφορά τις προοπτικές των εργαζομένων αλλά και τις αντιλήψεις τους γύρω από τα εργασιακά ζητήματα για το 2014.

 

Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι ελπιδοφόρες εξελίξεις που παρατηρούμε και εμείς στην Ελληνική αγορά εργασίας τον τελευταίο καιρό, αποτυπώνονται σταδιακά και στην έρευνα Workmonitor.

 

Μία γενική βελτίωση του κλίματος, αν και αρκετά συγκρατημένη προς το παρόν, αποτελεί μία νέα και ενθαρρυντική πραγματικότητα.

 

Αξίζει να επισημάνουμε ότι η εμπιστοσύνη των εργαζομένων για την εύρεση αντίστοιχης εργασίας, μέσα στους επόμενους 6 μήνες σε άλλον εργοδότη, αυξήθηκε κατά 8% συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2013.

 

Αυτό το ποσοστό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί μεγάλη αύξηση, είναι μία θετική ένδειξη για το ότι η Ελληνική αγορά εργασίας μας δίνει συγκρατημένα, αισιόδοξα μηνύματα.

 

Η εργασιακή ικανοποίηση (ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων από τον εργοδότη τους) αποτελεί έναν ακόμη δείκτη που αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο κατά 6% και παρά το γεγονός ότι το ποσοστό παραμένει ακόμα αρκετά χαμηλό στην Ελλάδα, εμείς είμαστε αισιόδοξοι για την εξέλιξή του.

 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον και σημαντικό εύρημα για την Ελληνική αγορά εργασίας αποτελεί το γεγονός ότι το 84% των εργαζομένων δήλωσε ότι ο εργοδότης τους είναι υποστηρικτικός, όταν πρόκειται να πάρουν άδεια για προσωπικούς λόγους, γεγονός που δηλώνει ότι οι εργοδότες στην Ελλάδα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δεκτικοί στις ανάγκες των εργαζομένων τους».

 

• Η ταυτότητα της ερευνάς Randstad Workmonitor

Η έρευνα Workmonitor υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2003, και καλύπτει πλέον 33 χώρες σε όλον τον κόσμο, περιλαμβάνοντας  την Ευρώπη, την Ασία και την Αμερική.

 

Η έρευνα πραγματοποιείται στην Ελλάδα ήδη από το 2010 και αποτυπώνει τις τάσεις που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας.

 

Η έρευνα Workmonitor της Randstad δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο, αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.

 

Ο «Δείκτης Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο.

 

Έτσι παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι. Πέρα από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

 

Η έρευνα διεξάγεται μέσω on-line  ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από άτομα ηλικίας 18 – 65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μία αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι).

 

Το εύρος δείγματος στην Ελλάδα για το α’ τρίμηνο του 2014 ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από την Survey Sampling International.

 

Η έρευνα για το πρώτο τρίμηνο του 2014 διεξήχθη μεταξύ 13 και 30 Ιανουαρίου 2014.

 

Για τα αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να επισκεφτείτε: http://www.randstad.gr/gr.php?pageid=176&par_men=6&sub1_men=76&sub2_men=73

 

 

ΙΝFO

Η Randstad Hellas είναι η κορυφαία εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.

 

Παρέχει τεχνογνωσία τόσο στους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους, υποστηρίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση των ταλέντων των εργαζομένων.

 

Η Randstad ειδικεύεται στις ευέλικτες μορφές εργασίας και στις υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού.

 

Το εύρος των υπηρεσιών μας καλύπτει την εύρεση και επιλογή προσωπικού, (προσωρινή και μόνιμη απασχόληση), τις υπηρεσίες HR Solutions (outplacement – επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, RPO, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα αξιολόγησης) και inhouse υπηρεσίες.

 

Η Randstad αποτελεί ένας από τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο, κατέχοντας μια από τις τρεις πρώτες θέσεις στην Αργεντινή, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τον Καναδά, τη Χιλή, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ινδία, το Μεξικό, την Ολλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία.

 

Στο τέλος του 2013 η Randstad απασχολούσε περίπου 28.000 υπαλλήλους που εργάζονται σε 4.600 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε όλο τον κόσμο.

 

Τα συνολικά έσοδα της Randstad για το 2013 έφτασαν τα 16,6 δισ. ευρώ.

 

Η Randstad ιδρύθηκε το 1960 και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στο Diemen της Ολλανδίας.

 

Η μετοχή της Randstad Holding nv είναι καταχωρημένη στο χρηματιστήριο NYSE Euronext Amsterdam, όπου οι μετοχές του ομίλου είναι εμπορεύσιμες.

Σχετικά Άρθρα