Σε αναμονή ανάπτυξης οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Randstad

Η ετήσια έρευνα της Randstad «HR & Workplace Trends Survey» πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά και κατέγραψε τα δεδομένα στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2014, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των τάσεων για το 2015. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 228 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και στελέχη τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού από  εταιρείες διαφορετικών κλάδων από την Ελλάδα, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα μέσω προσωπικών ή online συνεντεύξεων, από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015.

 
Η έρευνα «HR & Workplace Trends Survey» έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις τάσεις και τις εξελίξεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά και το πώς αυτές επηρεάζονται από την ελληνική πραγματικότητα. Η έρευνα διερευνά θέματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις που συναντούν οι επιχειρήσεις, τις τάσεις και την καινοτομία στο χώρο εργασίας, το παρελθόν και το μέλλον των προσλήψεων, κλπ.

Συγκεκριμένα για το 2015, τα αποτελέσματα της έρευνας αναφορικά με τις οικονομικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, αλλά και τις προοπτικές τους, καταγράφουν ότι η πλειοψηφία τους (69%) αναμένει ανάπτυξη, ενώ το 19% αναμένει σταθερότητα. Παράλληλα, το σύνολο των ελληνικών εταιρειών, σε γενικές γραμμές δείχνει αισιόδοξο, αφού σχεδόν οι μισές από αυτές εκτιμούν αύξηση του όγκου των πωλήσεών τους έως και 6% για το προσεχές έτος.

Στο πεδίο των προσλήψεων, το 52% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ενώ το 26% προσωρινού. Πιο αναλυτικά, στις πρώτες θέσεις των πιθανών προσλήψεων βρίσκεται ο τομέας των Πωλήσεων (40% σε μόνιμες θέσεις και 24% σε προσωρινές), ο τομέας της Παραγωγής (25% σε μόνιμες θέσεις και 30% σε προσωρινές) και ο τομέας του Engineering (30% σε μόνιμες θέσεις και 27% σε προσωρινές).

Όσον αφορά τους μισθούς, το 64% υποστηρίζει ότι οι μισθοί διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά τη σύγκριση των μισθών σε εταιρείες του ίδιου κλάδου, το 59% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι μισθοί στην εταιρεία τους βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τον ανταγωνισμό, το 25% εκτιμά ότι οι μισθοί τους είναι υψηλότεροι, ενώ μόνο ένα 10% πρεσβεύει ότι οι μισθοί τους είναι χαμηλότεροι.

Για τη στελέχωση προσωπικού οι εταιρείες χρησιμοποιούν ως πιο κοινή μέθοδο τις συστάσεις εργαζομένων (78%), τις εταιρείες στελέχωσης (55%) και τις ιστοσελίδες αγγελιών εργασίας (43%). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται σπάνια για την ανεύρεση ταλέντων, με μόνη εξαίρεση το LinkedIn (38%).

Σχετικά με τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το 2015, ως τρεις κύριες, αναφέρονται η αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων και η δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας. Ωστόσο αυτή που αναμένεται να αποτελέσει την κορυφαία πρόκληση για το 2015, σύμφωνα με το 69% των ερωτηθέντων, είναι η διαχείριση έλλειψης δεξιοτήτων, η οποία αναμένεται να αντιμετωπιστεί μέσω της προσφοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων (69%), της βελτίωσης μισθού & παροχών για τη διατήρηση/προσέλκυση ταλέντων (33%), ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό, μέσω της πρόσληψης προσωρινών υπαλλήλων (19%).

Σημαντική όμως πρόκληση για τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων αποτελεί η διαχείριση και των τριών διαφορετικών γενιών στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, μιας και μόλις το 30% των συμμετεχόντων δηλώνει έτοιμο να το διαχειριστεί. Όπως φανερώνουν τα πορίσματα της έρευνας, για κάθε γενιά σχεδιάζεται μια διαφορετική στρατηγική παρακίνησης. Η νεότερη ομάδα, η γενιά Υ, παρακινείται από την δυνατότητα ανάπτυξης σταδιοδρομίας και τις ευκαιρίες μιας διεθνούς επαγγελματικής πορείας. Για τη γενιά Χ, που αποτελεί την ενδιάμεση γενιά εργαζομένων, κίνητρα είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας και οι υψηλότερες αμοιβές, ενώ για τη μεγαλύτερη ηλικιακά κατηγορία, τους baby boomers, κίνητρα αποτελούν η αίσθηση ασφάλειας και  τα  πιο ευέλικτα ωράρια εργασίας.

Τέλος, όπως επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, το πολιτικοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, επηρεάζει άμεσα τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα. Κατά προσέγγιση περίπου το ήμισυ (46%) των εταιρειών, δηλώνει ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει βελτιωθεί. Το ένα τρίτο περίπου των επιχειρήσεων, δηλώνει ότι η παρούσα οικονομία τους επηρέασε ελάχιστα ή καθόλου, ενώ το 22% ισχυρίζεται ότι η επιχείρησή τους επηρεάστηκε αρνητικά. Ωστόσο, συγκριτικά με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, φαίνεται πως οι επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους σημείωσαν αύξηση των μεγεθών των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η Λη Οστεργκαρντ, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Randstad Hellas, αναφέρει: «Η αγορά εργασίας όπως είναι φυσικό αλλάζει συνεχώς, αφού συνδέεται τόσο με την τρέχουσα μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, όσο και με τις δημογραφικές αλλαγές. Τη στιγμή που οι εταιρείες επικεντρώνονται στο να δώσουν έμφαση στον πυρήνα της επιχειρηματικότητάς τους, θα πρέπει παράλληλα να προγραμματίζουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης για το μέλλον. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να διατηρήσουν και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, εάν και όταν αυτές προκύψουν. Η φετινή έρευνα ασχολείται μεταξύ άλλων και με τις εξελίξεις αυτές. Στην Randstad Hellas, παραμένουμε προσηλωμένοι στο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ταλέντα που θα επηρεάσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τη μελλοντική επιτυχία τους. Στη δουλειά μας, η συνεργασία είναι το κλειδί και γι’ αυτό οφείλουμε ένα ειλικρινές «ευχαριστώ» σε όλους όσους συμμετείχαν στη φετινή έρευνα.»

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ετήσια έρευνα της Randstad:


http://www.randstad.gr/h_Randstad/research_reports
/annual_salary_survey/annual_salary_survey.htm

my way press

Σχετικά Άρθρα