Blue Economy Forum: «Η θαλάσσια οικονομία μοχλός ανάκαμψης από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας»

H βιώσιμη αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η πράσινη ναυτιλία

H θαλάσσια οικονομία παρέχει τεράστιο δυναμικό για την πράσινη ανάκαμψη

Έως το 2050 το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. θα μπορεί να παράγεται από υπεράκτιες πηγές

 
Την ισχυρή πολιτική βούληση για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας, ως συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, για την ισχυρή ανάκαμψη από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, εξέφρασαν στην διάσκεψη με τίτλο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery” οι υπουργοί της κυβέρνησης Ιωάννης Πλακιωτάκης και Σπήλιος Λιβανός.

Στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization), συμμετείχαν επίσης ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Virginijus Sinkevičius, ο  Nasser Kamel –  Γενικός Γραμματέα της Ένωσης για την Μεσόγειο, καθώς επίσης και ο  κ. Ricardo Serrao Santos – υπουργός Θαλάσσιων υποθέσεων της Πορτογαλίας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις αλλά και τις δυναμικές προοπτικές της «γαλάζιας» ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, η κινητοποίηση της θαλάσσιας οικονομίας, θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία εισοδήματος και νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως τόνισε, έμφαση πρέπει να δοθεί στους τομείς που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία, στις χώρες της Μεσογείου, με ειδική μέριμνα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου που θα δώσει ώθηση στις θαλάσσιες και πράσινες επενδύσεις και που θα προωθήσει ένα επιχειρηματικό πεδίο για την  ενίσχυση της ναυτιλίας, τομέας στον  οποίο η χώρα μας πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μπορούν να παραχθούν σημαντικά αποτελέσματα μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας.

Την ανάγκη να μετατρέψουμε την κρίση της πανδημίας σε ευκαιρία, εξέφρασε απ΄ την πλευρά το ο κ. Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η Ελλάδα να διαφοροποιήσει το μοντέλο της οικονομίας της, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα ο οποίος, όπως είπε, αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού βιώσιμου μοντέλου. Ο κ. Λιβανός έδωσε έμφαση στις προοπτικές και τις δυνατότητες που παρέχουν οι ιχθυοκαλλιέργειες και η θαλάσσια γεωργία για ένα  καινοτόμο μέλλον. Τόνισε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να προωθήσει τους εν λόγω τομείς, καθώς το 80% των ιχθυοκαλλιεργειών εξάγεται. Επεσήμανε τη βούληση της κυβέρνησης «να βοηθήσει τον τομέα να αναπτυχθεί και να επιτύχει μετά την πανδημία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να δημιουργήσουμε ένα περιβαλλοντικά φιλικό μοντέλο», με βάση την ατζέντα του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η ανάπτυξη για την ανάπτυξη δεν αποτελεί επιλογή. Η βιώσιμη ανάπτυξη, είναι η επιλογή με σεβασμό στους φυσικούς πόρους», δήλωσε από την πλευρά του ο κ.  Virginijus Sinkevičius – Ευρωπαίος επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία. Ο επίτροπος έκανε λόγο για πολλές δραστηριότητες που εξακολουθούν μολύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, προσθέτοντας επίσης τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκούνται εξαιτίας του τουρισμού. Όπως είπε, «δεν μπορούμε να αναπτυσσόμαστε με το ίδιο μοντέλο. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο με σεβασμό στο φυσικό κεφάλαιο».

Ο κ. Sinkevičius επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας και της αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από τη μόλυνση, ενώ αναφέρθηκε στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από τα μικροπλαστικά και την προώθηση της πράσινης ενέργειας από υπεράκτια αιολικά πάρκα. «Στόχος είναι η εντατικοποίηση της προστασίας των θαλάσσιων ειδών και οικοσυστημάτων μέχρι το 2030», σύμφωνα με τον Επίτροπο, σε συνδυασμό με την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας και τις υδατοκαλλιέργειες. Όπως είπε, οι ευκαιρίες για επενδύσεις είναι τεράστιες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πρόσθεσε την ανάγκη για συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις, και όλους τους συμμετέχοντες.

Τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου ανέδειξε ο κ. Νasser Kamel, Γενικός Γραμματέα της Ένωσης για την Μεσόγειο. Τόνισε τους κινδύνους εξαιτίας της μόλυνσης της λεκάνης της Μεσογείου από τις χερσαίες δραστηριότητες και τους κινδύνους εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της πανδημίας. Όπως δήλωσε ο κ. Kamel,«οι προκλήσεις αυτές μας υπενθυμίζουν την ανάγκη για συλλογική δράση», κάνοντας λόγο για την υιοθέτηση μίας νέας ατζέντας για τη Μεσόγειο. Όπως είπε, «η βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών και των φυσικών πόρων είναι κρίσιμης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», τονίζοντας την ανάγκη για διακρατική συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

Ως έναν σημαντικό παράγοντα για την ανάκαμψη χαρακτήρισε τη θαλάσσια οικονομία ο κ.  Ricardo Serrao Santos, υπουργός θαλάσσιων υποθέσεων της Πορτογαλίας, επισημαίνοντας τη δυναμική άνοδο που παρουσιάζει ο εν λόγω τομέας καθώς επίσης και τη σημαντική συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας του. Όπως είπε, ο τουρισμός και η ναυτιλία, αλλά και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, έχουν υποχωρήσει εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με τον κ. Santos,η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να γίνει περισσότερο κυκλική και αποδοτική, προκειμένου να διασφαλίσει τους φυσικούς πόρους και την ισορροπία του οικοσυστήματος. «Το όραμα είναι να δημιουργήσουμε καθαρές θάλασσες, προωθώντας ταυτόχρονα δυναμικά την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας την κρίσιμη συμβολή της τεχνολογίας και της επιστήμης σε αυτή την προσπάθεια.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες ο κ. Συμεών Τσομώκος, πρόεδρος και ιδρυτής του Delphi Economic Forum, τόνισε ότι η γαλάζια οικονομία αποτελεί έναν ανερχόμενο τομέα βιώσιμης ανάπτυξης, που θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη από την πανδημία.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Σπύρος Φλογαΐτης, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου επεσήμανε ότι το Συνέδριο αποτελεί μία σημαντική αφορμή να συγκεντρωθούν όλοι οι παράγοντες για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας, τονίζοντας την ισχυρή εστίαση του Οργανισμού στα εν λόγω ζητήματα, καθώς και τις προοπτικές συνεργασίας για την προώθηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDG’s) του ΟΗΕ.

 
-H βιώσιμη αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και η πράσινη ναυτιλία

Η ανάγκη ενσωμάτωσης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης στους νευραλγικούς τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών συζητήθηκε στο πρώτο Fireside Chat του «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery», που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).

 
Faazi Adam: «Δεν υπάρχει κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια»

Τη δυσκολία χαρτογράφησης των πιεστικών ζητημάτων που απασχολούν σήμερα τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας δεδομένου ότι αποτελεί μία «ποικιλόμορφη βιομηχανία» τόνισε η Faazi Adam, Research & Engagement Manager, FAIRR Initiative. «Δεν υπάρχει κοινή αντίληψη για το τι σημαίνει βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι ένα ζήτημα που προκαλεί σύγχυση. Σχολίασε ότι για τους παραγωγούς οι βιολογικές προκλήσεις φέρνουν αύξηση του κόστους ενώ -την ίδια στιγμή- η πανδημική κρίση προκαλεί πτώση των τιμών.

Επεσήμανε ωστόσο ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι μεγάλες αναδεικνύοντας ως σημαντικές πτυχές για την επίλυση των προβλημάτων τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις, την κινητοποίηση εταιρειών αλλά και τις πρωτοβουλίες των τραπεζών για την υιοθέτηση θετικών αλλαγών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 
Lara Barazi-Γερουλάνου: Ανάκαμψη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επικεντρώθηκε με την τοποθέτησή της η κα. Lara Barazi-Γερουλάνου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας & Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς, αναφερόμενη στους αναιμικούς ρυθμούς ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας σε αντίθεση με γειτονικά κράτη της Ε.Ε. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης των στρατηγικών σε επίπεδο κρατών-μελών της Ένωσης αναδεικνύοντας ως σημαντικά προαπαιτούμενα την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται -μεταξύ άλλων- με τον χωρικό σχεδιασμό αλλά και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες που δεν υπόκεινται στους ίδιους ρυθμιστικούς περιορισμούς όπως η Ε.Ε, κάτι που δημιουργεί ένα άνισο πεδίο ανταγωνισμού.

Δήλωσε αισιόδοξη για την ανάκαμψη του τομέα  δεδομένης και της δυναμικής που αναπτύσσεται με την Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Επανέλαβε και από πλευράς της ανάγκη για παρεμβάσεις ρυθμιστικό επίπεδο υπογραμμίζοντας ότι είναι εφικτή η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια. «Να κάνουμε εξαγωγή τεχνογνωσίας σε άλλα μέρη του κόσμου», κατέληξε.

 
Με επίκεντρο την καμπάνια «Fish from Greece», η βιώσιμη αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες τέθηκαν επί τάπητος στην πρώτη ενότητα συζήτησης. 

Η θαλάσσιες καλλιέργειες θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ευημερία των κατοίκων στις περιοχές μας και την προώθηση των SDG΄s τόνισε ο κ. Houssam Hamza, GFCM Aquaculture Officer, επισημαίνοντας την ανάγκη για διαμόρφωση των προϋποθέσεων για περισσότερη αρμονία στην αγορά.

Την σημασία της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών επεσήμανε απ΄ την πλευρά του ο κ. Christian Lim, Founding Partner, Blue Ocean Partners. Όπως είπε παρατηρείται μία ροή τεχνολογίας και καινοτομίας από τις αναπτυγμένες χώρες προς τις αναδυόμενες αγορές, αλλά και το αντίθετο, καθώς καινοτομία παράγεται σε αναπτυσσόμενες χώρες και προωθείται σε αναπτυγμένες. Έτσι οι αναδυόμενες οικονομίες μπορούν να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για καινοτομία, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ιχθυοκαλλιέργειες απαιτούν επιστημονικά προγράμματα και τις καλύτερες πρακτικές για την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των ψαριών για την βελτιστοποίηση του προϊόντος, ανέφερε η κα Ισμήνη Μπογδάνου, Director Marketing and Communications at Hellenic Aquaculture Producers Organization, καθώς όπως είπε, ο τελικός καταναλωτής είναι πλέον ιδιαίτερα απαιτητικός.

 
Η πράσινη ναυτιλία, τα λιμάνια και οι υποδομές τέθηκαν στο επίκεντρο της δεύτερης ενότητας του Blue Εconomy Forum 

Nico Suys: Βιώσιμη ενέργεια, βιομηχανία και ναυσιπλοΐα στο λιμάνι της Αμβέρσας (Antwerp International)

O κ. Nico Suys, Senior Consultant at Port of Antwerp International, παρουσίασε το μοντέλο του προγράμματος βιωσιμότητας του Διεθνούς Λιμανιού Antwerp, ένα από τα σημαντικότερα του κόσμου και ο ισχυρότερος μοχλός ανάπτυξης του Βελγίου, όπως το χαρακτήρισε.  Πρόκειται για ένα λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο στόχο έχει να διαμορφώσει μία κοινότητα και να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, μέσω μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης του, με βάση τους SDG’s, όπως είπε. Σύμφωνα με τον κ. Suys το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στη βιωσιμότητας της ενέργειας, της βιομηχανίας, και της ναυσιπλοΐας, με έμφαση στις συνεργασίες, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και του διαλόγου.

Οι απαραίτητες πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη ναυτιλία και η δημιουργία «πράσινων λιμένων» συζητήθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου πάνελ του Blue Economy Forum.

 
Ηλίας Σαλπέας: Ισχυρή προσήλωση του Δήμου Πειραιά στις στρατηγικές της γαλάζιας ανάπτυξης

Την ισχυρή προσήλωση του Δήμου Πειραιά στις στρατηγικές της γαλάζιας ανάπτυξης τόνισε ο Ηλίας Σαλπέας από το Blue Lab Piraeus στο πάνελ με θέμα τη ναυτιλία και τη διαχείριση των λιμένων. Χαρακτήρισε το Blue Lab ως ένα hub καινοτομίας που προάγει τις αρχές της γαλάζιας οικονομίας στην κοινωνία.  Πρόσθεσε ότι ο Δήμος Πειραιά συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο τη βιωσιμότητα επισημαίνοντας ότι αυτή τη στιγμή ο ΟΛΠ εξετάζει πολλές λύσεις για τον έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και την εκμετάλλευση της θαλάσσιας ενέργειας.

 
Σοφία Φαλίδα: Η «βιωσιμότητα έχει γίνει πυλώνας των δραστηριοτήτων της Polyeco Group»

Η «βιωσιμότητα έχει γίνει πυλώνας των δραστηριοτήτων της Polyeco Group» ανέφερε η Business Development Manager της εταιρείας, Σοφία Φαλίδα. Εξήγησε ότι πέραν της ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης ενέργειας που αποτελούν συστατικό στοιχείο της πολιτικής της εταιρείας, η Polyeco Group δραστηριοποιείται και στις απορρυπάνσεις στο θαλάσσιο χώρο, ενώ παράλληλα μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, με σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

 
Sophie Delair: Μακροπρόθεσμες στρατηγικές από οργανισμούς λιμένων και πλοιοκτήτες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων

Στην ευθύνη των πλοιοκτητών για τη διαχείριση των ρύπων που παράγονται από τα πλοία αναφέρθηκε η Sophie Delair , Secretary General της Euroshore. Όπως είπε, η νέα τεχνολογία δίνει πολλές δυνατότητες ωστόσο απαιτείται διορατικότητα και μακροπρόθεσμες στρατηγικές από τους οργανισμούς λιμένων και τους πλοιοκτήτες προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των υδάτων. Σχολίασε ότι η αλυσίδα της διαχείρισης απορριμμάτων από τη συλλογή μέχρι ανακύκλωση είναι αρκετά σύνθετη και για αυτό είναι απαραίτητη η υιοθέτηση του μοντέλου της Κυκλικής Οικονομίας.

 
Robert Coustas: Ανάγκη για περιορισμό περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος στη ναυτιλία

Την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και του περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος στα πλοία υπογράμμισε ο Robert Coustas, CEO, Deepsea εξηγώντας ότι η εταιρεία φροντίζει στο να οργανώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις επιδόσεις του στόλου, όπως οι καταναλώσεις καυσίμων και οι εκπομπές αερίων ρύπων, με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να διευκολύνονται οι στοχευμένες «πράσινες» επενδύσεις στη ναυτιλία.

 
-Κώστας Σκρέκας: H θαλάσσια οικονομία παρέχει τεράστιο δυναμικό για την πράσινη ανάκαμψη

To τεράστιο δυναμικό της θαλάσσιας οικονομίας για την πράσινη ανάκαμψη επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, στο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery”, που οργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).

Ο κ. Σκρέκας έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τα ενεργειακά project που προωθεί η κυβέρνηση για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο, για τη δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων για την προώθηση της υπεράκτιας αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Ο κ. Σκρέκας ανέλυσε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στην ενεργειακή μετάβαση, οι οποίες καθιστούν τη χώρα μας πρωτοπόρα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απολιγνιτοποίηση, στην δυναμική προώθηση του φυσικού αερίου ως καύσιμο μετάβασης, στις επενδύσεις ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων που προβλέπονται για την αναβάθμιση του δικτύου για την επόμενη δεκαετία, τις πρωτοβουλίες για μείωση των  εκπομπών στη βιομηχανία, στις πολιτικές για τα νησιά, τα οποία όπως είπε μετατρέπονται σε νησίδες καινοτομίας, στις πολιτικές για την ηλεκτροκίνηση, την προώθηση του υδρογόνου, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ, η γαλάζια οικονομία μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης στην βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία, και επεσήμανε τη δυναμική της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των υπεράκτιων φωτοβολταϊκών.

«Η ισορροπία μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας είναι σημαντική», ανέφερε  και επεσήμανε την ανάγκη «να ξεδιπλώσουμε το δυναμικό των αιολικών». Σύμφωνα με τον υπουργό, μέχρι το 2040 μεγάλο μέρος της ενέργειας θα προέρχεται από υπεράκτια πάρκα, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση ήδη σχεδιάζει να δημιουργήσει πιλοτικά  προγράμματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τον Ιούνιο του 2021 θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε όλα αυτά τα ζητήματα», προκειμένου να προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε επίσης στο «πράσινο» υδρογόνο, για μία ολοκληρωμένη ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της πράσινης ναυσιπλοΐας, και της καινοτομίας για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας.

Το νέο στόχο για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 55% μέχρι το 2030 επεσήμανε απ΄ την πλευρά του ο κ. Χρήστος Οικονόμου DD & Head of Unit, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC,, τονίζοντας τις σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδύονται μέσα από τη θέσπιση αυτού του στόχου, πεδίο στο οποίο η ΕΕ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Έδωσε έμφαση στον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα ανέλυσε τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η ΕΕ προς την κατεύθυνση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Ανέλυσε τις προοπτικές των υπεράκτιων ΑΠΕ, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά είναι εδώ για να μείνουν και δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 
-Έως το 2050 το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. θα μπορεί να παράγεται από υπεράκτιες πηγές

Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης θαλάσσιων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεδομένου ότι μέχρι το 2050 έως και το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. θα μπορεί να παράγεται από υπεράκτιες πηγές, συζητήθηκαν στο τρίτο πάνελ του Blue Economy Forum.

 
Π. Παπασταματίου: «Θέλουμε ένα διαφανές πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά»

Την προσπάθεια της ΕΛΕΤΑΕΝ για την προώθηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων επεσήμανε ο Παναγιώτης Παπασταματίου, CEO, ELETAEN. Σημείωσε ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζοντας την υψηλή προστιθέμενη αξία που θα φέρουν στη χώρα. «Θέλουμε ένα διαφανές πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά», τόνισε προσθέτοντας ότι είναι εξίσου σημαντική η ασφαλής πρόσβασή τους στο δίκτυο και την αγορά. Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για έναν  μακροχρόνιο σχεδιασμό τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και διαγωνισμών ώστε να καταστούν δυνατές οι σχετικές επενδύσεις.

 
Auger: «Λιγότερη ρύθμιση, μεγαλύτερη ταχύτητα για διευκόλυνση των επενδύσεων»

Ως επενδυτική προτεραιότητα στην Ελλάδα χαρακτήρισε την υπεράκτια αιολική ενέργεια ο Guy Auger, Partner, Andera Partners/ Board Member, GreenSolver. Σε αυτή τη βάση, σχολίασε ότι η χώρα θα πρέπει εκμεταλλευθεί τη θαλάσσια τεχνογνωσία της, το πλούσιο αιολικό δυναμικό που διαθέτει καθώς και το γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον, τόνισε το ρόλο του ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να παραχθεί με πολύ χαμηλό κόστος και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς αερίου. Τέλος πρότεινε «λιγότερη ρύθμιση και μεγαλύτερη ταχύτητα» ώστε να καταστούν ευκολότερες οι επενδύσεις.

 
Rudick: Μεγάλη ωρίμανση των θαλάσσιων τεχνολογιών 

Στη μεγάλη ωρίμανση των θαλάσσιων τεχνολογιών αναφέρθηκε ο Yair Rudick , Business Development Manager, Eco Wave Power, εξηγώντας το ρόλο της κυματική ενέργειας, η δυνητική συνεισφορά της οποίας εκτίμησε ότι έχει υποτιμηθεί σε επίπεδο προβλέψεων. Ο κ. Rudick πρόσθεσε ότι η Eco Wave Power έχει υπό ανάπτυξη αρκετά έργα σχολιάζοντας ότι βλέπει την Ελλάδα ως έναν ελκυστικό προορισμό λόγω της ακτογραμμής της ευελπιστώντας σε δραστηριοποίηση της εταιρείας στη χώρα. Κλείνοντας σχολίασε ότι οι μηδενικές εκπομπές ρύπων χρειάζονται πολλές διαφορετικές μορφές ΑΠΕ και συγκεκριμένα έργα χρειάζονται συγκεκριμένους διαγωνισμούς που ευνοούν την ανάπτυξή τους.

 
Christides: “Blueing the Black Sea”

“Blueing the Black Sea” ήταν το θέμα της τοποθέτησης του Amb. Michael B. Christides, Secretary General, Permanent International Secretariat, Organization of the Black Sea Economic Cooperation, (BSEC PERMIS). Ο κ. Christides αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της μόλυνσης της Μαύρης Θάλασσας, καθώς επίσης και στις προσπάθειες που καταβάλει η Γραμματεία στην οποία προΐσταται για την προώθηση σχετικού προγράμματος που θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη θαλάσσια οικονομία, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου στην περιοχή. Τέλος, ανέλυσε τα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου της απορρύπανσης της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλλει επιχειρηματικά και επενδυτικά, στη δημιουργίας γαλάζιας ανάπτυξης, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας στην περιοχή.

 
Ricardo Mourinho Félix: «Η ώρα είναι τώρα για τις θάλασσές μας»

Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με έμφαση το πεδίο της καθαρής Ενέργειας ανέλυσε ο κ. Ricardo Mourinho Félix, Vice-President of the EIB for Blue Economy. Ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι θάλασσες είναι σημαντικές για την επιβίωση στον πλανήτη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται να βάλουμε γαλάζιο την πράσινη ανάπτυξη». Ο κ. Mourinho, πρόσθεσε ότι από το 2025 το 50% των χρηματοδοτήσεων της EIB θα χορηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση για υψηλού επιπέδου επενδύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. O αντιπρόεδρος της EIB τόνισε επίσης ότι στο πλαίσιο των πολιτικών της η Τράπεζα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και της μόλυνσης από τα μικροπλαστικά. Ειδικά αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις σε Πράσινη Ενέργεια, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προώθησης των συνεργασιών. «Η ώρα είναι τώρα για τις θάλασσές μας – Δεν έχουμε άλλο χρόνο», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Mourinho, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας.

 
-Σοφία Ζαχαράκη: «Μέριμνα της κυβέρνησης η στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων»

«Ο Τουρισμός έχει χτυπηθεί σκληρά από την πανδημία, και η μέριμνα της κυβέρνησης είναι να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις, σε συνεννόηση μαζί τους, προκειμένου να τις βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάκαμψη τους», δήλωσε η κα  Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού, στο “Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery” που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization).

Στο Fire Chat με τον κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, CEO, Aldemar Resorts Hotels, η υφυπουργός, τόνισε ότι «όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τις αγοράς», και πρόσθεσε ότι «προωθούμε τον βιώσιμο τουρισμό και την προσβασιμότητα, σε ακτές και λιμάνια όπως επίσης και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όπως έκανε γνωστό η κα Ζαχαράκη, για πρώτη φορά το Παρατηρητήριο παράκτιου τουρισμού της Μεσογείου θα έχει τη βάση του στην Ελλάδα, ενώ σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει στην εκπαίδευση των τουριστών όσον αφορά τον βιώσιμο τουρισμό. Ταυτόχρονα επεσήμανε τον ρόλο που θα παίξει ο ιδιωτικός τομέας ενώ έκανε λόγο για την χρηματοδότηση ιδιωτικών πρωτοβουλιών που θα προωθήσουν τον βιώσιμο τουρισμό. Η κα Ζαχαράκη επεσήμανε τις προοπτικές του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας. Με δεδομένο ότι η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει την συγκεκριμένη πρόκληση ως ευκαιρία και να δημιουργήσει τις προοπτικές για να προσελκύσει τουρισμό υγείας, όπως εξήγησε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε στην ενότητα «Θαλάσσιος και Παράκτιος Τουρισμός», ο κ. Felix Leinemann, Head of Unit for Blue Economy Sectors, Aquaculture and Maritime Spatial Planning, DG for Maritime Affairs and Fisheries, EC, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας και τις δυνατότητες που προσφέρει η ΕΕ μέσω της γαλάζιας οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση. Επεσήμανε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την παρακολούθηση της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ ανέλυσε οδηγίες και καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται.

Την πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε ο κ. Οδυσσέας Σπυρόγλου, International Consultant, BlueInvest Coach, επισημαίνοντας ότι η θαλάσσια οικονομία είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούν να συνδυαστούν ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι.  Όπως είπε, με τη βοήθεια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Horizon, η έρευνα βρίσκει το δρόμο της στην αγορά και «αυτή είναι μία προσέγγιση που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τουριστικό μοντέλο των τελευταίων δεκαετιών», δήλωσε ο κ. Olivier Vardakoulias, Lead Economist, WWF Greece. Αναφέρθηκε στην ανάγκη υποδομών απορρύπανσης στις ακτές καθώς επίσης και στην ανάγκη κάλυψης των χρηματοδοτικών κενών που έχουν δημιουργηθεί για την βιωσιμότητα και την διατήρηση του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον επεσήμανε ότι η οργάνωση θα πιέσει προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην προστασία των θαλασσών και των ακτών.

Κλείνοντας το Συνέδριο ο κ. Σπύρος Κουβέλης Director, EPLO/ISD ανακεφαλαίωσε τα βασικά σημεία των τοποθετήσεων των ομιλητών, αναδεικνύοντας τις πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η γαλάζια η οικονομία σε σειρά οικονομικών και κοινωνικών πεδίων, καθώς επίσης και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε νέους δυναμικούς τομείς. «Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός προκειμένου όλοι οι συντελεστές να κάνουν ορθή χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων», ανέφερε ο κ. Κουβέλης και πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει ένας σοβαρός χωροταξικός σχεδιασμός. Τέλος, τόνισε την αξία της εκπαίδευσης και της παιδείας, καθώς επίσης και της τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας.

Απ΄ την πλευρά του ο κ. Συμεών Τσομώκος, πρόεδρος και ιδρυτής του Delphi Economic Forum, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, εκφράζοντας την ευχή την επόμενη χρονιά η Διάσκεψη να πραγματοποιηθεί εκ του σύνεγγυς.

Σχετικά Άρθρα