Υποβρύχιο δίκτυο του OTE μήκους 1885 χιλιομέτρων για τα νησιά του Αιγαίου. Αρχιτεκτονική δακτυλίων με πολλαπλές εναλλακτικές οδεύσεις.

 

Ακόμα ταχύτερες και πιο σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις στο Αιγαίο προσφέρει ο ΟΤΕ, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση μέρους του δικτύου του, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρόσβαση στο Internet για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στα νησιά των Κυκλάδων, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης.

 

 

Γρήγορες συνδέσεις και ποιοτικές υπηρεσίες με  την αναβάθμιση του κεντρικού δικτύου οπτικών ινών

Ολοκληρώνοντας, τον περασμένο Ιούνιο, την αναβάθμιση του κεντρικού δικτύου οπτικών ινών, που μεταφέρει κίνηση φωνής και δεδομένων από και προς τα νησιά του Αιγαίου, ο ΟΤΕ αύξησε τη χωρητικότητα του δικτύου κορμού, προσθέτοντας 50 Gbps (5λ) επιπλέον για τις ανάγκες των νησιών σε υπηρεσίες Internet.

 

Πλέον, η κίνηση από και προς τα νησιά του Αιγαίου μεταφέρεται με ταχύτητα συνολικά  210 Gbps, εξασφαλίζοντας γρήγορες συνδέσεις και ποιοτικές υπηρεσίες.

 

 

Υποβρύχιο δίκτυο  μήκους 1885 χιλιομέτρων, αρχιτεκτονικής δακτυλίων με πολλαπλές εναλλακτικές οδεύσεις

 Το μήκους 1885 χιλιομέτρων υποβρύχιο δίκτυο του ΟΤΕ, που συνδέει τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ τους αλλά και με το υπόλοιπο δίκτυο κορμού της εταιρείας, είναι τεχνολογίας DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), από τις πλέον σύγχρονες για τη μετάδοση δεδομένων και είναι αρχιτεκτονικής δακτυλίων.

 

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική που έχει υιοθετήσει ο ΟΤΕ εξασφαλίζει πολλαπλές εναλλακτικές οδεύσεις ώστε ακόμη και σε περίπτωση βλάβης σε ένα από τα καλώδια, η κίνηση να αναδρομολογείται, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας.

 

 

99,999% διαθεσιμότητα στον τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Ρόδου

Στο πλαίσιο της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών, ο ΟΤΕ ανασχεδίασε και τον τηλεπικοινωνιακό κόμβο της Ρόδου με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, με τη διαθεσιμότητα να αγγίζει πλέον το 99,999%.

 

 

Μετασχηματίζεται σε ενιαίο δίκτυο Νέας Γενιάς (NGN)

Ο ΟΤΕ επενδύει συστηματικά στην αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων και υποδομών του πανελλαδικά.

 

Όσον αφορά στο δίκτυο κορμού, οι επενδύσεις της εταιρείας εστιάζονται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς του και στο μετασχηματισμό του σε ενιαίο δίκτυο Νέας Γενιάς (NGN).

Σχετικά Άρθρα